Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Akali Build Guide by LeDiable

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.53K
Views
0
Comments
3
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author LeDiable

Akali Mid Lane Guide

LeDiable Last updated on February 8, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
8
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Rehber

Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk rehberim. İlk rehberim olduğu için karışık bir şampiyon yerine akali gibi basit bir şampiyonla başlamak istedim. Öncelikle Akali skillerini okuduğunuz takdirde oyundaki en kolay mid herolarından biridir. Umarım rehberimi beğenirsiniz.

Oyundaki ismim "Who Fed Diable". Şu anda "Altın 2" kümesindeyim. Mainim mid fakat bütün lanelerde tecrübe sahibiyim.

Profilim: http://www.lolking.net/summoner/tr/631892


Guide Top

Sihirdar BüyüleriAkaliye alınacak en iyi sihirdar büyüsü kombinasyonu sıçra-tutuşturdur. Bariyer-tutuştur, Sıçra-bariyer gibi kombinasyonları deneyenleri gördüm ama benim tercih etmediğim kombinasyonlardır bunlar.


Guide Top

Skiller

Pasif: Güç disiplini: Akali'nin normal saldırıları %6 fazladan büyü hasarı verir; bu değer her 6 yetenek gücü için %1 artar.
Kudret Disiplini: Akali %6 can emme kazanır; bu değer her 6 ilave saldırı gücü için %1 artar.
Q: Akali bir kama fırlatır. Bu kamanın verdiği hasar fazla değildir ama bu skilli attıktan sonra e skillini kullanınca kama tetiklenir ve muazzam bir hasar verir. Otomatik saldırı da q yu tetikler ama hasar daha az olur.
W: Bir yuvarlak oluşur. O yuvarlağın içine giren rakipler yavaşlar. Akali ise bu yuvarlakta görünmez olur. Zırh ve büyü direnci artar.
E: Saldırı gücü ve yetenek gücü değerlerine bağlı yakınındaki rakiplere hasar verir. Gördüğünüz gibi q ve e skilleri tek başına çok fazla iş yapmazlar ama beraber kullanıldıklarında ani hasarınız mükkemmel olur.
R: Son olarak ultimiz çok önemli bir ultidir. Rakibi kovalamada ve kaçmada çok işe yarar. Çok iyi gang atmanızı sağlar. Skillin açıklaması rakibe uçar diyip bitircem. Rakibe zıplayarak ona biraz hasar verirsiniz. Zamanla 3 yüke kadar çıkar. Katletme ve asist durumunda 1 yük yenilenir.


Guide Top

Eşyalar ve Taktikler

Bu oyunda bot ve iksirle başladığım tek hero Akali'dir. Bunun sebebi ultimizi açana kadar yani 6 olana kadar lanede kalıp minyon kesmekten başka hiçbir şey yapamayız. Ultisi olmadan akali bir hiçtir. Eğer 435 lik kuvvet kitabı ile başlarsak 2. dakikada üste döneriz. İksirlerimizle 6 level olana kadar lanede kalabiliriz. 6 olunca ilk iş farmı ittirip üste dönün bu arada ulti yükleri birikir. Bu arada eğer karşınızda ad herosu varsa(kha,zed,talon vb.) 300 goldluk Cloth Armor ve 5 iksir alıp gidin koridora. Zırh size verilen hasarı azaltırken yine koridorda tutunmanızı sağlayan 5 iksire sahip olacaksınız.

Hextech Akali'ye çıkılması gereken en önemli eşyadır. Pasifimize doğrudan katkı sağlar. Verdiği saldırı gücü sayesinde can emmemiz, verdiği yetenek gücü sayesinde akalinin normal saldırıları fazladan hasar verir. Aktifi rakibi yavaşlatır ve küçük bir hasar verir. Bu yavaşlatma rakibin kaçmasını önler. Ayrıca Hextech can emme ve can çalma da veriyor.


Size değişik gelebilir ama ben hextechten sonra genelde hep rylai çıkarım. Defansif açıdan verdiği can sayesinde çok iyi bir eşya. Ayrıca 80 yetenek gücü veriyor. Pasifi ise akali için birebir. Attığı her skillde rakip yavaşlıyor ki akali sürekli skill atar. Q atınca rakip yavaşlar, ulti yükleri bitmiş olsa da rakibe yetişip e atabilirsiniz. En olmadı hextech aktif basarsınız iyice yavaşlar.

Lich bane: Tower hunter itemı ayrıca kombo yaparken verilen hasar da çok artar. Akali ap herosu olduğu için kule kolay alamaz ama bu eşyaya sahipken boşa e atıp vurunca kuleye çeyrek canı gider kulenin. Aynı şeyi bir heroya da yapabilirsiniz :D

Hem karşı takımdaki saldırı gücü ağırlıklı herolara karşı kullanılır hem fizz, zed gibi heroların ultisine karşı bir apcnin alması gereken bir itemdir. Akali ile tfde w ve ulti ile sürekli kaçış yapabilirsiniz fakat w bittikten sonra bazen ortada bir başınıza kalabiliyorsunuz. Bu durumda zyonyanızı basıp kendinize birkaç saniye kazandırabilirsiniz. Ayrıca bu item yüksek miktarda yetenek gücü verir.

Rabadon hakkında konuşmaya gerek yok. Yetenek gücü diyip geçelim.


Zırh ve büyü direncine katkı sağlar ve ölünce belirli bir canda tekrar doğarsınız. İkinci bir şans eşyası diyebiliriz. Bazı herolarda guardian angel ile doğduktan sonra tek yeme olayı oluyor ama akali can emmesi sayesinde direk canını fulleyebilir. Eğer karşı takımın ani hasarı çok yüksekse bu eşya şart çünkü bir anda ölme gibi bir durum söz konusu olabilir öyle olursa.


Guide Top

Akali ile ben :D