Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Yorick Build Guide by Plineq

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Plineq

Yorick - The Manożerca (PL)

Plineq Last updated on November 21, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Table of Contents
Guide Top

Spells


Ghost jest całkiem niezły bo możemy gonić gościa i cały czas go obijac bo jestesmy szybsi, ale nadal myślę, że flash jest lepszy.

Ignite jest bardzo przydatne bo zadaniu dużej ilości obrażeń możemy wywalić wkońcu całe combo a ignite pozwoli nam zabić zamiast zostawić enemy na low HP i dać mu wrócić, możemy też podpalać naffedowanego enemy ADC co redukuje jego life steal o połowę

Teleport jest dobry kiedy wiemy, że enemy mają duo topalub top poprostu będzie bardzo ciężki np shen czy renekton, którzy mogą łatwo nas zabić gdy tylko ich jungler nas zgankuje, więc Teleport pickujemy na trudne linie by obici szybko wrócic na linie, a nie ignite ponieważ na postacie tankowne zazwyczaj nawet ignite nie pomorze, a na bota również możemy teleportem pomóc czy nawet mida

Flash co tu dużo mówić poprostu genialny spell na prawie wszytkich postaci daje nam możliwość ucieknięcia za ściane czy poprostu w tył, jak również możemy kogoś dogonic flash+w więc ten spell jest bardzo przydatny


Guide Top

Farming

No cóż co do farmienia to yorick jest poprostu bestią, bez żanych problemów może totalnie outfarmić enemy przy czym samemu zgarciając ją całą, w early nikt nie stawi mu czoła nawet tak potężny champion w early gamie jak riven cho'gath. Jeśli gramy w czerwonym teamie możemy spróbować ukraść blue enemy.
TIMING
Blue #1
Jeśli enemy jungler zaczyna od blue buffa to 1sze blue wyrespi się w około 7:15
Jeśli od reda a potem bez ganków idzie na blue to około 8:30 - 9:30 (zależy od junglera)
Blue #2
Tutaj poprostu 5 min po tym jak zabiliśmy ostatniego(radze pisać timing na chacie eb = enemy blue)


Guide Top

Team Work

No cóż tutaj wystarczy nie blamić ludzi nawet jeśli oddają FB i podają jak frajerzy xD, poprostu masz wyrąbano na to i grasz swoją grę na topie lub próbujesz im pomoc, radzę być na topie bo outfarmienie naszego top enemy też sporo pomorze przy czym farmienie siebie, no chyba, że picknęliśmy teleport. Oczywiście jeśli mam w miare ogar team poprostu ultujemy adc/apc lub w extremaalnych wypadkach siebię w team fightach i walczymy 6v5 przy czym 6 gracz jst zawsze kopią najlepszego z naszej dróżyny.


Guide Top

Pros / Cons

............Pros ......................................... Cons

  .....................................................Low CC
  Epic Sustain.....................................can't escape from ganks
  Great poke.......................................Nunu supp and eat his ghuls
  ADC live FOREVER..............................Low Mobilly
  not bad speed with W and Q
  Counter everythink
  Easy win lane
  Don't need ganks
  Good in early/mid/late game