Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Amumu General Guide by lastingmoon

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lastingmoon

Amumu for Beginner'S

lastingmoon Last updated on January 24, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Sad Mummy :(

Amumu Build

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #20 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 3


Table of Contents
Guide Top

Genel Bilgi

+Uzaktan Atılan Stun Skili
+Alan Damage Skilleri
+Ultisi rakip takımı disable ediyor
+Tanky

-Melee
-Q skilini ıskalarsan yakalama skill'i yok
-Mana ihtiyacı çok fazla
-Takımın olmadan tek başına iş yapman zor
Genel olarak görevi takım savaşlarını başlatmak.Rakipler toplu bi şekilde hücüm yaptığında herhangi birine Q atıp aralarına atlamaya çalışıcaksın . Ultini mümkün olan en çok kişiye yedirmeye çalıştıktan sonra rakibin uzaktan vuran carry'sinin üstüne gidip onu savaş dışında tutmaya çalışıcaksın .


Guide Top

İtemler

Doran's Ring : Mana regen - AP - Healt oyun başı ihtiyacın olan herşeyi veriyor.

Sorcerer Shoes : Damage vurman için

Haunting Guise : Healt - AP hem tanky olmanı hem damage vurmanı sağlıyıcak

Aegis : Rakip takımın arasına daldığın için defansif özelliklere ihtiyacın var. Her özellikten azar azar verir ama iyi itemdir takımada yardımı var .

Rylai Scepter : Healt - AP - Slow verir . Bir kere stunladığın adam senden kurtulamaz .

Frozen Heart : CDR - Armor verir . Ashe tarzı uzaktan vuran carrylere karşı sağlam kalmanı sağlar .

Abysall Scepter : MR-AP verir . Damage vurmanı arttırdığı gibi mage'lerden damage yemeni azaltır . Hem defans hem ofans itemi .

Liandry's : Oyun hala bitmedi ise daha fazla damage atabilmek için çıkarsın


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion