Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Ashe

Babel Last updated on May 28, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

4
8
10
12
13
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
4/
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 15

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
1/
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 15


Guide Top

Introduction

Ashe is de beste ranged carry and wordt bijna altijd gepicked, omwille van haar built-in kite-ability, ze kan hele teams kiten met Volley en goed single target kiten met Frost Shot, daarnaast komt dat ze een built in ranged CV heeft, een global initiate heeft en zeer goed scalet met items.

Ashe heeft wel een zwakte. haar early game is niet zo sterk als dat van andere ranged carries en ze kan niet zo goed pushen vergeleken met andere ranged carries.

Doel van Ashe:
-Kiten
-Initiaten
-Damage
-Supporten met mapcontrol


Guide Top

Runes

Marks of Desolation, obviously.
Glyph of Clarity omdat je soms zal moeten kiten en je niet OOM wil gaan zodat je je arrow niet meer kan gebruiken.
Seals. Dit hangter vanaf. In de weinige gevallen waar Ashe agressief kan zijn in de lane (bv. met Sona/Alistar als partner) dan zijn Alacrity-seals wel goed, maar meestal zal je armor seals willen omdat je waarschijnlijk hits zal eten van de tegenstander in de laning phase en die tegenstander zal wrs een ranged carry zijn.
Ga niet voor /lvl seals ofzo, hoe beter je kan lanen, hoe meer geld je kan verdienen.

Indien je agressief kan zijn op de lane, ga dan ArmorPen-Quints met een Doran's Blade, anders ga je best HP-QUints.


Guide Top

Masteries

15/0/15 geeft je genoeg manaregen, CDR op je summoners en wat extra damage, dat Ashe wel kan gebruiken early game. 8/0/22 is ook een optie als je denkt dat ze je veel zullen ganken, zodat je flash/ghost sneller up hebt, anders is er niet veel reden voor dieper te gaan in de utility tree. De extra manaregen helpt meer in de lane dan de movement Speed, vergeet niet dat je wrs een zeal zal kopen, dus de MS is niet echt nodig.


Guide Top

Lvl1 Summary

Neem Volley als eerste move, dit geeft het meest utility op level 1. Je bent vrij squishy, dus pas op. Als eerste item kan je Doran's Blade gaan indien je met een healer op een duolane staat. Anders is Boots of Speed + 3 health pots een goede optie.

Doran's Shield indien je tegen heavy harasser AD staat zonder healer naast je, of op een sololane. (bv. Vayne)


Guide Top

Items

Boots: Berserker's Greaves of Mercury's Treads

Neem eerst wat HP met Doran's Blades of direct een Ruby Crystal voor je Banshee's Veil later. Dit is goed indien je niet ver van je B.F. Sword bent. Je eerste item is bijna altijd Infinity Edge. Een andere optie is The Brutalizer indien je veel Volley moet gebruiken en veel moet kiten. The Bloodthirster is ook een optie indien je echt lifesteal nodig hebt, maar dit is niet zo goed als eerste item op Ashe.

Daarna ga je ofwel Zeal indien ze nog niet echt armor hebben. Maar indien je veel moet kiten, ga dan direct Last Whisper. Twee Zeals is ook niet slecht, het is goedkoper dan direct upgraden naar een Phantom Dancer. Na je Last Whisper maak je ofwel een Phantom Dancer indien je veel kan auto-attacken, ofwel een The Bloodthirster indien je meer moet Volleyen.

Ga Banshee's Veil vanals je het nodig hebt. Andere defensieve opties zijn Hexdrinker en Guardian Angel.

Indien het game nog steeds voortgaat en je al Infinity Edge, Last Whisper, Phantom Dancer en The Bloodthirster/ Phantom Dancer hebt, kan je nog een Phantom Dancer// The Bloodthirster builden, indien je echt geen defensive items nodig hebt.


Guide Top

Skill Sequence

Volley is het belangrijkste, dan Frost Shot. Level je ult natuurlijk wanneer je kan.