Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Katarina Build Guide by erocho99

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author erocho99

Katarina Pentakill Guide (AP,AP Tank,AP Hextech)

erocho99 Last updated on December 22, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Katarina Build AP/APTANK/APHEX

Ability Sequence

1
5
7
8
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Farming

 1. lesno e da farmi6 s Katarina ako izpolzva6 pravilno magiite i.
 2. Izpolzva6 komboto ot Shunpo Bouncing Blades sinister steel za da [farmi6 po lesno.
 3. po lesno 6te e ako im pravi6 posleden udar s sinister steel pone6e ima samo 4 sek zarejdane.
 4. Stava su6to i Bouncing Blades ako sa na pove4e hp.


Guide Top

Runes

za da pravi6 pove4e kilove s Katarina trqbva da vzeme6 full Ability Power runi vij pentakill katarina runite.

Runes

Greater Mark of Ability Power
9

Greater Seal of Ability Power
9

Greater Glyph of Ability Power
9

Greater Quintessence of Ability Power
3
ako iska6 da igrae6 po malko agresiv i pove4etank izpolzvai runite na katarina koito sam dal.
Runes

Greater Mark of Magic Penetration
9

Greater Seal of Health
9

Greater Glyph of Ability Power
9

Greater Quintessence of Ability Power
3
kagato igea6 i malko agresiv i malko za6tita izpolzvaihekste4 katarian runite koito sam dal.
Runes

Greater Mark of Magic Penetration
9

Greater Seal of Health
9

Greater Glyph of Ability Power
9

Greater Quintessence of Ability Power
3


Guide Top

Items


Guide Top

Pros / Cons

 • sili:
 • Shunpo e dosta polezno za bqgane i nastigane noje da se izpolzva na vseki target.
 • Purvo Bouncing Blades posle Shunpo posle sinister steel sa dosta dobra kombianaciq, sled tova bqga6 i ne ti vzemat nikakvo hp.
 • farmi dosta lesno
 • pasiwnata Voracity e mnogo polezna za kilovete.
 • zabavna za igra.
 • ultimata i Death Lotus udrq 3 targeta.
 • slabosti:
 • lesno e da se spira neinoto Death Lotus.
 • ima malko jivot za na4alo
 • lesno ti se spira komboto ot magii ako te stunnat.


Guide Top

Summary

moje da se vzeme
prepora4va se .


Guide Top

Spells

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 • - kogato napravi6 assist ili kill vsi4ki magii ti se Cooldown s 15
 • - RANGE: 675 COOLDOWN : 10 / 9.5 / 9 / 8.5 / 8 - istrelva6 me4 koito bie magic damage i udrq 5 targeta kato na seki sledva6 target tika po malko. seki tagreget se markira kogato go udari6 s noormal ataka ili sinister steel.
  demi4a na dagera: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 45% AP)
  demi4 na udar: 15 / 30 / 45 / 60 / 75 (+ 15% AP)
  ob6to demi4: 75 / 120 / 165 / 210 / 255 (+ 60% AP)
 • sinister steel - RANGE: 375 COOLDOWN: 4 - zavurta6 se i bie6 magic damage targetite okolo tebe. kogato udari champion ti dava speed za 1 secunda.
  magic damage: 40 / 75 / 110 / 145 / 180 (+ 25% AP) (+ 60% bonus AD)
  speed: 12% / 20% / 28% / 36% / 44%
 • - RANGE: 700 COOLDOWN: 12 / 10.5 / 9 / 7.5 / 6 - teleportirate se zed targeta na koito si go pusnal. bie damage i se puska na vsqkakvi targeti ot protivnicite i ot tvoita kato sight ward Vision Ward
  magic damage: 60 / 85 / 110 / 135 / 160 (+ 40% AP)
 • RANGE: 550 COOLDOWN: 60 / 55 / 50 - hvurlq 30 nojki na 3 geroq maximum hvurlq gi za 2 sekundi. Pravi efecta na si4ki helove na 50%
  magic damage na hit: 40 / 50 / 60 (+ 17.5% AP) (+ 30% bonus AD)
  magic damage na target: 400 / 500 / 600 (+ 175% AP) (+ 300% bonus AD)

  na geroi udrq maximum 10 nojki


Guide Top

Masteries

Masteries
1/
4/
4/
2/
1/
3/
1/
4/
1/
4/
1/
3/
1/