Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Twisted Fate Build Guide by MarcoZed

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.6K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MarcoZed

Bedava Teleport (Türkçe Twisted Fate)

MarcoZed Last updated on August 21, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #3 in
Middle Lane
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

2
3
5
7
9
Ability Key Q
1
8
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 9


Guide Top

Hoşgeldiniz


Guide Top

İyi / Kötü

İyi
& Tek Comboyla ADC Kesebilir
& Çok güçlü rahatsız etme
& Stun
& Slow
& Mana sıkıntısı 0

Kötü
& Kart Seçmek için aşırı hızlı olmanız gerekiyor
& Yanlış kart sizi ölüme götürür
& Çabuk Ölür
& Counterlerine karşı aşırı güç çeker.
& Uzun bekleme süreleri
& Sigara içiyor kanserden ölecek


Guide Top

Sihirdar Büyüleri

Flaş atarak birsürü kill alabilir. Bİrsürü ölümden kaçabilir. Flash + Sarı kart çok güçlü bir kombo

Rakibin can çalmasını keser. Kaçan adamları kolayca öldürür. Ancak pot tarafından counterlenebilir.

Gank attıktan sonra geri dönmek için kullanılabilir.


Guide Top

Masterieler


vede


Guide Top

Skill Sıralaması

Ben ilk olarak W Skillimiziaçıyorum. Çünkü invade atarsanız yada invade gelirlerse vereceği stun çok iyi olacaktır. Ayrıca blue buff leash atarken w açıp kırmızı kartınızı atarsanız jungle'ınıza çok iyi olacaktır.

Ardından Q Skillimizi fullememiz gerekli. Hyper Carry damagemizi atmamız için en önemli skill q Skillimizdir alıştkca tutturmak kolaylaşacaktır.

Rakibinizi harraslamak için öbür bir skillimiz e skillimiz Dört vuruşta bir extra damage veren bir skill minyon alırken çok işinize yarayacaktır.

Ardındanda ultimizin bekleme süresini azaltmak için onada 3 point verme gereğimiz oluyor


Guide Top

Skiller

Q Skillimiz
W Skillimiz
E Skillimiz
R Skillimiz


Guide Top

Ward

Fotoğraftaki yerlere ward atabilirsiniz


Guide Top

Gank

Twisted Fate oynarken bot lane gank atmanız gerekecektir. Size bundan kısaca bahsedeyim.

Ultinizi açın ve uygun bulduğunuz yere ışınlanın. Ultinizi açmadan önce sarı kartnızı seçin ve hızlıca oraya ışınlanın. Geldiğiniz gibi adc yi sarı kartınızla stunlayın ve damagenizi atıp killi salın.