Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Aatrox Build Guide by Keiyakusha

AD Offtank Just a noob guide of attrox

AD Offtank Just a noob guide of attrox

Updated on March 23, 2014
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Keiyakusha Build Guide By Keiyakusha 3,787 Views 0 Comments
3,787 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Keiyakusha Aatrox Build Guide By Keiyakusha Updated on March 23, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

poczatek

Wrzuciłem mnóstwo itemów w core, co brać?
To zależy.
Jeśli trafisz na postać, którą w early pojedziesz, lecisz botrk->phage->randuin->trinity-> warmog/spirit ( Jeśli mają mocnych AP to dla m.res + zwiększenia regenracji Spirit) ( Jeśli po prostu ich tyrasz, to Warmog sprawi, że pasyw da ci więcej hp po wskrzeszeniu+można dłużej ustać jako że się konkretnie leczysz) -> Hydra ( zamiast botrka first item jeśli przeciwnik cie uziemia(np ww) albo zonuje (Fiora/teemo), co byś miał konkret walnięcie jak wskoczysz w nich żeby szybko ich zdjąć.
Last item to już kwestia woli, Guardian zapewni podwójną rezurekcję, Last Whisper zajebiste pierdolnięcie, Maw Of Mortimus, Wzmocni twój współczynnik ad-> co skaluje się z każdym skillem oraz regeneracją oraz doda tarczę+magic res)

Niektórzy też, sugerują Frozen Malet, dobry pick ale ja osobiście nie używam.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Keiyakusha
Keiyakusha Aatrox Guide
Vote Vote

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide