Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by HoneyBloodQQ

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.820
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author HoneyBloodQQ

Çılgın Rengar Rehberi Türkçe 5.14

HoneyBloodQQ Last updated on July 26, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #111 in
Top Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
12
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
13
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0Threats to Rengar with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Nasus
Table of Contents
Guide Top

Runes

Merhaba Arkadaşlar.Bu rehberi hazırlamamın amacı Rengar'ın çok sevilen bir şampiyon olması ama Türkçe rehberin az olması .Öncelikle rünlerden başlıyalım.Rengara kırmızılara zırh delme koymalıyız erken safha da çok etkili olmasada son fısıltı alındıktan sonra gücü hemen ortaya çıkıcaktır.Sarılara ise 4 zırh koyacağız ve 5 can neden derseniz Rengar'ın W yeteneği can değeri kadar can yenilemektedir.Zırh koymamın sebebi ise karşıma hard AD bi şampiyon gelince lane de daha az haraslanmam ve hasar almam.Gelelim mavilere bence mavilere bekleme süresi koymak çok mantıklı ama karşınızda AP bi şampiyon varsa 6 tane bekleme süresi 3 tane de seviye başına büyü direnci koymanızı tavsiye ederim.Cevherlere ise AD koyacağız.


Guide Top

Spells

Evet Arkadaşlar büyülere ise benim çoğu zaman tercihim Şıçra+Tutuşturdur.Ama tabiki oyun stiline göre de değişebilir.Eğer takımınıza daha çok yardımcı olmak veya koridorunuza hızlı gitmek istiyorsanız TP de alabilirsiniz.Eğer karşınızda çok sizi çok zorlayacak ve çok hasar vuran bi şampiyon varsa bitkinlik seçilebilir.


Guide Top

Items

Evet Arkadaşlar eşya seçimlerine gelecek olursak benim tavsiyem koridorunuza doran kılıcı+1 can iksiri almanızdır.Karşınızda hard AD bir şampiyon varsa ve biraz zorlanacağınızı düşünüyorsanız dokuma zırh+5 can iksiri başlayabilirsiniz.İlk base atışınızda yeterli para varsa çok ezemiyosanız 1 doran kılıcı daha alıp sonra hırpalayan alın.Sonraki eşyanız tiamat olacak ama onu almadan önce sürat çizmesi alırsanız ultinizi açıp mide baskınlar atarken daha hızlı olabilirsiniz.Tiamat ta bittiğine göre bekleme süresi botlarınızı alıp tek gezenleri avlamaya çıkabilirisiniz.Ve geldik en önemli eşyalarımızı bitirmeye ilk önce son fısıltıyı bitiricez daha sonra hyrda ve sonra youmuu.Bu eşyalar bitince artık tek atabiliceksiniz.Son 2 eşya ise ebedi kılıç ve hayalet dansçı olacaktır.Oyunun Sonlarına doğru botunuzu satıp bir Hayalet Dansçıdaha alırsanız hem crit şansınız %100 olucaktır ve hareket hızınızda yeterince iyi olacaktır.


Guide Top

Gameplay

Arkadaşlar en can alıcı yere geldik oynanış.Solo Top bir Rengarda minyonları çoğu zaman çalıdan atlayıp son vuruş almaya çalışın.Ara sıra rakibinizi Q ile dürtebilirsiniz.Koridorunuzu kazanmaya çalışın ve kazandıktan sonra ultinizle diğer koridorlara baskın yapın veya rakibin ormanında pusup rakibi bekleyin.Ve kendinize çok güvenmiyorsanız 5 kişinin arasına girmeyin.Ve takım savaşlarında daha çok taşıcılara odaklanın ve ilk siz girmeyin çünkü siz girerken pembe totem atıp sizi görürler ve kesebilirler.


Guide Top

Combo

5 stack yapıyorsunuz sonra Ultinizi açıyorsunuz,youmuu açıyorsunuz,atlamadan önce Q basıyorsunuz tam atlarken E+W+Hyrda basıyorsunuz.


5 stack+U+Youmuu+Q+E+W+Hydra