Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

MOBAFire's second Mini Guide Contest of Season 14 is here! Create or update guides for the 30 featured champions and compete for up to $200 in prizes! 🏆
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Jinx Build Guide by ZiwiCZ

AD Carry Jinx for the win !!! Cz/Sk

AD Carry Jinx for the win !!! Cz/Sk

Updated on April 26, 2014
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author ZiwiCZ Build Guide By ZiwiCZ 9,230 Views 1 Comments
9,230 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author ZiwiCZ Jinx Build Guide By ZiwiCZ Updated on April 26, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Jinx for the win !!!!

Zdravím.
Jsem Ziwi, v Lolku se jmenuji ZiwiLP a Jinx je mým největším mainem. S Jinx se dá taktéž hrát i proti counterům (Ez, Vayne, Draven atd.) a to poměrně bez problémů.
Back to Top

Spelly

Ze začátku si vyberte, zda budete maxovat Q nebo W. Já osobně doporučuji W, při jehož použití Jinx vystřelí long range střelu, jelikož s ním ze začátku lehce zabijete nepřítele v případě, že utíká, je za zdí apod.. Je to však skillshot spell, takže některým to s ním ze začátku až tak skvěle nepůjde.

Jako druhý spell se maxuje Q, s nímž doporučuji farmit v případě, že se ve skupince u sebe nachází velký počet miniónů, v případě kdy vám enemy uniká (delší range a větší dmg) a v případě teamfightů kde jsou nepřátelé u sebe. Nedoporučuji ho však používat často a na ničení turret a solo miniónů, jelikož jedna střela stojí 20 many a to způsobuje ze začátku velké potíže.

Jako třetí spell maxujte E, při jehož použití Jinx vyhodí na zem 3 psti, jenž dávají stun a dmg. Jeho házení na zem je však obtížné, jelikož když pasti hodíte, chvíli trvá než začnou stunovat.

Její nejsilnější zbraní je podle mě její ultina. Ta je full map range a dává epický dmg. Sice dává větší dmg až po sekundě letu, avšak i v případě že nemáte cd na W a uniká vám enemy na lajně, doporučuji ji použít i v tomto případě.
Back to Top

Masterky

Double edged sword: Přidává 1.5% dmg pro ranged championy, což Jinx samozřejmě pomůže.

Fury: Přidává AS, což se na Jinx jakožto na ADC hodí.

Butcher: Skvělá masterka pro farmení, jelikož přidává 2 dmg do monster a miniónů.

Brute force: Na 18 levlu přidává 10 AD. Velmi dobrá masterka pro ADC.

Feast: Zabití jednotky obnoví 3 HP a 1 Manu.

Martial mastery: Přidává 4 AD. Opět velmi dobrá masterka pro dmg.

Executioner: DMG způsobený champiónům s 50% a méně HP se o 5% zvyšuje, což způsobuje obrovskou převahu má li enemy onen počet HP.

Warlord: Zvyšuje bonusový AD o 5%, což v late gamu velmi ovlivňuje hru.

Dangerous game: Zabití jednotky obnoví 5% HP a Many. Opravdu skvělá masterka pro multikilly.

Devastating strikes: Přidává 6% Magic Penetration a Armoru. Sice je to deff masterka, avšak vám to může zachránit život v případě, když vám zůstane velmi málo hp.

Frenzy: Kritický zásah přidává 5% AS, což je stackovatelné až 3x. Velmi skvělá masterka pro ničení věží v případě, kdy máte enemy miniony na lane z důvodu nastackování.

Havoc: Přidává 3% poškození. Grandiózní masterka, jenž enemy týmu zabrání, stát se luckery.

Block: Redukuje 2 DMG od enemy champiónů, což z vás může lehce udělat luckera.

Recovery: Přidává 2 HP každých 5 sekund. Skvělá masterka v případě kdy jste nahitovaní, avšak recall se nevyplatí.

Unyielding: Redukuje 1 DMG z každého útoku enemy range championa a 2 DMG z každého útoku enemy meele championa, což z vás opět může udělat luckera.

Veteran scars: Přidává 36 healthů. Skvělá masterka pro všechny championy, jenž se může postarat o rozhodující momenty na lane.

Juggernaut: Přidává 3% HP, což v late gamu způsobuje opravdu rozhodující rozdíl.
Back to Top

Runy

Seal of Armor: Vždy je nutno mít nějaký ten armor a ještě k tomu proti ADC je to o to nutnější.

Mark of Attack Damage: Nejnutnější ADC atribut což snad mluví za vše.

Quint of Life Steal: Síla ADC. Life Steal. Máte v latu 50 hp ? Žádný problém, kupte lifesteal a za pár miniónů se již můžete těšit z plných HP. Rozhodně se vyplatí dát něco tak silného v typu Quintů.

Glyph of Magic Resist: Vždy je nutno mít nějaký ten Magic Resist.
Back to Top

Autor

Vytvořil Ziwi pro Listy League of Legends.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author ZiwiCZ
ZiwiCZ Jinx Guide
Vote Vote
Jinx for the win !!! Cz/Sk

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide