Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar General Guide by PokieJoe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.16K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author PokieJoe

Suikastçi, anında iş bitiren Rengar ! SOLO TOP (TÜRKÇE)

PokieJoe Last updated on September 8, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction / Bilgilendirme

Koridorunuzda oldukça uzun kalmaya çalışın. Rakibinizi hiç bir zaman kışkırtmayın ve ormancınız size yardıma gelmeden hiçbir şekilde saldırmaya yönelmeyin çünki oyun başında çok kırılgan bir karaktersiniz. Sürekli farma odaklanın. Farm yapmakta sıkıntı çekmemek ve rahat rahat dolaşmak için çalıları kullanın. Kendinizi sürekli bir biçimde koruma altında tutmak için Ferocity nizi sürekli 5. kademede tuıtun. Skillerinizle farmlamayın çünki koridor ilerledikçe işiniz oldukça zorlaşacaktır. Sürekli baskına yenik düşer iseniz kule altında kalmayı tercih edin ve hiç bir şekilde tank eşyalarını çıkmayı denemeyin.
Bildiğiniz üzere her yeteneklerinin birde pasifleri mevcuttur. Örneğin W yeteneğiniz size Armor ve Magic Resistans verir. Bu yeteneği her rakibinize girdiğinizde doğru zamanda kullanır iseniz güzel hasar takasları meydana gelir ve kişiyi ummadıığı zamanda düzgün pozisyonda gafil avlar veya ormancınızla beraber haklayabilirsiniz...


Guide Top

Farming / Minionlar

Minionları bush yani çalılardan toplamaya özen gösterin... Kendinizi rakibe göstermeden farmlamaya çalışın ve sizin yeteneklerinizin hasarlarını başlarda rakibede göstermemeye özen gösterin ki size karşı bi tedbir almasın. 20. dakikaya kadar en az 100 farmı yapmış olun ki tam tamına bir suikastçi olabilesiniz


Guide Top

Ranked Play / Dereceli Oyun

Eğer tam anlamıyla suikastçi olacaksanız size DUO yani 2 kişi girmenizi tavsiye ediyorum . 2. bir kişi kesinlikle ya mid yada jungle olmadı ... Başınız en ufak sıkışma halinde size gelecek bir yardım sizin Sword of Division almanıza sürekli yaklaşıracaktır. Dereceli oyunlarda önemli olan 1 kere bile ölmemenizdir. Direnin! Sürekli direniş halinde olun ve ne kadar gank yerseniz yiyin bütün takım size gank gelse bile kendinizi sıkın ve elinizde ne kadar kaçma sıvışma olanağı varsa kullanın ... Hemen öldüm diyerek vazgeçmeyin her fırsatı değerlendirmek sizi profesyonel bir oyuncu haline getirir.


Guide Top

Team Work / Takım Çalışması

Herhangi bir Team Fight yani takım savaşına girecek olursanız kendinizi başlarda geride tutmaya çalışın uygun bi pozisyon yakaladığınız anda karşı takımın ya "Saldırı gücü taşıyıcısı" yada "Yetenek gücü taşıyıcısı" 'na saldırınız. Benim önerim bu ikisinden hangisi daha çok kastıyosa onlara ilk önce bütün yeteneklerinizi Sword Of Division ile kusmanızdır.
Eğerki sonraki takım savaşlarında size saldırma söz konusu ise önce kendinizi belli edin .. Ardından güzel bi yere çektikden sonra ultinizi aktif edersiniz ardından takım arkadaşlarınız kişiler ile takım savaşına girer , siz ise ADC veya APC yi çoktan göçertmiş bile olursunuz :)


Guide Top

Unique Skills / Efsanevi Yetenekler

Yetenek yapılış sırası aslında çok basit ve eğlencelidir.

  1. Hedef belirleyin
  2. Hedefe gözükmeden ona saldırabileceğiniz uygun bi pozisyon bulunuz
  3. Pozisyonu yakaldıkdan sonra Ultinizi aktif ediniz
  4. Aktif ettikden sonra ona en iyi şekilde kimseyede gözükmeden farkettirmeden onu alt edebileceğiniz bir pozisyon daha edinin
  5. Rakibinize saldıracağınız an hemen Sword Of Division ' ı aktif edin
  6. Aktif ettikden sonra "HEMEN" rakibinize Q ya abanınız ve haala yaşıyosa kalan yeteneklerinizi kullanıp kişiyi anında yok edebilirsiniz.


Guide Top

Items / Eşyalar

Eşyalarınızı sürekli olarak yenileyiniz ... Ama zırt pırt canınız sıkıldığında base gitmeyiniz. Örneğin 20-30 Farmda bir base gidersiniz itemlerinizi yavaş yavaş toplarsınız ki bu çok güvenli ve kolay bi seçenektir ... İllaki insan öldürüp kasmanız gerekmez free farm free oyundur arkadaşar :)


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion