Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Last chance to enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Olaf Build Guide by FaveFrong

Jungle Olaf thần rừng

Jungle Olaf thần rừng

Updated on March 2, 2020
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author FaveFrong Build Guide By FaveFrong 13,626 Views 0 Comments
13,626 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author FaveFrong Olaf Build Guide By FaveFrong Updated on March 2, 2020
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Khuyên dùng

Precision
Conqueror
Triumph
Legend: Alacrity
Last Stand

Sorcery
Nimbus Cloak
Waterwalking
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+15-140 HP (lvls 1-18)

Spells:

Khuyên dùng
LoL Summoner Spell: Ghost

Ghost

LoL Summoner Spell: Smite

Smite

Items

Champion Build Guide

Olaf thần rừng

By FaveFrong
Đầu trận
Olaf là một đấu sĩ đường trên có khả năng solo 1v1 rất khỏe. Bộ kĩ năng của Olaf bao gồm sát thương lẫn hồi phục tốt, vì thế bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn lối chơi Olaf đi rừng hiệu quả.

Chiêu Q được nâng đầu tiên, kèm với bùa thợ săn chính là chìa khóa để Olaf dọn rừng nhanh. Khởi đầu từ bùa xanh, bạn nâng W và ăn cóc, sói. Đừng ngại ngần solo khi có kẻ địch cướp rừng, nếu như bạn không có W, hãy câu giờ bằng Q và ping đồng đội vào hỗ trợ nhé. Dọn hết bãi rừng theo trình tự đi xuống, bạn hãy ra sông và ăn cua. Bạn có thể gank đường giữa hoặc 2 đường còn lại (tùy theo vị trí của bạn hiện tại). Khi gank, bạn hãy dùng phép tốc hành (cộng thêm áo choàng mây), đó sẽ là một tốc độ tiếp cận đáng kể cho bạn. Hãy dùng Q cho thiệt chuẩn xác, bạn có thể lấy tốc biến, thậm chí là mạng của kẻ địch. Nếu không có cơ hội gank, hãy biến về mua đồ.

Là một người đi rừng, ngoài ăn rừng và gank ra, bạn cũng có trách nhiệm kiểm soát bản đồ, đọc vị người đi rừng đối phương để hỗ trợ đồng đội của bạn trong những pha phản gank, hoặc chỉ đơn giản là ping để đồng đội của bạn biết mà đánh cẩn thận.

Đối với mục tiêu rồng, bạn chỉ nên ăn rồng khi đường bot của bạn chiếm nhiều ưu thế và mid của bạn có thể ra được hoặc bạn biết chắc rằng xung quanh sông, hang rồng không có tầm nhìn (máy quét, mắt kiểm soát) và nếu như rừng bạn có biết đi chăng nữa thì cũng ra không kịp (ví dụ khi rừng của team địch đang gank top).
Giữa trận
Giai đoạn giữa trận, Olaf bộc lộ rõ sức mạnh của mình. Khi đã có đủ trang bị trấn phái, trong những pha giao tranh nhỏ lẻ, thậm chí là lớn, bạn hãy dùng tốc hành và R để tiếp cận và băm chủ lực team địch, nên nhớ là trừng phạt cũng giúp bạn tiếp cận (nhờ áo choàng mây), làm chậm chủ lực team dịch. Hãy cố gắng tạo một khoảng cách lớn giữa team mình và team địch và hãy cố gắng kết thúc trận đấu ở giai đoạn này.
Cuối trận
Nếu như trận đấu kéo về cuối trận, Olaf cần một lượng chống chịu để tránh trường hợp chưa làm được gì đã bốc hơi. Lúc này, để tiếp cận nhanh hơn nữa, bạn sẽ phải có Vinh quang chân chính, một ít đồ chống chịu. Mục tiêu của bạn vẫn là chủ lực team địch, nhưng hơn hết, hãy nắm chắc phần thắng nếu muốn giao tranh vào thời điểm này vì sức mạnh của Olaf sẽ giảm dần về cuối trận. Bạn nên phối hợp với team, ăn mục tiêu, kiểm soát bản đồ, tránh giao tranh thiếu người vì một sai lầm sẽ dẫn đến kết cục là thua cuộc.

Chúc các bạn thành công!
League of Legends Build Guide Author FaveFrong
FaveFrong Olaf Guide
Vote Vote
Olaf thần rừng

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide