Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Soraka

Babel Last updated on May 23, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #4 in
Support Role
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

4
14
15
17
18
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 2

 
 
 
 
 
3/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 7

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Guide Top

Introduction

Soraka is ©©n van de beste babysits tegen goede harassers, dus in een defensieve lane en werkt ook zeer goed op een push-team omdat ze haar team van HP en mana kan voorzien.

Doel van Soraka:
-mensen in leven houden.
-slechte focus bestraffen
-anti-pusher
-pushen
-goed in teams met iets minder dps maar meer tankyness.


Guide Top

Runes

Als runes zou ik goldsuints nemen ofwel flat hp quints indien je tegen een zeer moeilijke burstlane staat.

Armorseals voor defensieve redenen aangezien je meestal tegen een AD-carry zal lanen.

CDR-quints + masteries + boots + shurelia's = 40% cdr.

shielding runes omdat ze de beste defensieve runes zijn.


Guide Top

Masteries

2/9/21 voor wat ability power en nog meer lanesustainance. SoS + tear is ook altijd een goed idee.


Guide Top

Lvl1 summary

Squishy, niet meer niet minder, maar je hebt een heal, dus... Soraka is niet de beste lvl-1 fighter.


Guide Top

Items

Ionian Boots of Lucidity als de beste boots voor de meeste supports.

Philosopher's Stone zorgt ervoor dat je genoeg self-healthregen en manaregen hebt zodat je je heals enzo kan reserveren voor je team. 1 of 2 zou genoeg moeten zijn.

Dan Tear of the Godess. Waarom? Wel, Soraka is niet enkel healen, haar starcall is een zeer goede spell in teamfights en spammable, dus Tear of the Godess geraakt snel vol. Starcall kan tot 160 Magic Resust reducen!!! Dus als je ervoor kan zorgen dat je genoeg manaregen hebt in teamfights om te kunnen healen/silencen en dit te doen, dan ben je Soraka to the fullest.

Vooral early game is dit devastating, met 40% cdr moet iemand maar 18 seconden in Soraka haar buurt staan om 160 MR REDUCTION te hebben. Neem 30 standaard MR, dat is dus -130 MR. Dit zal weinig gebeuren, maar -30MR (~8 stacks) is ook al zeer acceptabel. Als je in teamfights 1 of 2 mensen onder starcall kan houden en je hebt heavy AP in je team (Karthus/Anivia) dan zal Starcall VEEL pijn doen. -130MR wil trouwens zeggen dat de persoon in kwestie 2.3 keer zoveel damage neemt. Dus waar Anivia op dat moment 100 magic dps heeft op ult, wordt dat 230 dps. :) Tear of the Godess is niet om mee te lachen.

Daarna is Kage's Lucky Pick een viable keuze, maar zorg dat je toch wat defenses hebt, zeker als je Oracle's draagt. Heart of Gold is gene slecht idee. Will of the Ancients is ook een perfect aura-item voor Soraka btw, dus zeker doen als je wat inkomen hebt. Aegis of the Legion is ook een goed idee, indien we geen Aegis of the Legion-drager hebben.

Als het lategame wordt heb je meerdere keuzes. Rabadon's Deathcap, Zhonya's Hourglass zijn beide goede main-ap-items, maar indien we in die fase komen, build dan zeker Rylai's Crystal Scepter. Met Starcall hou je op die manier een heel team slowed en heb je een Silence + 35% single target slow. Niet slecht. Het heeft je ook meer survivability. De andere AP items zijn redelijk meh.

Soul Shroud is een optie indien het team het echt kan gebruiken, maar zal alleen in speciale gevallen zijn, net zoals Zeke's Harbinger.

Mejai's Soulstealer verdient ook een honorable mention, gebruik het indien je zeker weet dat je je stacks kan houden. In een game dat je aan het verliezen bent kan dit misschien het verschil maken. In een winning game zou ik het niet kopen, omdat je alleen harder wint ofwel je je stacks verliest en opeens te weinig AP hebt.


Guide Top

Skill Sequence

Dit hangt van je laning mate af. Indien hij agressief kan spelen en vele moves kan gebruiken, maar snel mana verliest, kan je beter E wat levelen, aangezien je mate toch agressief kan spelen en minder heals nodig zal hebben. In alle andere gevallen, level je Z eerst uiteraard. Steek 1 puntje in Starcall voor de toch vaak over het hoofd geziene utility en om je Tear te stacken.