Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

LoL Champion Q & A: Rakan

Rakan RP Cost 975 Rakan BE Cost6300
Wishlist

Rakan The Charmer

Pick 99%
Win 52%