Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Thresh Build Guide by F Major TR

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author F Major TR

[TR] [5.6] "%100 Wife Steal" Thresh Destek Rehberi

F Major TR Last updated on April 6, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Eski Para (Ancient Coin)

[VS]

Yadigâr Kalkan (Relic Shield)

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Yetenekler

Felaket - Pasif
Yakında ölen rakipler ruh bırakır. Bu ruhlar birikerek ruh başına 0.75 Zırh ve yetenek gücü kazandırır. Şampiyonlar ile büyük minyonlar ve büyük canavarlar her zaman ruh düşürür. Küçük canavarlar ve küçük minyonlar bazen ruh düşürürler.

Ölüm Cezası - Q
Thresh bir rakibi zincir ile yakalar ve kendine doğru çeker. Tekrar etkinleştirildiğinde Thresh rakibe doğru gider.

Karanlık Geçiş - W
Thresh fenerini atarak hedefi tutan dost şampiyona kalkan verir. Dost şampiyonlar fenere tıklayarak Thresh'e doğru giderler.

Derisini Yüz - E
Pasif - Thresh'in giderek güçlenir.
Aktif - Rakipleri savurur.

Hücre - R
Yıkılması halinde hasar veren ve yavaşlatan bir hapishane oluşturur.


Guide Top

Oynanış

Ölüm Cezası (Q) yeteneğinizi mümkün olduğunca rakibinize tutturmaya çalışın. Eğer rakip birimi tutarsa bekleme süresinin düşeceğini unutmayın. Rakibinizi yakaladığınız zaman Karanlık Geçiş (W) yeteneğinizi SGT'nizin yakınına bırakıp zincirinize yakalanan şampiyona doğru hareket edin. Ayrıca yeteneğinizin duvarın içinden geçebileceğini unutmayın. Bu sayede bir rakip tarafından kovalanırken duvarın arka tarafındaki orman canavarına zincir atarak oradan kaçabilirsiniz. Ejder veya baron çalabilirsiniz.

Karanlık Geçiş (W) yeteneğiniz ile ruh toplamayı kolaylaştırabilirsiniz. Ancak bu yeteneğinizi mümkünse acil durumlar için saklayın. Rakip sizi kule altına sıkıştırdıysa rakibe doğru hareketlenip (adamlara gidip kafa atmayın) Karanlık Geçiş (W) yeteneğinizi kulenizin arkasına doğru veya rakip görüşünün olmadığı çalıya doğru atıp onlarda "Ormancı burada galiba. Sıkıntı çıkmadan gidelim en iyisi." düşüncesi oluşturabilirsiniz. Bu SGT'nizi rahatlatarak rahat farm yapmasını ve sizin de rahatça ruh toplamanızı sağlar. Ancak bunu sık sık kullanırsanız rakibiniz yaptığınız şeyi anlayabilir. Yine de bu aklınızın bir köşesinde bulunsun.

Derisini Yüz (E) yeteneğiniz ile kaçan veya kovalayan rakiplerinizi yavaşlatabilirsiniz. İmleciniz hangi yöne bakıyorsa o yönde havaya kaldırma (Knock) etkisi oluşur.

Hücre ( R) yeteneğinizi birkaç rakibin arasından birine Ölüm Cezası (Q) yeteneğiniz tuttuğu zaman tekrar aktifleştirdikten sonra Hücre ( R) yeteneğinizi kullanın. Ardından Karanlık Geçiş (W) ile yanınıza bir dost şampiyon gelirse birkaç kişiyi takım savaşında aradan çıkarabilirsiniz. Unutmayın Hücre ( R) yeteneğiniz sizin etrafınızda oluşur. Bu nedenle etrafınızda ne kadar fazla rakip varsa o kadar işlevsel bir ulti kullanmış olursunuz.