Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by EsesLee

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
2
Comments
6
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author EsesLee

rammus legendary build ^^

EsesLee Last updated on August 3, 2010
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Rammus legendary build

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
3
5
9
10
13
Ability Key W
2
4
7
8
12
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
1/
Tenacity
 
 

Defense: 22

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 8


Arkadaşlar rammusa yeni başlayanlar için hazırladığım buildi umarım beğenirsiniz ve 'bence bu çok kötü' dediğiniz bir yer varsa dh den bana ulaşırsınız :))

Şimcik ilk baş s. skilllerden başlayayım.. neden ghost ve ignite
ignite bazen frist blood almaya yardımcı oluyor bazen ws deyken saniye ile kurtulup adamı öldürmenize yardımcı oluyor..
Ghosta gelince 1. nedeni ulti için alıyorum adamlar rammusun ultisinde direk kaçarlar taunt var diyeceksiniz tauntta bir yere kadar ve cleanse varsa adamda ne b.k yicen ? :) ghost alarak adam kaçarken yanında koşturuyorsun adam panikliyor zaten :)) ghost u almamın 2. nedeni ise q skill i ile birleşince rammus uçuyor tosba olmaklıktan çıkıyor.. bunun ne yararı var 1. yararı kaçmak :D 2. yararı da bazen arkadaşın yatacak oluyor ve çok uzakta q ve g. birleştimi yetişiyorsun hem sen kill alıyorsun hem arkadaşın ölmüyor ayrıca tower kurtarmadada işe yarıyor...

şimcik gelelim runelere neden resist ? şimdi çoğu zaman ve benim gıcık olduğum bir durum karşı tarafta 1 tane mage oluyor ve o adama karşı resistimiz olamdığından adam hem kasıyor hemde bütün el boyunca anamızı ağlatıyor bu yüzden bunun faydası çok büyük.. ayrıca sırf 1 tane mage için item kasmak yerine sunfire cap yapıp bol bol kill alabiliyorsunuz...

masteries lerde prof değilim ama bir buildden aldım değiştir derseniz bilen arkadaşlar değiştiririm...

İvet gelelim itemlere.. itemler her el farklı kasılabileceğinden 4 e ayırdım.. ki daha çok alternatif vardır
* * 1. build = oyun başlarında 4 5 kill alıp herkesden ilerdeyseniz ve sizi ezebilecek kimse yoksa 5 tane sunfire cap'ten kralı yok sonuçta beleşinden 200 damage geliyor :))
* * 2. build = oyun başlarında 4 5 kill aldınız ama tek tanksınız ve 5 kişi arasına ilk dalmak zorundasınız ve adamlar sizi kesebiliyor bunun kolay bir çözümü Guardian :)
* * 3. build = Baktınız 3 4 tane mage var karşıda o zaman bunu yapacaksınız ne kadar magic resist varsa alacaksın runelerde resist birazda hp aldın mı hadi bakalım seni kesebiliyorlarmı :))
* * 4. build = bu build 3. nün dps versiyonu mesela karşı tarafta bol bol damage kasan ve güçlü elemanlar var o zaman bu build oldukça işe yarar ve bu buildde atackınız da oldukça yüksek oluyor..

İnşallah faydası olmuştur bunu her Türk gencinden dh de yayınlamak üzere bekleriz herkes main herosunu yazarsa yeni başlayanlar için bol bol yardım olur..