Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Yasuo Build Guide by leprosyy

Middle 400k Yasuodan Öğretici

Middle 400k Yasuodan Öğretici

Updated on August 20, 2020
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author leprosyy Build Guide By leprosyy 1,339 Views 0 Comments
1,339 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author leprosyy Yasuo Build Guide By leprosyy Updated on August 20, 2020
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Klasik Rün

Precision
Conqueror
Triumph
Legend: Alacrity
Coup de Grace

Domination
Taste of Blood
Ravenous Hunter
Bonus:

+10% Attack Speed
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2 3
Zed Matchup
LoL Summoner Spell: Exhaust

Exhaust

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

400k Yasuodan Öğretici

By leprosyy
R ile nasıl fazla hasar çıkartılır?
R ile nasıl fazla hasar çıkartılabilir?

Öncelikle bu konuya çok çalışmanız gerek antrenman moduna girin ve bunun üstünde çalışın, R ile nasıl fazla hasar çıkartabilirsiniz Hortum tutturduğunuzda adam havadan inmeden bir minyona, hortum tutturduğunuz kişiye veya başka bir rakibe kısacası e q yapabildiğiniz herşeyden bu komboyu uygulayabilirsiniz, adam havaya zıpladığında yere inmeden örnek olarak bir minyona e q r hızlıca yapmanız gerekir yapamassanız üzülmeyin basit birşey değil iyi zamanlamanız gerekir.
Yasuo en iyi nerde oynanılır?
Yasuo En iyi nerde oynanılır?

Yasuo her rolde oynanılabilen bir şampiyon Support Hariçfakat doğru oynanmadığı için genellikle kaybedilir, Mid Yasuo Yasuo'yu En çok bu lanede oynamanızı öneririm en ideal lane bu.Orman Yasuo denemeyin iyi orman dönmüyor, gangleri başarısız ve orman karakterlerinin bazılarından dayak yiyor, Top Yasuo ise çok tank olduğu için doğru bir oynayış ve buildle rakibinizi oyundan düşürebilirsiniz eğer karaktere hakim değilseniz top yasuo yapmayın. Adc Yasuo Bunu görmeye alışkın olabilirsiniz malphite ve yasuo banlanmadıysa Genellikle botta yasuo Malphite yapılır, istediğiniz karakterle botta oynuyabilirsiniz fakat 3 levella kadar etkisiz kalırsınız.
Yasuoda Bazen güzel oynuyorum bazen Feedliyorum Neden?
Yasuoda Bazen güzel oynuyorum bazen feedliyorum Neden?

Bu normal birşey eğer yasuoya yeni alıştıysanız bunlara katlanmanız gerek her zaman carryliyceksiniz diye birşey yok karşıdaki rakip sizden daha iyi oynuyodur, kafanız birşeye takılmıştır veya o gün sizin için iyi bir gün değildir eğer yasuoda bir günde 3 den fazla kötü skor alırsanız başka karakterlere geçin çünkü ne kadar kötü skor alırsanız Yasuoyu bırakmak isteyeceksiniz, tek önerim 3 den fazla kötü skor alırsanız yasuoyu o günlük oynamayın.

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide