Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jarvan IV Build Guide by BaTiSta

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.

We recommend you take a look at this author's other builds.Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.10K
Views
1
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author BaTiSta

°¤CZ¤° [S3] Jarvan IV - Jungle °OffTank°

BaTiSta Last updated on September 2, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #13 in
Jungle Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
1
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

Něco o Autorovi


Ahoj, jmenuji se BaTiSta a vítám vás u mého Jarvan IV guidu. Hraju League of Legends už od roku 2010 takže pamatuji i první sezónu. Jsem lvl 30 a hrávám na East and Nordic a protože tu moc českým guidů na
Jarvan IV není, tak jsem se ho pro vás rozhodl udělat, protože si myslím, že mobafire má i české návštěvníky, kteří ocení dobrý český guid.


Něco o Jarvanovi IVJakožto královská rodina Demacie, prožívali členové rodu Lightshieldů po staletí své životy vedením válek proti každému nepříteli Demacie. Tvrdí se, že se každý Lightshield již narodí s nenávistným pocitem vůči Noxianu. Jarvan IV není vyjímkou, i přesto, že se jako první Lightshield zrodil ve věku League of Legends. Stejně jako jeho předci vedl Demacijské jednotky do krvavých střetů s Noxiánskými silami, a při mnoha těchto bojích krvácel vedle svých zraněných spojenců a padlých přátel. V jeho nejdrsnější porážce byl překonán a zajat Noxiánským praporem pod vedením Jericho Swaina. Tato chyba ho málem stála život v rukou Urgota, ale byl zachráněn Dauntless Vanguardy, elitní údernou jednotkou Demacie vedenou Jarvanoým přítelem z dětství, Garenem.
Ti kteří mu byli blízcí věřili, že jej toto zajmutí změnilo. Xin Zhao byl citován, když řekl: „Jeho oči nikdy nevypadali tak, že by se dívali na Vás, ale skrz Vás, na něco od čeho nemohl odtrhnout pohled.“ Jednoho dne Jarvan IV bez varování vybral jednu ze svých Demacijských jednotek a opustil domov, slibujíc, že najde „vykoupení“. Začal tím, že stopoval a lovil ty nejnebezpečnější stvůry a bandity, které mohl v severním Valoranu najít, ale taková kořist ho brzy přestala bavit. Hledajíc něco čemu může porozumět pouze on sám, vydal se na jih k Velké Bariéře. Nebylo o něm slyšet skoro 2 roky. A když si mnozí představovali to nejhorší, vrátil se za zvuku nádherných fanfár do ulic Demacie. Jeho Demacijské brnění bylo pokryto kostmi a kůžemi neznámých stvoření. Jeho oči v sobě měli vědění někoho dvakrát tak staršího. Z dvanácti mužů, kteří s ním odešli, se vrátili pouze dva. A tehdy prohlásil ledovým tónem pevným jako ocel, že přísahá na to, že donutí všechny nepřátele pokleknout před velikostí Demácie.

“Je zde pouze jedna pravda, a tu najdeš na špičce mého kopí.”
― “poslední slova” Jarvan IV když se jej pokusili popravit


Guide Top

Výhody / Nevýhody


Výhody


+ Velký damage.
+ Dobrá Ulti.
+ Jednoduchý Gank.
+ Counter vs ADC.
+ Jednoduše Ovladatelný.
space
space
Nevýhody


- Kombinace Spellů.
- Špatná ulti vs Flash.
- Dlouhý cooldown na E.
- Malý dosah na Q.
- Málo many.


Guide Top

Runy

Doporučené runy


x9 x9 x9 x3

Výhodou run na Attack Damage je to, že máme větší damage na spelly Dragon Strike a Demacian Standard, což si osobně myslím, že je dobrá věc.

Další runy na Armor a Magic Resist jsou nejspíše každému jasné jsou tam proto, aby jste na začátek hry něco vydrželi. V průběhu hru už to tolik znát nebude, ale na začátek vám hodně pomohou.


Guide Top

Summoner Spells

Hlavní Spell

Tento spell je naprosto nezbytný u každého junglera. Pokud si myslíte, že Junglit bez Smite je proveditelné,tak jste na omylu. Při procházení Jungle bez Smite je také možnost, že vás zabije například RED aura. Pokud budete Jungle bez Smite budete to mít velice obtížné. Pokud nebudete mít Smite, tak se také může stát, že budete proti nepřátelskému Junglerovi v nevýhodě, protože on bude mít 1000 Damage navíc, které vám mohou chybět například proti Drakovi nebo Baronovi.


Vedlejší Spelly

Flash dělá divy na všech championech a Jarvan IV není výjímkou. Má univerzální použití v různých situacích. Můžete tento spell použít při unikání z boje, k přiblížení se k boji, k proniknutí bariéry (zeď od Anivia), atd. Je dobré mít tento spell po ruce. Já osobně dávám tomuto spellu přednost, jelikož je opravdu všestranný.

Tento spell přináší výhodu na začátek hry nebo když jdete gank. Umožňuje totiž, že protihráč, který má AD zaměření dostane několik sekund něco jako silence. To znamená, že vám nebude schopný ubrat na normální attack a ještě k tomu bude střílet o 50% pomaleji a rychlost chůze mu spadne o 30%.


Guide Top

Kouzla

Martial Cadence:
Jarvan IV využije skulinky v obraně nepřítele a způsobí mu 6 / 8 / 10% hodnotu z jeho životů jako physical damage. Tento efekt nemůže být použit na jeden cíl během následujících 6 sekund. Maximální zranění 400.
Dragon Strike:
Jarvanovo kopí se prodlouží skrz protivníka, způsobujíc fyzickou damage a snižujíc protivníkův armor po 3 sekundy. Pokud je tato schopnost použita pod Demacian Standard, postrčí to Jarvana až k jeho standartě vyhazujíc všechny nepřátele na 0,75 sekund v cestě.
Golden Aegis:
Jarvan IV volá své předky, aby jej zaštítili proti nepřátelským útokům na 5 sekund a zpomalily protivníky v jeho okolí na 2 sekundy. Štít je silnější, čím více nepřátelských šampiónů je v okolí Jarvana při aktivaci.
Demacian Standard:
PASSIVE: Přidává Jarvanovi bonusový attack speed a armor.
ACTIVE: Hodí Demacijskou vlajku, způsobujíc magic damage a přidá pasivní výhody okolním spojencům. Vlajka vydrží 8 sekund
Cataclysm:
Jarvan IV hrdinně skočí na cíl, způsobujíc mu fyzickou škodu a vytvoří na 3,5 sekund kruh z terénu okolo sebe a svého cíle. Druhou aktivací zruší kruh terénu.


Guide Top

Pořadí Kouzel

-> -> ->

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Guide Top

Wardování

Je odpovědností každého v týmu, ale je obzvláště důležité pro junglera , protože jungler musí poskytovat buffy a ovládat mapu, například gangama.

Koupit wardu kdykoli je to možné a sledovat, kdy spojenecké wardy od draka nebo barona jdou skončí. Ujistěte se, že drak je po dohledem wardy, jakmile se spawne baron je důležité neustále udržovat pod dohledem wardy. Wardovat spojenecké buffy je dobrý způsob, jak zabránit nepřátelskému junglerovi je získat. Můžete použít Vision Ward k ward neřátel u draka nebo barona, nebo si můžete koupit Oracle's Elixir pro zviditelnění nepřátelský ward a následně k jejich zníčení. Pokud zjistíte, že nepřítelský tým stále hodně warduje, bude to pro váš tým znovu získání kontroly nad mapou.

Poznámka: Toto je za předpokladu, že jste fialový tým. Jednoduše, pokud jste na modré straně tak to udělejte zrcadlově.

Zrcadlit polohy ward, pokud budete potřebovat obranné wardy ve vaší džungli stejně. To je zvláště důležité, aby se zabránilo nepřítelskému junglerovi krást ve vaší džungli, když budete například gangovat.


Guide Top

Jungle Spawn Monster

Než začnete Junglit, určitě byste měli znát základy.


Jak si zlepšit své schopnosti Junglera a stát se lepším hráčem, tyto časy jsou velmi důležité vědět, chcete-li perfektně hrát za Junglera a proti Junglerům. Pamatujte si tyto spawn časy bude se vám to hodit, když budete hrát a dostanete se do času, kdy Baron nebo Dragon bude respawn, tak by bylo dobré umístit k ním Vision Ward. Čas je hned po začátku hry.
Lesser Creeps

Spawne se: 2:05
Respawne se: 0:50
Buffs

Spawne se: 1:55
Respawne se: 5:00
Dragon

Spawne se: 2:30
Respawne se: 6:00
Baron

Spawne se: 15:00
Respawne se: 7:00


Guide Top

Jak být dobrý jungler

Pokud je gang příležitost při vaší trase, neváhejte přerušit aktivitu v jungli pokud váš tým potřebuje vaši pomoc nebo pokud můžete někoho zabít.

Poznámka k Smite - menší návod: Ačkoli, jak to bylo dříve známé již dlouho, ale v sezóně 3 kvůli upraveným monstům, můžete zabít hlavní buff jungle v celku rychle s pomocí několika spoluhráčů. Máte-li 2 nebo 3 spoluhráče, kteří vám pomůžou zabít vaše první buff a dávají mu spoustu škody, neměli byste potřebovat Smite. Pokud je to váš případ, můžete si Smite ponechat a jít rovnou na druhý buff pro rychlou úroveň 3. Vřele doporučuji smiteless, protože to stojí vaše spoluhráče velmi málo a dostanete se na úroveň tři mnohem rychleji.

Něco důležitého přišlo v sezóně 3 v džungli nastaly změny a příchod smiteless . Mnoho lidí si stále neuvědomuje jak zacházet s buffi. Nezáleží na tom, koho hrajete, když se rozhodnete na které buffu budete začínat jen si musíte dát pozor na jaké straně jste na mapě a kde by vás mohl nepřítel napadnout. Smiteless dávají každé junglerovi na výběr, kterým buffem začne. I když někdo jako Fiddlesticks může být na modrý buff závislý, to neznamená, že má začít na modrém buffu.

Mnoho junglerů začíná na spodní straně mapy (červený buff na modré straně nebo modrý buff na fialové straně), aby bylo možné zasáhnout s úrovní 3 na vrchní lajně. Protože gang na spodním lajně je často zmařen kvůli zvýšené úrovni ward, které vás odhalí. To má za následek hodně brzy "soupeření" mezi jungleri, kteří se snaží dosáhnout úrovně 3. Bude mít oba buffi a gank provede horní lajny dříve než ten druhý jungler. Můžete se také pokusit gang prostřední lajnu, pokud si tuto cestu vyberete, protože spousta prostředních hráčů ochrání váše Čarodějky v jungli.

Můžete také začít na levé horní straně mapy a gangnout spodní lajnu na úrovni 3. Máte-li komunikaci s dolní lajnou, můžete být upozorněni jestli jsou zde umístěny wardy. Někdy spodní lajna zapomene upozornit na wardy včas a můžete gang pokazit, protože v tu chvíli vás zahlédne každý s nepřátelského týmu a může jít na pomoc.

Poslední možností je, aby jeden z nepřátelských hráčů první nebo druhé. Záleží jen na vašich zkušenostech nebo znalostech nepřátelského jungleraa a pokud zaůtočíte na jejich buffi, je možné že s nimi budete muset bojovat. Nedoporučuji napadat na úrovni 1 nebo 2, pokud si nejste jisti. Přistižení v nepřátelské jungli lze považovat za freekill (jednoduché zabití následkem je Zlato a XP pro nepřítele), stejně jako plýtvání prvním buffem.

Jakmile dosáhnete úrovně 3 a maté oba buffi, budete chtít jít gang. Pokud není správná příležitost na gang, můžete zabíjete jiné monstra v jungli. Zabít Vlky nebo Čarodějky, pokud jste v blízkosti rychlého získání zlata a XP.


Guide Top

Jak chodit Gank

Dodělávám


Guide Top

Team Fights

Dodělávám


Guide Top

Poděkování

Děkuji za přečtení mého Jarvan IV buildu a doufám, že některé z mých rad se pro vás stanou užitečné. Pokud jste ocenili můj build, neváhejte a klikněte na tlačítka Vote. Prosím, zanechte nějaké připomínky, dotazy či problémy níže a pokusím se je s vámi vyřešit. Vážím si kritiky, pokud to bude rozumné.

Speciální poděkování patří těm, kteří podpořili můj build kladnými hlasy.


Guide Top

Fotky

Prosím o strpení popisky a fotky budu přidávat v průběhu pár dní Děkuji.