Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by voodoo16

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.98K
Views
4
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author voodoo16

[PL]Master Yi Szybko i wściekle.

voodoo16 Last updated on March 15, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

Witam. Jest to mój pierwszy poradnik opublikowany tutaj. Chciałbym pokazać jak łatwo można grać postacią Master Yi. Bulid ten można stosować na poziomie 1 jak i 30. Przygotowany został z myślą on graczach na najniższym poziomie. Jest to postać bardzo szybka i śmiertelnie skuteczna po skompletowaniu kilku przedmiotów.


Guide Top

Runes

[Runy ułożyłem tak aby na 1 poziomie postaci można było wykonać jak największe uderzenie krytyczne i atakować jak najszybciej.
Dlatego użyłem takich run:
- Great Mark of Alacrity - przydatne do szybkości ataku
- Great Mark of Desolation - przydatne do lepszego hitu
- Great Glyph of Alacrity - przydatne do szybkości ataku
- Great Glyph of Mighy - dodaje przydatne AD
- Great Seal of Alacrity - przydatne do szybkości ataku
- Great Seal of Furor - przydatne dla lepszego crit
- Great Quintessence of Fortiuide - dodaje troche potrzebnego hp


Guide Top

Masteries

A wiec masteries dodałem 21/9/0.
Dodałem tak aby Master Yi mógł mieć niewiele dodatkowego hp i ogromny dodatek do AD co przydaje się we wczesnej fazie gry. Tyle o masteries, ponieważ sam nie wiem co mógłbym więcej dodac.


Guide Top

Items

Itemki czyli to co niezastąpione aby zostać nie do zdarcia. :)
Zacznę od początku a wiec:
- Brawler's Gloves - a więc zdecydowałem się na ten item ponieważ w dużym stopniu ułatwia on zdobycie pierwszej krwi. Dlaczego? Otóż dlatego, że dzięki niemu i Attack Speed uzyskanemu z run mamy szanse na zadanie dużych obrażeń krytycznych na 1 lvl tak wiec razem z Health Potion pozwala na utrzymanie się na lane dosyć długo co umożliwia farmowanie minions.

- Zeal - składamy od razu jeżeli to możliwe po pierwszym powrocie do bazy. Dodaje przydatny movment speed crit chance oraz attack speed.

- Berserker's Greaves - dodaja 2 ulepszone poruszanie i piekielnie przydatny attack speed na początku gry. I to właściwie jedyne zalety tych butków.

- Phantom Dancer - musimy mieć ich 2 co da na ogromny bonus do attack speed i crit chance

- Vampiric Scepter - składamy z niego The Bloodthirster i nic więcej nie dodaje.

- B. F. Sword - potrzebne 2 do złożenia Infinity Edge i The Black Cleaver

- Infinity Edge - jest to item który dodaje na zwiększone krytyczne obrażenia co jest bardzo użyteczne szanse na krytyczne uderzenie oraz więcej AD i to w zasadzie tyle.

- The Black Cleaver - nasz wierny przyjaciel bo jego właściwością jest zmniejszenie defa celu :> co podczas atakowania tanka zwiększa szybkość spadania jego paska z życiem dodatkowo dodaje 50 do AD i 30 attack speed co jest równie przydatne

- Frozen Mallet - ten przedmiot dodaje nam AD oraz co ważne hp i spowolnienie przeciwnika które przydatne jest podczas używania Highlander można być niemal pewnym że nie zostanie on zmarnowany.

- The Bloodthirster - a więc tutaj wybór padł tylko ze względu na stacks do AD nic więcej life steal swoją drogą ale chodzi mi głownie o AD stacks


Guide Top

Pros / Cons

Plusy:
- niezwykle szybki
- wystarczające obrażenia
- łatwo ucieka za pomocą Highlander

Minusy:
- podatny na stuny
- ogłuszony jest praktycznie bez szans
- mało odporności na magię oraz pancerza


Guide Top

Massacre Skill Combo

A więc czas aby opisać w jaki sposób zabijamy. Więc combo wygląda tak:

Alpha Strike + Wuju Style (w czasie używania Alpha Strike) + Highlander (tak jak Wuju Style) + Ignite + Exhaust

Tak użyte umiejętności sprawiają, że nasze uderzenie po pojawieniu się obok celu zazwyczaj jest krytyczne.


Guide Top

Summary

A więc koniec. Jest to mój pierwszy opublikowany poradnik tutaj więc proszę o łaskawość w komentarzach oraz o zostawienie ich dużo. Będę również wdzięczny za wskazówki co do pisania poradnika które na pewno zastosuje w przyszłości.

Pozdrawiam wszystkich
voodoo16.