Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Renekton Build Guide by blitzcrankpanda

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author blitzcrankpanda

HUN (hungarian language) magyar nyelvű Renekton build

blitzcrankpanda Last updated on October 20, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
10
12
14
17
Ability Key W
4
8
13
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 23

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 1


Guide Top

Üdvözlet

Sziasztok magyar játékosok! Szeretném elmesélni nektek azt , hogy hogyan kell egy sikeres Renekton-t épiteni. Mindezt a kevéske (:D) személyes tapasztalatom alapján készítettem nektek. Akkor kezdeném is , de arra kérlek titeket hogy olvassátok el az egész Guide-t.(Bár erre vajnyi kevés esélyt látok xD)


Guide Top

Rúnák


- Greater Mark of Desolation Ez az Armor penetration miatt kell hogy ha az ellenséges csapatban akad 1 vagy több tank akkor könnyebben ki lehessen iktatni. A későbbi Last Whisper segítségével a 30% os armor penetrationnal például : az ellenség tankjának 100 armorja van , ezzel a 30%-kal 30 at átütsz ami 30 bónusz sebzést jelent. Persze, minél nagyobb a páncél ez annál nagyobb mértékű.
- Greater Seal of Attack Speed Ez attack speedet ad ami renektonnál nem olyan fontos , mégis más offtankokkal szemben (Pl. Wukong) mégis kis előnyhöz juttatja...
- Greater Glyph of Alcrity Még több attack speed.
- Greater Quintessence of Critical Chance A kritikus találat esélyét növeli és így a Trinity Forceal együtt megvan a 20%krit


Guide Top

Skillek , Masteriek

Ezekről nem beszélnék sokat...
Ugyanis nem számítanak túl sokat de azért adnak...
A masteriesben a Weapon Exprtise t kell mindenképp kitolni mert enélkül sokkal gyengébb lesz :S
A skilleket azt hiszem helyzettől függően kell osztani.
ez helyzettől függ mondom mégegyszer...


Guide Top

Summoner Spell-ek

Ez tuti választás MINDEN
championnak
Ez sem rossz bár megint olyan mint a skillek.
Hogyha több tank van a csapatban vagy nincsen support , akkor érdemes berakni.
NE
nem rossz bár inkább a heal ha mmár választani kell...


Guide Top

Itemek

Szóval : kezdésnek és 3db [item=Health Potion size=60] ==>
Ezek után kétfelé mehetünk:
Az egyik választás a Ez AD-t ad ami nagyon fontos icon=Renekton size=60 nak .EZ után egy
A másik lehetőség a két item felcserélése.
Ha 1 vagy ennél is kevesebb (0 gyengébbek kedvéért xD) AP-s van az enemy teamban akkor inkább -t vegyél. Ezek után phange majd vedd meg a forzen mallet majd megint két út van ==> ==> vagy : ha az ellenfél erős AP akkor ==> B.F. Sword ==>