Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by l3ol3y

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author l3ol3y

AP Rengar :) by BoB ( Polish Tutorial )

l3ol3y Last updated on November 10, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

[VS]

Team 2

Ability Sequence

4
14
15
17
18
Ability Key Q
2
3
5
7
9
Ability Key W
1
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Nimble
 
 

Utility: 21


Siemaneczko :) Ja jestem BoB a to mój Poradnik do AP Rengara :)

Nie mam zamiaru się rozpisywać , ale co nie co wytłumaczę . Masterki i Runy Mają namiastkę MS a to dlatego że przydaje się to w naszym ulcie :)

1. Rengar AP ma dość ciężkie Early , jesli przeciwko nam jest Range Postać staramy się lasthitować z E , a jeżeli mamy "meelka" To campimy w krzakach i skaczemy :)

2.Summonerki to Flash i TP a no dlatego że Rengar AP Jest farmerską postacią i jak już nastackujemy troszeczkę AP To fala schodzi na W-W , Flash i tp - a no dlatego że z Masterek bedziemy mieli ( Około ) 263 sec CD Flasha , a tp do mega ganków z Ultem ( Dopowiem o tym później )

3.Zhonye , możemy czasem kupić jako 2 item , ponieważ uratuje nam skóre , mowiac jasniej , Wlączamy R , po czym zhonye i znikamy w złocie :) Nic nas nie zobaczy :) ( WORST ORACLE EVER )

4.Gdy już mamy 40 % CDR to śmiało przy wychodzeniu z bazy możemy włączac ulta , Zawsze nastacujemy sobie 5 'furii' i szybciej wrócimy na linie , a 42 sec cd ulta to bardzo mało :)

5.Można kupić item na supporty , bo nie raz nam uratuje skórę ( Ult , zhonya , ward i do dragona:) )

6. Jeśli chcesz żeby nikt ci nie uciekł złóż Rylaia i Twin Shadows .

7. Jeżeli lubisz wjeżdzac na inne linie po kille to smiało kup Homeguardy , dzięki nim tp się na bot'a użyjesz ulti i nikt nie przeżyje :)

8. AP Rengar tylko na topa , nie ma sensu isc na inne linie bo Pasyw staje się bezużyteczny .

9. Nashor - Q Q 3 AA i nie ma wieży ;)

10. Poradnik stworzony dla Flipina , jeśli komuś pomogłem , bardzo się z tego powodu cieszę . Dzięki za przeczytanie , FOR RENGACIA !