Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sion Build Guide by SweGuides

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author SweGuides

AP Sion för vikingar! S3

SweGuides Last updated on March 24, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
2
3
5
7
9
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 9


Guide Top

Inledning

Jag tycker att Sion är en champion som bör bli spelad mer i midlane som AP carry än vad han redan gör. Han är mycket underskattad och gör fantastisk damage i med han har bra ap scale på hans Q och W.
Han är också en enkel campion att spela AP med när man har lärt sig hur han fungerar och hur mycket hans spells skadar oc under vilka situationer man ska gå fram och sätta in dödsstöten.

Välkommen till min första guide för League Of Legends.


Guide Top

För- / och Nackdelar

Fördelar:

  Underskattad
  Bra AP Scale
  Grym burst
  Stark CC
  rolig att spela

Nackdelar
  Svårt mot vissa ranged
  inge spell för att fly (om stun är på CD.
  kan bli anklagad för troll pick (konstigt men händer....)


Guide Top

Runes

Okej.

Ni undrar säkert vad jag tänker när jag väljer flat AP på alla mina runer. Men det är väldigt enkelt, för att damage i early game kan ge dig tillräckligt stor fördel för att kunna vinna machen redan då. Och för att det är billigare att köpa lite MR eller Armor än att köpa AP tidigt i spelet.

Men bara för att jag använder dessa flat Ap runerna betyder inte det att du behöver det är bara vad jag rekommenderar. Och med hjälp av dessa runor har jag fått många tidiga kills som har gjort att resten av machen gått enkelt och vunnit i de flesta fall.

Lite senare i guiden ska ni få se några stats och items build jag har använd i några matcher.


Guide Top

Items build

Som skor väljer jag Ionian Boots of Lucidity för CDR är viktigt på Sion och få bort en CD på ett spell snabbt kan skilja mellan att överleva eller inte.

Staring Items


Boots of Speed
2x
Health Potion
1x
Mana Potion

CORE ITEMS


* Lich Bane,Detta är ett perfekt item för Sion i med att det ger en extra damage på nästa basic attack från Sion.

* Rabadon's Deathcap detta tycker jag är ett själv klart item för en Ap carry i med att den ger extra AP (30% mer ap) och det är en viktig del av item builden.

* Zhonya's Hourglass Ger mycket AP och ger en shield som gör att du inte kan bli skadad under en kortare tid, och med detta item kan du undvika en burst mot dig som hade kunnat vara förödande.

Om du tycker att du blir för mycket pokad av spells köp en Banshee's Veil
Resten av items i builden är valfritt och man väljer vad som passar matchen i det läget du är i just då.


Guide Top

Games.

Så här kan dina game stats se ut om du har gjort bra ifrån dig och när du har fått in lite mer vana med att spela Sion kommer dina stats se ut såhär ofta.
OBS! Jag vade Berserk graves för att jag var i top och ville ha mer attack speed så det är grejer som detta som gör att vissa items ska bytas ut.
Här är ett annat exempel på en bra match där allt gick rätt!
Om det är något du undrar så skriv en kommentar eller ett pm. Och glöm inte att lämna en vote om denna guiden var bra/hjälpsam. Om du ger en negativ vote skriv gärna en kommentar vad som var mindre bra och vad som kan förbättras!

Tack!