Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Amumu

Babel Last updated on May 21, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #5 in
Jungle Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

4
14
15
17
18
Ability Key Q
1
8
10
12
13
Ability Key W
2
3
5
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 18

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 11


Guide Top

Introduction

Jungle Amumu is een zeer snelle jungler en een zeer sterke tank, altijd first pick of ban. Dit is omdat hij de beste en de snelste pure-tank jungler is, Rammus als not so close second.

Amumu heeft wel zwaktes, één grote zwakte is dat ookal is zijn jungle vrij snel, hij veel afhangt van blue buff en ook vrij voorspelbaar junglet, hij is dus een perfect target voor counterjungling.

Nocturne, Warwick, Nunu, Shaco zijn allemaal zeer annoying voor Amumu als ze weten wat ze doen, dus Amumu heeft constant CV-assistance nodig. Indien je met Amumu speelt als support, heeft Amumu the high and only command voor CV voor level 4.

Doel van Amumu:
-Early game ganks
-Early game pressure via ult
-midgame tank
-lategame supertank
-heeft enorm veel teamfight controle
-Mensen in een slechte positie pakken.


Guide Top

Runes

Zijn runes laten je weinig keuze.

Je neemt armor marks zodat zijn jungle veiliger is. 9 Magic Penetration heeft amper effect.
Je neemt Magic resist/lvl glyphs omdat je Philosopher's stones zult carryen en eentje is meestal genoeg.
Je neemt Dodge seals vanals je kunt, armor seals doen voorlopig de job ook nog.
Dodge seals samen met nimbleness is zeer sterk voor een ganker, dus dit is een aanrader voor elke ganker. Dit komt omdat als je ganked, je minions aggro grabs en de kans ZEER groot is als er 3 minions je aanvallen, dat je nimbleness proct en je dus meer MS krijgt, wat zeer welkom is bij een gank. Dit garandeert dat je ze constant onder tantrum en despair kan houden tijdens een gank.
HP Quintessences omdat het anders moeilijk wordt in de jungle.


Guide Top

Masteries

Bij masteries heb je wel wat ruimte. Als je ziet dat je Aegis moet builden, kan je 9/10/11 spelen voor iets meer damage via die %Magic Penetration, omdat je dan kan beginnen met Cloth Armor, anders ga je 1/18/11 en begin je met Rejuvenation Bead dat build in Warden's Mail en je een tijdje kan serven als main armor item. Strength of Spirit voor een beetje meer regen en de extra Hp altijd welkom.


Guide Top

Lvl1 Summary

Je hebt zonder items +/- 800 effective HP, met cloth armor is dit iets meer en met rejuvenation bead niet. Je hebt redelijk veel regen, je level 1 fight is helaas niet zo sterk, dus vecht enkel level1 indien het team sterk genoeg is, want je wil niet dat je blue gestolen wordt, dit is zeer belangrijk. De eerste 6 minuten van een game zijn de belangrijkste voor Amumu, als alles daar goed gaat, dan zit je meestal goed, vergeet niet dat het andere team dit ook weet.


Guide Top

Items

Ninja Tabi ofwel Mercury's Threads als boots, liefst Ninja Tabi indien mogelijk, voor de extra dodge. Als eerste item build je een Philosopher's Stone en je kan een paar van deze bad boys nemen. Heart of Gold is ook solid. Indien je Aegis of the Legion moet builden, probeer dit vroeg genoeg te doen, maar zorg dat je toch zeker eerst twee golditems hebt. Indien je Aegis of the Legion niet moet builden, build je je Rejuvenation Bead in Warden's Mail Met Warden's Mail en je rune armor ben je al sterk genoeg qua armor in de early game.

Indien je al wat HP hebt, door Aegis of the Legion of Heart of Gold is Force of Nature een goed idee. Banshee's Veil is ook goed, maar gewoon iets minder sterk op tanks, die hun mana enkel gebruiken als energypool, unlike Blitzcrank of Ryze.

Je Heart of Golds kan je vervangen door Soul Shroud, Sunfire Cape of Shurelia' s Reverie. Het laatste is handig als je teveel gekite wordt, zie dit niet over het hoofd.

Veel meer magic resist dan Force of Nature zal je niet nodig hebben, maar indien het echt nodig is raad ik toch een Banshee's Veil aan. Probeer Guardian Angel enkel te builden als ze een manier gevonden hebben om je snel neer te krijgen, want Guardian Angel op een tank defeat eigenlijk een beetje the purpose.

Voor meer damage is Void Staff een goed idee. Iets anders is minder. Abyssal Mask valt mee maar is enkel goed voor early/mid en enkel lategame zou Amumu damage moeten builden.

Vergeet Randuin's Omen niet als IMO the best tank item in the game. Indien je meer armor nodig hebt of is Sunfire Cape een goed idee. Indien je jezelf teveel in een situatie bevindt waarin je ult op cooldown is en dat niet goed is, build dan Frozen Heart, doe dit enkel indien je de blue buff niet meer krijgt, maar vergeet niet dat Shurelia's Reverie en Soul Shroud betere cooldown reduction items zijn voor Amumu, vanwege the wasted mana.


Guide Top

Skill Sequence

Hier heb je weinig keuze, begin met Despair, gevolgd door 2x E, op level vier een puntje in A, daarna ga je E omdat dit je het meeste damage geeft early/mid.