Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Riven General Guide by LeagueOfRiven

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.9K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author LeagueOfRiven

FULL LIFE STEAL RIVEN - CZYLI NIEŚMIERTELNA RIVEN

LeagueOfRiven Last updated on December 8, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
13
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


NIEŚMIERTELNA RIVEN
Tak nazywa się ten build. Opracowałem go już dawno, jeszcze przed pojawieniem się aktualizacji i dodaniem nowych przedmiotów. Po przetestowaniu go, stwierdziłem że przyda się on kilku niedoświadczonym graczą.

Riven zazwyczaj budowana jest pod prostego off-tanka, moim zdaniem wtedy jest zbyt słaba, aby robić jakikolwiek ZABÓJCZY damage. Natomiast life steal, pozwala nam na niewyobrażalną wytrzymałość i obrażenia jednocześnie. Przy używaniu tego buildu, praktycznie każda postac nie da nam rady stając z nami 1 v 1. Niekiedy nawet 2 v 1 wrogowie powinni uciekać.

Jeśli chodzi o skille przywoływacza, standardowy flash, nadrabia uniemożliwione dashowanie się skillami riven. Przydatny przy ucieczkach i za równo pushach. Heala natomiast moglibyśmy zamienić jedynie na Barierę lub oczyszczenie. Dlaczego? Heal nadrabia słabą wytrzymałość riven, czasami mamy szanse zabić sami nawet 3 osoby, jednak bez użycia heal'a raczej byśmy tego nie dokonali. Barriera ma te same zastosowanie co Heal. Jednak Oczyszczenie pozwala nam zabić te osoby bez uzycia jakichkolwiek healów czy barrier. Wystarczy life steal. Więc co do tego ma oczyszczenie? Największym naszym zagrożeniem jest ingnite ze strony wrogów. Oczyszczenie może go z nas usunąć.

Umiejętności
Jako pierwszy skill wybieramy i maxujemy Q, ponieważ daje nam możliwość w pełni wykorzystania pasywki, posiada największy damage, i niewielkie CC. Skill praktycznie idealny. Przy Damag'u obszarowym jest jeszcze silniejszy przeciwko grupie przeciwników.
Jako drugi, E , nadrabia on naszą początkową niewytrzymałość, w połączeniu ze skillem W daje niezłe zaskoczenie u wrogów, błyskawiczne przysunięcie i stun, nie łatwo tego uniknąć. W połączeniu z Q może przesunąć nas w krótkim czasie na daleką odległość, podczas ucieczki, lub gonitwy.
Ostatnim wybieranym początkowym skillem, i ostatnim maxowanym jest W , tutaj nic nadzwyczajnego. Przy off-tanku maxowany byłby jako drugi aby zrobić damage, nam jednak wystarczy Q i hity oraz pasywka. Skill ten ma jedynie ogłuszać.

Jak władać nieśmiertelnością?
Riven to postać opierająca się na dużych oraz szybkich (często grupowych) obrażeniach oraz ogłuszeniach. 1 v 1 wystarczy jej ultimatum, Q z pasywką, oraz Krwiopijca, a nawet tank nie ulegnie. Mamy o tyle dobrze że nasza ultima dodaje nam dodatkowe obrażenia, za czym ciągnie się również kradzież życia. Podczas pojedynku należy umiejętnie użyć każdej umiejętności. Po pierwsze, to my rozpoczynamy pojedynek. Jeśli zrobi to wróg, zdołamy się wybronić, lecz możemy również na tym ucierpieć. Całość polega na zaskoczeniu. Podczas lane'owania , zwyczajnie last hitujemy, jeśli przeciwnik zbliży się na odpowiednią odległość, błyskawicznie używamy ultimy, przyciągamy się do niego E, i stunujemy W, wtedy następuje pierwsze użycie Q, i jeden Hit, drugie użycie, następny cios, i za trzecim użyciem, przeciwnik powinien mieć już wystarczająco HP aby użyć ultimy. Jeśli nie, robimy wszystko aby móc dobić go ultimą. Spamujemy skillami, ciosami i czymkolwiek mamy. Wróg nie zdąży nawet zadać ciosu. Podczas lane'owania trzymamy się za minionami, aby uniknąć zbędnych obrazeń . Zwyczajnie last hitujemy. Jeśli otrzymamy jaki kolwiek spadek hp, wtedy zdajemy się na life steala, i pushujemy miniony całą parą, lecz jedynie ciosami, aby przywrócić sobie HP. Podczas wrogiego ganka, musimy ocenić sytuacje. Po kilku życiowych partiach będziecie w stanie to zrobić. Jeśli przeciwnicy są za silni, przysuwamy się do tego bliższego i ogłuszamy go, następnie używamy Q aby cofnąć się pod wierzę. Jeśli konieczne, używamy Błysku. Jeśli przeciwnicy są na tyle słabi, że możesz zgładzić ich obu, należy to dobrze rozegrać , odpalamy ultimę, pierwsze co używamy to W, po podejściu do przeciwnika tego który ma większy damage, następnie w pełni używamy Q , ustawiając odsunięcie na tego drugiego, i dalej bijemy tego, który ma większy damage. Jak już go zabijemy, po raz kolejny zdajemy się na life steal'a i pushujemy wroga czymkolwiek. Podczas sojuszniczego ganka jest to całkiem proste, najpierw odsuwamy się, lub ukrywamy się w krzakach, aby dać przeciwnikowi możliwość zpushowania. Jeśli zrobi to dostatecznie blisko, używamy ultimy , wyskakujemy E, stun W, wszystkie trzy użycia Q, i bijemy. Wszystkie te ogłuszenia i przesunięcia po to aby spowolnić wrogów, by nasz sojusznik mógł go zabić, lub osłabić.

Runy i specjalizacje
Co do Run, Esencje wszystkie można by było zastąpić Esencjami kradzieży życia, lecz wtedy wymagało by to, usunięcia pozostałych, żółtych i niebieskich run, i zastąpienia ich runami na damage. Zmniejszy to naszą wytrzymałość, lecz zwiększy damage, i kradzież życia. Wolę jednak stosować ten sposób który podałem. Specjalizacje, po raz kolejny opieramy się na bezmyślnym damagu i pushowaniu. Dodatkowe HP lekko zwiększy nasze szanse na starcie, ponieważ wtedy nasza kradzież życia jest najmniejsza.

Przedmioty
Najważniejsze przedmioty to Ostrze Zniszczonego Króla, Krwiożercza Hydra, i Krwiopijca. Do pierwszych dwóch wrócę na końcu. Co do krwiopijcy, chodzi o standardową kradzież życia i damage. Nic dodać nic ująć. Następnie Lodowy Młot i Paszcza Malmortiusa. Te przedmioty mają na celu wzmocnić naszą wytrzymałość. Specjalnie wybrałem przedmioty z Obrażeniami aby podwyższyć statystyki naszej ultimy passywki oraz skilli. Buty potrzebne nam będą tylko na początku gry, na końcu builda zostaną zastąpione Widmowym Tancerzem, aby wzmocnić nasze ciosy krytyczne oraz prędkość ataku.
Co do dwóch wcześniejszych przedmiotów. Posiadają one jedną wspólną cechę - umiejętność aktywną.
Powinniśmy na początku gry przypisać ostatnie miejsca na przedmioty pod klawisze A, i S. Pod A umieszczamy Hydrę. Daje ona nam co 10 sekund całkiem dobry atak obszarowy. Natomiast pod S, ostrze króla. Ta umiejętność zwiększa nasze szanse pojedynkowania się i nie tylko. Mianowicie, odbiera ona Dużą ilość HP przeciwnikowi i przywaca ją nam. Bardzo przydatny skill. Odzyskuje nasza przewagę podczas walk.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion