Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

LeBlanc Build Guide by SentorS

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.74K
Views
3
Comments
5
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author SentorS

LEBLANC MİD REHBERİ TÜRKÇE !

SentorS Last updated on August 17, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #21 in
Middle Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
14
Ability Key W
3
11
13
15
17
Ability Key E
6
16
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 9Threats to LeBlanc with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Swain
Guide Top

EFSANE

Her şehrin bir karanlık yanı vardır; zaten karanlık bir ün salmış olanların bile. Noxus - adı daima saygı ve tiksinti karışımı bir duyguyla anılmasına rağmen - bu basit gerçeğin dışında kalmıyor. Karanlık ve dolambaçlı sokaklarının altında yer alan karmaşık zindanlar, tüm kötülüklerin sığınağı olan bu devasa metropolisin gerçek yüzünü oluşturuyor. Düzenbaz LeBlanc, bu labirenti mesken tutmuş tarikatlar, cemaatler ve gizli cemiyetler arasında bulunan; Noxus tarihinin eski ama bugünkü kadar ahlaksız bir devrinden kalma Kara Gül Cemiyeti'ne başkanlık ediyor. Noxus hükümeti askeri bir yönetimin eline geçmeden önce, acımasız biri olan ve yaşlanmaz görünen LeBlanc ile yardakçıları, Noxus'un siyasi gündeminde söz sahibiydi. Bugünlerde ise, güçlü büyücülerden oluşan bu cemiyet amaçlarına ulaşmak için gizlice toplanıp, gücü elinde tutanların tercih ettiğinden çok daha gizli kapaklı bir sanatı geliştirmeye çalışıyor.

Gerçek niyetleri daima bir gizem perdesinin ardında ise de, Noxus'ta aristokrasinin hüküm sürdüğü günlerde, tahtın arkasındaki gerçek gücün Kara Gül olduğuna inanılıyor. İmparatorlukta askeri gücün tek ve nihai iktidar haline gelmesiyle, Kara Gül adeta bir gecede ortadan kalktı. Pek çok kişi, onların devrinin geçtiğine, cemiyet üyelerinin toplumsal ve siyasi güç arayışlarından vazgeçtiklerine inandı. Gel gelelim LeBlanc Savaş Enstitüsü'nün kapısında ortaya çıktığında, bir şey kesinlik kazandı; gölge ve alevin efendileri doğru zamanı kolluyor, yeni bir otoritenin ortaya çıkmasını bekliyorlardı. Bu otorite, League of Legends'dı (Efsaneler Ligi).

''Dünya, gözlerinin önüne sunulanın ötesini göremeyenler için çok farklı bir yer.''
--LeBlanc, Hilekâr


Guide Top

YETENEKLER

Mirror Image

Can değeri %40'ın altına indiği anda, LeBlanc 0,5 saniyeliğine görünmez olur. Görünmezlik ortadan kalktığında, LeBlanc hasar vermeyen ve 8 saniyeye kadar kalabilen bir Ayna Görüntüsü oluşturur.

Ayna Görüntüsü'nün bekleme süresi 1 dakikadır.

Ayna Görüntüsü, Alt tuşu basılı haldeyken sağ fare tuşu kullanılarak yönetilebilir.

Sigil of Malice

Bedel: 50/60/70/80/90 Mana
Menzil: 700

LeBlanc hedefine doğru bir küre fırlatarak büyü hasarı verir ve hedefi 3,5 saniyeliğine mühürler. Hedef LeBlanc'ın herhangi bir yeteneğinden hasar alırsa, mühür tetiklenir ve hedefe hasar verir.
55/80/105/130/155 (+40% Yetenek Gücü) büyü hasarı verir ve hedefi 3,5 saniyeliğine mühürler.Hedef LeBlanc'ın herhangi bir yeteneğinden hasar alırsa, mühür tetiklenir ve hedefe 55/80/105/130/155 (+40% Yetenek Gücü) büyü hasarı verir.

Distortion

Bedel: 80/85/90/95/100 Mana
Menzil: 600

LeBlanc hızla hedef noktaya atılarak, yakındaki birimlere büyü hasarı verir. Sonraki 3 saniye boyunca Vurkaç'ı tekrar etkinleştirerek, başlangıç noktasına dönebilir.
LeBlanc hedef konuma atılarak, yakındaki birimlere 85/125/165/205/245 (+60% Yetenek Gücü) büyü hasarı verir.3 saniyeliğine Vurkaç'ı tekrar aktifleştirerek, başlangıç noktasına dönebilir.

Ethereal Chains

Bedel: 80 Mana
Menzil: 925

LeBlanc hedef konuma elle tutulmaz bir zincir fırlatır. Zincir bir rakip birimini vurursa, önce büyü hasarı verir, ardından Hareket Hızını %25 azaltır. Hedef 2 saniye boyunca zincirli kalırsa, fazladan büyü hasarı alır ve hareket edemez.
Fırlatılan zincir, isabet alan ilk birimin LeBlanc'a bağlanıp, 40/65/90/115/140 (+50% Yetenek Gücü) büyü hasarı almasına ve Hareket Hızının %25 azalmasına yol açar.Hedef 1.5 saniye boyunca zincirli kalırsa, fazladan 40/65/90/115/140 (+50% Yetenek Gücü) büyü hasarı alır ve 1.5 saniye hareket edemez.

Mimic

Bedel: Bedelsiz
Menzil: Kendin

LeBlanc gerçekleştirdiği bir önceki büyünün taklit edilmiş halini yapabilir.
LeBlanc gerçekleştirdiği son büyünün taklit edilmiş halini gerçekleştirebilir.Taklit edilmiş Şer Mührü ve Hayali Zincir iki hasar durumunda da 100/200/300 (+65% Yetenek Gücü) büyü hasarı.Taklit edilmiş Vurkaç 150/300/450 (+98% Yetenek Gücü) büyü hasarı verir.


Guide Top

YETENEK DAĞILIMI

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Guide Top

KABİLİYET DAĞILIMI

Masteries
4/
1/
3/
1/
1/
1/
3/
3/
3/
1/
3/
3/
2/
1/


Guide Top

RÜNLER

RÜNLER ;

+1 Gelişmiş Zırh Mühürü x9
+1,19 Gelişmiş Yetenek Gücü Nişanı x6
+3,06 Gelişmiş Yetenek Gücünde Artış Nişanı x3
+0,87 Gelişmiş Büyü Nüfuzu Damgası x9
+4,95 Gelişmiş Yetenek Gücü Cevheri x3

Runes

Greater Seal of Armor
9

Greater Quintessence of Ability Power
3

Greater Mark of Magic Penetration
9

Greater Glyph of Ability Power
6

Greater Glyph of Scaling Ability Power
3


Guide Top

Takım Oyunu ve Hedefler - Takım Savaşlarındaki Rol

Takım Oyunu:

LeBlanc herhangi bir koridor'a yardıma gittiğinde yada baskıyı kuran rakibin almak istediği bir kule varsa o bölgede rakibi eksiltme kapasitesine sahip bir şampiyon. Çok hızlı davranarak geri çekilen rakipleri durdurabilir. Takım arkadaşlarına skor yada asist puanı almalarında katkıda bulunabilir.

LEBLANC`IN TAKIM SAVAŞLARINDAKİ ROLÜ:

LeBlanc suikastçı yapısı dolayısıyla ve yüksek yetenek hasarına sahip olmasından dolayı ilk hedef olarak Nişancı - Destek veya canı ve savunması az olan rakipleri gözüne kestirebilir. Ulti yeteneği sayesinde takım savaşında hızlı bir şekilde 1 kişiyi eksiltebilir ve hatta savaşa devam edebilir.


Guide Top

Avantajları ve Dezavantajları

Artıları:

+ Yetenekleri sayesinde zor durumdaysa aniden kaçabilir.

+ Pasifi sayesinde rakibine yanlış hedefi gösterebilir.

+ Ultisinin manasız olması önemli bir avantajdır.

+ Yetenekleri sayesinde kolayca rakip takımdan oyuncuları alabilir.


Eksileri:

+ Bazı oyuncular LeBlanc`ı destek olarak deniyor ama takım için büyük bi zarar.

+ Kör olursa veya korkutulursa kolayca rakip takım tarafından katledilir.

+ Manası biterse kaçamaz veya rakip oyuncuyu katledemez.

+ Kolayca minyon ittiremez.


Guide Top

LEBLANC`IN KOLAYCA ALDIĞI ŞAMPİYONLARLeBlanc yetenekleri sayesinde Swain`i kolayca dürtebilir ve rakipin yeteneklerinden kolayca kaçabilir.Karthus`un yetenekleri oyun başlarında etkisiz oldugu için LeBlanc rakipini kolayca dürtebilir ve aynı zamanda rakipini kolayca alabilir.Katarina yetenekleri sayesinde LeBlanc`ı dürtebilir fakat LeBlanc`ın pasifi onu yanlış hedefe yöneltebilir. Katarina E yeteneğini kulladıktan sonra LeBlanc Katarina`yı kolayca alabilir.Ahri yetenekleriyle LeBlanc`ı kolayca zor duruma sokabilir fakat Ahri`nin Q-E yetenekleri LeBlanc`a tutmassa eğer LeBlanc rakipini kolayca alabilir.LeBlanc Kassadin`i çok rahat dürtebilen şampiyondur fakat Kassadin`in ultisi geldigi zaman size kolayca hasar verebilir ve sizden kolayca kaçabilir o yüzden Kassadin`in ultisi açılmadan elinizden ne gelirse yapın.


Guide Top

LEBLANC`IN ZORLANDIĞI ŞAMPİYONLARKarşınızda Ezreal varsa nerdeyse hiç şansınız yoktur. Bu yüzden kule altı kalın minyon kesmeye bakın ve Jungle`dan bol bol yardım isteyin.Bildiğimiz üzere herkez Teemo`dan nefret eder ve Teemo LeBlanc`ın en büyük düşmanıdır. Karşınızda Teemo varsa mümkünse Teemo`ya bulaşmayın ve kule altı kalın.Nunu fazla orta koridorda gözükmesede bazen karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken uzak durup dürtün o da olmuyorsa kule altına çekilin ve ikinizde farm a oynayın.Karma yetenekleri sayesinde sizi çok rahat dürtebilir. Bu yüzden kule altı kalmalısınız.LeBlanc Orianna`yı dürtebilir fakat aynı durum Orianna içinde geçerlidir. Orianna`nın ultisi geldiği zaman yandaki çimenleri totemleyin çünkü Jungle`dan yardım geldiğinde Orianna sizi ultisi sayesinde kolayca yakalıyabilir.


Guide Top

Leblanc'ı Counterlayacak BüyülerIgnite büyüsü hemen hemen her şampiyonu zor duruma sokabilir. LeBlanc'da dahil.Exhaust büyüsü sizin rakibe yaklaşmanızı zorlaştırıcak aynı zamanda kaçmanızıda.


Guide Top

Leblanc`ın Counterladığı BüyülerFlash büyüsü LeBlanc`ın yanında kullanılırsa LeBlanc yetenekleri sayesinde Flash büyüsünü çok rahat counterlar.LeBlanc yüksek yetenek hasarı sayesinde Barrier büyüsünü kolayca counterlayabilir.Barrier`de de dediğimiz gibi yüksek yetenek hasarı seyesinde doldurduğunuz Heal büyüsü pek fazla işe yaramaz.


Guide Top

Ben Kimim ?

Merhaba , benim adım Yağızhan PEHLİVAN , öğrenciyim. League of Legends'a bu yıl başladım. Şuan için elimdeki son hesabım SentorS`u kullanıyorum. Soru ve görüşlerinizi bana burdan ulaşarak veya oyun içinden mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Umarım sizlere hazırladığım LEBLANC MİD REHBERİ TÜRKÇE !`yi sevmişsinizdir.