Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nasus Build Guide by darkdante12

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author darkdante12

Nasus-Page LMHT

darkdante12 Last updated on January 6, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Guide Top

Ưu điểm và Nhược điểm

Ưu điểm
-Farm hòa tốt
-Có thể thành bất tử khi xanh
_có lượng dmg cao khi khá tank (khi farm tốt)
-Nỗi ác mộng của ad :v
-Khả năng đẩy trụ cực cao
Nhược điểm
-Không có khả năng chạy thoát (đầu game)
-Cần có 1 chỉ số farm tốt
-Dễ bị thả diều
-Cần dùng 1 lượng mana lớn


Guide Top

Bảng bổ trợ

Masteries
1/
2/
2/
2/
1/
3/
1/
1/
3/
1/
1/
3/
2/
2/
1/
3/
1/
Với bảng bổ trợ này nó sẽ bù 1 cho bạn những nhược điểm mà Nasus đang có đồng thời cũng cải thiện việc ôm trụ đi farm


Guide Top

Ngọc bổ trợ

Runes

Greater Mark of Attack Damage
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Scaling Magic Resist
9

Greater Quintessence of Life Steal
3
Ngọc vàng: giáp cộng thẳng
Ngọc xanh: kháng phép theo từng cấp
Ngọc đỏ : sát thương vật lý + thẳng
Ngọc tím : 3 viên hút máu
Tính sơ sơ ra cuối game bạn sẽ có dc cây huyết kiếm mà ko cần tốn 3k2 để mua :v( hình như là 29% hút máu thì fải + thêm 3% hút máu fép nữa )


Guide Top

Cách chơi và mẹo :3

1 combo cơ bản của Nasus là Spirit Fire(E) + Wither (W) và sau đó là táng = Siphoning Strike(Q)

Nasus là vị tướng cần farm ngang ngửa vs ad nên việc bạn last hit = Siphoning Strike(Q)

Sẽ có 1 số bạn hỏi là sao ko nâng max Spirit Fire(E) để có 1 lượng trừ giáp và nhiều DmG hơn. Lý do là vì Spirit Fire(E) gây nhìu dmg diện rộng nên việc last hit = Siphoning Strike(Q)sẽ khó khăn hơn đồng thời bạn đẩy creep wá cao sẽ bị gank và cực kì khó để chạy về. Và lúc ấy lính của bạn sẽ bị đóng băng ở fần trên( Thế thì farm thế ếu nào :v)

Do Nasus khá trâu vào cuối game. Bạn nên là ng` mở giao tranh và tốt nhất là dùng Wither (W)vào ADC. Đẩy cmn lùi lại và đứng jữa đội hình nó mà wẩy :v. Nếu ad đối phương có khả năn trốn thoát tốt thì tốt nhất là bạn bật Ghost để duổi nó ra khỏi giao tranh. Và đừng wên đặt chiu Spirit Fire(E) vào 1 vị trí hợp lý, vì chiêu này giảm khá nhiều giáp của đối phương. tạo tiền đề cho ADC của bạn bắn nát nó :3

ngoài lề 1 tí các bạn nên nghe bài http://mp3.zing.vn/bai-hat/Who-Let-The-Dogs-Out-Baha-Men/ZWZC67W7.html để tăng fần thú vị khi chơi :3

Do nasus việc bạn í cần làm là farm và đẩy trụ nên cũng ko có nhiều mẹo cho lắm :3


Guide Top

Chương trình đến đây là kết thúc thân ái và hẹn gặp lạ