Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Pantheon General Guide by RevelingLight

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.8K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author RevelingLight

PANTHEON FAYDALI ÜST KORİDOR TÜRKÇE REHBERİ

RevelingLight Last updated on June 11, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
8
14
15
17
18
Ability Key Q
3
Ability Key W
2
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

GENEL OLARAK

Merhaba Arkadaşlar.

Evet arkadaşlar, öncelikle Pantheon Early Gamede çok kuvvetli bir herodur. Bu nedenle aşırıya kaçmadan agresif oynamalıyız. Ve Jungle'dan gelecek saldırılara karşı kendimizi korumalıyız. Pantheon'un agresifiğini desteklemek için oyun başına kristal matara aldık. Çünkü manamız rakibi mızraklamaktan sürekli bitecek.


Guide Top

OYUN GİDİŞATI

Solo'da altın kural Base atmamaya çalışmaktır mümkün olduğunca. Bu nedenle zor duruma düştüğümüzde can iksirimizi kullanıyoruz ve base atmaktan kurtuluyoruz. 6. seviye oldunuz ancak hala kill alamadınız üzülmeyin. Minyonları ortaya kadar ittirip base atın. Burada Hırpalayan satın alın (bekleme süresi ile tam pantheonluk biri item) ve doğruca lanenize doğru yol alın fakat adama gözükmeyin. Adam kuleye vurmaya çalışacağı anda Tepedn İnme skillini kuleye bitişik olacak şekilde kaçış yoluna atın. Hemen Zeonia Kalkanı ile sersemletin. Mızrak Atışı kullanın ve Yürek Deşen skillini atın. Tutuştur basmanız yararınıza olacaktır. En son adam kaçarken Mızrak Atışı atarsanız adamı büyük ihtimalle öldürürsünüz. Late Game ve Mid Gamede Doğru Focuslanmalar ve Doğru Ultiler ile oyunu lehinizde götürebilirsiniz.


Guide Top

BÜYÜLER

Büyü olarak ben genelde tutuştur tercih ederim ancak TP ile de oyuna girilebilir. Tutuştur tercih etmemin nedeni adamı sürekli öldürüp seri kasılmak. Ultimizlede tpnin açığını kapatmaya çalışıyoruz


Guide Top

+LARI VE -LERİ

Pantheon'un +/ları
+ Early gamede çok güçlü.
+ Early gamede adeta bir buldozer
+ Oynaması çok basit ve eğlenceli
+ Pasifi oyundaki en kullanışlı pasiflerden biri
+ Tepeden Tepeden İnme'yi kullanması çok zevkli
+ Pasifi sayesinde kuleden dahi hasar almayabiliyor
+ Ulti sayesinde özellikle bot lane'e çok iyi gank atabiliyor

Pantheon'un -/lerı

- Late gamede etkisi düşüyor.
- Oyun başında çok geriye düşerse toparlayamıyor
- Mana fakiri bir şampiyon.
- Tepeden Tepeden İnme'yi doğru zamanlamak çok tecrübe istiyor
- Annie gibi hem öldürmesi zor hem de fazla burst'e sahip büyücülere karşı güçsüz


Guide Top

PÜF NOKTALAR

Pantheon oynarken tek yapmanız gereken şey düzgün ulti atmak. 6 olduktan sonra her fırsatta bot lane'e ulti atmanız lazım. Lane biraz bile bastırmış olsa rakiplerin arkasına zıplayarak çok rahat en az 1 kill alınıyor. Ultiyle ilgili de bilmeniz gereken bir şey var Pantheon yere düşmeden daha önce aslında o noktada oluyor. Yani channel tamamlanmadan skill kullanabiliyorsunuz

Bu şekilde adamları yakalamak çok daha kolay oluyor. İndikten hemen sonra stun atmak duruma göre daha kötü olabiliyor çünkü Q-W-E-Q combosu daha fazla damage vuruyor. Buna benzer şekilde az hpsi olan birine W+E attıysanız ve combo sonunda çok az hp'si kalacağı kesinse E'yi erken bitirip Q atın, zaten kritikten ölür. Sonuna kadar beklerseniz adam flash vb. basıp kurtulabilir.
Dikkat etmeniz gereken diğer şey pasifin kullanımı. Kalkan varken W kullanırsanız arada 1 tane kalkanı boşa harcamış olursunuz. Özellikle dive yaparken veya vs yaparken bu çok önemli. Jungle'da da skill zamanlamalarını buna göre ayarlarsanız daha az damage alırsınız, mesela 4 stack varken blue'ya uzaktan Q atmak yerine bir kere blocklayıp ondan sonra atarsanız 1 stack korumuş olursunuz. Üzerinizde 3 stack varsa ve üzerinize doğru gelen bir turret atışı varsa boşluğa E atabilirsiniz, o şekilde de stack geliyor.
Teamfightlarda yapmanız gereken şey tamamen oyunun durumuna bağlı, tek başınıza ADC'ye dalarsanız çoğu durumda öldüremeden ölürsünüz, iyi kasmışsanız zaten tanklara da gayet iyi vuruyor Pantheon bu yüzden bazen ADC'yi korumak daha iyi. Arkada durup E kullanarak rakipleri zone'lamak da mümkün.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion