Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Yasuo Build Guide by leprosyy

Middle 400k Yasuodan Öğretici

By leprosyy | Updated on August 20, 2020

Vote Now!

59 Views
0 Votes
0 Comments
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Klasik Rün

Precision
Conqueror
Triumph
Legend: Alacrity
Coup de Grace

Domination
Taste of Blood
Ravenous Hunter
Bonus:

+10% Attack Speed
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2 3
Zed Matchup
LoL Summoner Spell: Exhaust

Exhaust

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #48 in
Middle Lane
Win 50%
Get More Stats

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies

Champion Build Guide

400k Yasuodan Öğretici

By leprosyy
R ile nasıl fazla hasar çıkartılır?
R ile nasıl fazla hasar çıkartılabilir?

Öncelikle bu konuya çok çalışmanız gerek antrenman moduna girin ve bunun üstünde çalışın, R ile nasıl fazla hasar çıkartabilirsiniz Hortum tutturduğunuzda adam havadan inmeden bir minyona, hortum tutturduğunuz kişiye veya başka bir rakibe kısacası e q yapabildiğiniz herşeyden bu komboyu uygulayabilirsiniz, adam havaya zıpladığında yere inmeden örnek olarak bir minyona e q r hızlıca yapmanız gerekir yapamassanız üzülmeyin basit birşey değil iyi zamanlamanız gerekir.
Yasuo en iyi nerde oynanılır? Back to Top
Yasuo En iyi nerde oynanılır?

Yasuo her rolde oynanılabilen bir şampiyon Support Hariçfakat doğru oynanmadığı için genellikle kaybedilir, Mid Yasuo Yasuo'yu En çok bu lanede oynamanızı öneririm en ideal lane bu.Orman Yasuo denemeyin iyi orman dönmüyor, gangleri başarısız ve orman karakterlerinin bazılarından dayak yiyor, Top Yasuo ise çok tank olduğu için doğru bir oynayış ve buildle rakibinizi oyundan düşürebilirsiniz eğer karaktere hakim değilseniz top yasuo yapmayın. Adc Yasuo Bunu görmeye alışkın olabilirsiniz malphite ve yasuo banlanmadıysa Genellikle botta yasuo Malphite yapılır, istediğiniz karakterle botta oynuyabilirsiniz fakat 3 levella kadar etkisiz kalırsınız.
Yasuoda Bazen güzel oynuyorum bazen Feedliyorum Neden? Back to Top
Yasuoda Bazen güzel oynuyorum bazen feedliyorum Neden?

Bu normal birşey eğer yasuoya yeni alıştıysanız bunlara katlanmanız gerek her zaman carryliyceksiniz diye birşey yok karşıdaki rakip sizden daha iyi oynuyodur, kafanız birşeye takılmıştır veya o gün sizin için iyi bir gün değildir eğer yasuoda bir günde 3 den fazla kötü skor alırsanız başka karakterlere geçin çünkü ne kadar kötü skor alırsanız Yasuoyu bırakmak isteyeceksiniz, tek önerim 3 den fazla kötü skor alırsanız yasuoyu o günlük oynamayın.
Help Support Our Growing Community

MOBAFire is a community that lives to help every LoL player take their game to the next level by having open access to all our tools and resources. Please consider supporting us by whitelisting us in your ad blocker!

Want to support MOBAFire with an ad-free experience? You can support us ad-free for less than $1 a month!

Go Ad-Free