Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Annie Build Guide by Ellis513

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.847
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Ellis513

S4 Annie Midlane owner #SWAG (Hun)

Ellis513 Last updated on April 7, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
13
14
17
Ability Key W
4
10
12
15
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Alapok

Passive


-Passive Pyromania: Ha 4 spellt elnyomtál utána előjön a Stunod és ha bármelyik Spelledet ellövöd Stunolni fog kivéve az E-d Molten Shield
-Q Disintegrate:Ha megölsz egy miniont a Q Disintegrateval Manát fog vissza adni.
-W Incinerate:Kisebb terület sebzést csinál Annie elött.
-E Molten Shield:Annie körül egy pajzsot rak le,ami 5 másodpercig tart.Megnő az Armor és a MagicResist.Aki megüti Annie-t miközben az E Molten Shield aktív lesebződik.Ezért érdemes neki megvenni a Liandry's Tormentet
-R Summon: Tibbers:Annie macija Tibbers előjön és egy hatalmas kör sebzést csinál.Tibberst lehet mozgatni az R billenytű lenyomásával, vagy pedig ALT + Jobb katt.


Guide Top

Early Mid

Fontos


-Próbálj a lehető legtöbbet farmolni!
-Használd a Q Disintegrate-dat farmolásra,hiszen a Q- Disintegratednak a Passive-ja manát ad vissza minden egyet megölt minion után.
-A Stunodat készítsd elő,ha látod,hogy a Jungleres jön gankelni.

Poke


-Amikor felstackelt a passive-od,akkor Stun-old az ellenfelet és amíg mozgásképptelen vidd a lehető legtöbb MagicDmg-et belé,majd hátrálj vissza farmolni.


Guide Top

Late Mid

LateGame


- Rod of Ages után kezdhetsz jobban agresszívoskodni,mivel van HP-d MANÁD és AP-d.
-Próbáld te Dominálni a lane-edet.Éreztesd,hogy az ellenfélnél erősebb vagy,ezért kérni fog segítséget a Junglertől és közbe nem kap XP-t és Goldot,de te pedig simán ****rülöd a Junglert és le dmg-eled.


Guide Top

TeamFights

TeamFightok


-Leginkább tibber-el Summon: Tibbers Stunolj,ha egyhelyen vannak.
-Maradj hátul és szord meg őket a Q-dal.

Focus


-Focusáld ki az ADC-t majd utána a MID-esüket.
-Stunold a W-vel a Tankokat,hogy ne tudják elvonni az ADC-tek figyelmét.