Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Miss Fortune Build Guide by N4vySc4n


670
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author N4vySc4n

Työ maa ukko työn teko voima buildista

N4vySc4n Last updated on February 15, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
8
10
14
Ability Key Q
7
12
18
Ability Key W
2
4
9
13
15
17
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

Fury
 
 
5/
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
1/
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
5/
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 18

5/
Wanderer
 
 
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
Merciless
 
 
5/
Meditation
 
 
 
 
 
Bandit
1/
Dangerous Game
 
 
 
 
 
5/
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 18

5/
Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
1/
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
5/
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
1/
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
5/
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 18Threats to Miss Fortune with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
6
Zilean VITTU
Guide Top

Alotus puhe

Tässä voisi kertoa viime kesäsestä juhannuksesta ennen suomen euro viisu esitystä


Guide Top

Tavarat

Ostat kaksi sataa lavaa olvi kolmosta ja sata pulloa tapio viina sekä viisi sataa kiloa hiillos rilli makaraa ja pihviä kiuruveen äs marketista. Osta vittu ne saatanan työ kenkät viis kertaa


Guide Top

Taijat vai mitä lie ovat perkele ryssä ukko tuho työ taidot

Kehität jotai saatanan taikoja väärissä järjestyksissä eikä tule mistään mitää. Sona 0-12


Guide Top

Riimut saatana

Ei saa ikinä niitäkää vittu. Hommaisivat ite saatanan huolto ukot


Guide Top

Lussat ja Miinukset

Lussat:
- Olvi kolome
- Tapio viina
- Hiillos rilli makkara
- Pihivi

Miinukset:
- Ee vittu ikinä onnistu!


Guide Top

Ranketti pelit

Siellä on venäläisiä pu***iehiä mitä lie mafia ukkoja ee kannata mennä


Guide Top

Tiimi tyä

Ee saatana onnistu sekää perkele


Guide Top

Uniikki(ei se kääpiö) taidot

Kuole yhessä minuutissa neljä sataa kaks kyt kertaa


Guide Top

Varminki

Ee se vittu onnistu ku ei osaa ottaa viimeistä osumaa


Guide Top

Yhteen veto(ei se käteen)

Paskaa saatana kuitenkaa onnistu perkele. Ronse vee in koming