Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Twisted Fate Build Guide by kwojt

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.46K
Views
3
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kwojt

[PL] Twisted Fate Hybrid

kwojt Last updated on February 10, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #3 in
Middle Lane
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
1
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 9


Guide Top

Wstęp

Ten poradnik przeznaczony jest dla osób, które chciałyby grać Twisted Fate'm na lane'ach, choć runy i masteries dobrze sprawują się także w dżungli. Hybryda lub AP to według mnie jedyne słuszne rozwiązania dla TF'a, AD carry nie pozwala mu w pełni wykorzystać mocy jego skilli.


Guide Top

Czary przywoływacza

Moim zdaniem najlepszy dla TF'a jest Ignite, razem z nim Flash, Ignite pozwala nam dobijać przeciwników a Flash pomaga nam zwłaszcza w ucieczce, choć czasem również w doganianiu przeciwników. Czyli standardowy zestaw ;)

Przydatnymi czarami mogą się okazać również Teleport (razem z ulti więcej ganków) oraz Ghost, który może się okazać lepszym systemem goniąco-ucieczkowym niż Flash.


Guide Top

Umiejętności

Skille Twisted Fate'a czynią go jedną z najbardziej denerwujących i najlepszych do gankowania postaci w grze.

Wild Cards
zadaje bardzo dużo obrażenia, jedynym problemem jest to, że trudno nim trafić, gdyż karty lecą po obszarze w kształcie stożka. Przydaje się jednak nie tylko w team fightach, lecz także przy harrasowaniu przeciwników lub ich dobijaniu po użyciu ulti lub stun'a z Pick a Card.

Pick A Card
nic dodać, nic ująć - do czego skill słóży widzimy po opisie. Kara niebieska przydaje się w early game (zwłaszcza kiedy nie mamy runek). Karta czerwona dobrze czuje się przy ucieczkach, team fightach i farmie. Karta złota jest przydatna w pojedynkach 1 vs 1 i do stunowania przeciwników przy gankach.

Stacked Deck
passive, przydatny do farmy, zestackowany i użyty na przeciwniku może się również przydać w gankach, team fightach, itp.

Destiny
nasze magiczne ulti, bardzo przydatne, nie dość, że ujawnia przeciwników to pozwala jeszcze na teleportowanie się na odległość 5500 jednostek. Nietrudno sobie wyobrazić jego przydatność w gankach, zwalczaniu uciekających lub ukrytych przeciwników takich, jak Akali czy Twich (który nawiasem mówiąc przy odpowiednim użyciu sklilli nie miał by z nami szans.


Guide Top

Technika gry

Early game


Kupujemy Sapphire Crystal. Idziemy na mid'a, tam last-hitujemy miniony, kiedy możemy - podcinamy przeciwnika czerwoną kartą (staramy się utrzymać dystans). Po zdobyciu 4 lvl'u wracamy do bazy i Crystal zmieniamy na Sheen, kupujemy również Boots of Swiftness. Dadzą one dużo większą mobilność TF'owi, co u niego jest bardzo ważne. Przydadzą się również 2 wardy do ustawienia w zaroślach po bokach lane'a. Dzięki temu nikt nas nie zaskoczy nagłym gankiem i zwiększy to naszą szansę ucieczki. Wracamy i dalej robimy to co wcześniej, czyli dobijamy miniony, harrasujemy przeciwnika (ewentualnie możemy go również dobić ;), ale z tym ostrożnie) i podgryzamy wieżę.

Mid Game


Zabawa zaczyna się po zdobyciu 6-tego lvl'u (w międzyczasie kupujemy Guinsoo's Rageblade). Prosimy kogoś o zmienienie nas na lane i zaczynamy gankować. Prosimy kolegów z top/bot lane o focus na jednym z członków przeciwnego team'u i sami podcinamy go czerwoną kartą i Wild Cards (warto nauczyć się celować tą umiejętnością, gdyż zadaje ona spory DMG i ma dość daleki zasięg. Kiedy jeden z przeciwników zacznie uciekać z małą ilością HP, a drugi zostaje broniąc turret'a, włączamy Pick a Card, wybieramy złotą kartę i włączamy nasze ulti. Tak, właśnie zobaczyłeś zwiewającego przeciwnika. Na co czekasz? Teleportujemy się przed przeciwnika (musimy wziąć pod uwagę czas jaki nam to zajmie) i stun'ujemy go złotą kartą. Następnie dobijamy z ręki oraz Wild Cards.

Oprócz tego pomagamy kolegom z drużyny w team fightach skrobiąc przeciwnikom poziom HP dzięki Wild Cards i czerwonej karcie i gankujemy w dżungli. Nasze ulti pozwala nam na szybki tranport na ćwierć mapy, więc pomoc zgankowanemu lub gonionemu po dżungli koledze to dla nas nie problem.

Late Game


Robimy to samo co w mid game - pomagamy sojusznikom, nękamy wrogów, możemy czyścić dżunglę, a nasz DPS na pewno się przyda do bicia Barona. Po kupieniu Lich Bane nasze spamowalne skille robią się w połączeniu z autoatakami naprawdę groźną bronią, więc jeśli drużyna jest w miarę ogarnięta, a nam karty sprzyjają ;) to bez trudu powinniśmy wygrać mecz.