Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lee Sin Build Guide by MarcoZed

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.44K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MarcoZed

Körlerde Pentakill Atar! (Turkce Lee Sin Build) Blinds can

MarcoZed Last updated on August 20, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

Hoşgeldiniz


Guide Top

Ben Kimin (Neden benim buildim)

Merhaba, ben Marco.
Platinium V Ligindeyim
2 Yıldır LoL oynamaktayım.
Main championum Zed.
Main bölgem support.
13 Yaşındayım.
Crystal E-Sports Clubda Solotop oynamaktayım.
Buildime hoşgeldiniz.


Guide Top

Skiller

İlk olarak en çok damageyi atmanız için q skillinizi fullemenizi öneririm. Sonra W en son olarakta E. Verdiğim buildi kullanırsanız bu skill dizilimiyle aşırı op bir lee sin playeri olacaksınız.


Guide Top

Insec

Insec, diğer adı ile ward jump. Çantanızda devamlı ward bulunmalı. Birinden kaçarken duvarın öbür tarafına ward atarsanız W skilliniz ile warda tıklayarak kaçabilirsiniz. Bunun bir sürü uygulama yönü vardır.

Adam kovalama
Kule altı atlama
Minyonların önüne geçme
Duvardan geçme
SkillShotlardan kaçma (Blitz ezreal vb.)


Guide Top

Oynanış biçiminiz

Lee Sin oynamak bayağı zordur açıkcası. Becerebilmek için gerekli ekipmanınız ve kaliteli bir bilgisayarınız olmalı.

Oyunun ilk başlarında yapa bildiğiniz kadar farm yapmaya çalışın. Yeri geldiğinde rakibinize q atarak onun canınızı azaltın. W Skillinizi iyi zamanlayın, çok güçlü kaçış mekanizmaları yaratabilirsiniz. 20 Dakikaya kadar farm yapmaya çalışın. Jungle gank geldiğinde kill almaya çalışın. Yoksa failleyebilirsiniz.


Guide Top

İyi / Kötü

İyi
Tank
Çok iyi damage atabiliyor.
Kaçış mekanizmaları çok iyi
Takımını taşıyabilir
Görünmezleri görünür kılar.

Kötü
Latede useless
Q Kaçırırsanız işe yaramıyorsunuz
Kör


Guide Top

Farm yapma

Lee sinde farm oldukça önemli. Sizede kill almadan kasılmak için farm yapmanız gerekecek.

Normal vuruşlarınızla son vuruş yapmaya çalışın, farm kaçıracak gibi olursanız skillerinizle almaya çalışın çünkü mananız yok.


Guide Top

Takım Göreviniz

Savaşlarda göreviniz araya girip tanklamak ve klasik olarak adc ve apc focuslanmak. Kaçmak için savaşlarda wardlarınızı kullanabilirsiniz. Öncelikle adc hedef alın ve savaşlarda arkadaşlarınıza kill bırakın