Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Xin Zhao Build Guide by Shazzy2k

AD Offtank [PL] Poradnik Xin Zhao Jungla

AD Offtank [PL] Poradnik Xin Zhao Jungla

Updated on May 31, 2013
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Shazzy2k Build Guide By Shazzy2k 7,738 Views 1 Comments
7,738 Views 1 Comments League of Legends Build Guide Author Shazzy2k Xin Zhao Build Guide By Shazzy2k Updated on May 31, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ogólnie

Xin Zhao to potężny i szybki champion. Pasywnie regeneruje punkty życia, co trzeci autoatak leczy się, może szarżować, spowalniać, podbijać, zadawać obrażenia obszarowe, zwiększać odporności i przyspieszać sobie AS.
Back to Top

Przegląd gry

Najlepiej zacznij z Hunter's Machete w celu zadawania większych obrażeń potworom oraz 5x Health Potion, aby dłużej przetrwać poza bazą.

1. Wilki
2. Blue
3. Duchy
4. Red
5. Golemy

Po pierwszym powrocie kupujemy Wriggle's Lantern, oraz zwykłe Boots of Speed które później ulepszamy na Boots of Mobility.

Następne kupujemy Ravenous Hydra, Blade of the Ruined King, The Black Cleaver, Frozen Mallet oraz Maw of Malmotirius.

Pamiętaj, żeby nie skupiać się wyłącznie na dżungli. Gankowanie jest istotą tej roli. Dzięki temu, że przeciwnik nie wie, gdzie się znajdujesz musi grać ostrożniej.
Jeśli widzisz, że na którejś linii wróg przepchnął creepy na Twoją stronę lub towarzysz ma problemy to idź i gankuj. Staraj się nie inicjować za pomocą szarży, ponieważ zwykle przydaje się kiedy przeciwnik próbuje uciec. Nawet jeżeli nie zginie, a zmusisz go do powrotu do bazy, to już jest sukces.
Back to Top

Team Fight

Twoją rolą podczas gry Xin Zhao w TF jest skupienie się na atakowaniu wrogich Carry i rozdzielenie przeciwników za pomocą Crescent Sweep. Możesz inicjować walkę szarżą Audacious Charge i aktywuj okrzyk bojowy Battle Cry, aby zwiększyć swoje obrażenia oraz leczenie. Twoje główne obrażenia pochodzą z autoataku.


Q + 3x autoatak
Zadajesz trzy mocniejsze autoataki podrzucając do góry przy ostatnim ciosie


W + Q + autoatak
Podstawowa kombinacja dla Xin Zhao


E + W + Q + autoatak
Tą sekwencją zadasz w szybkim czasie dużo obrażeń


W + Q + autoatak + E
W ten sposób gankuj. Zadasz dużo obrażeń i uniemożliwisz ucieczkę przeciwnikowi


E + R + W + Q + autoatak
A oto najlepsza kombinacja do teamfightów. Szarżujesz na wrogów i używasz ulti. W ten sposób dostają potężną dawkę AoE, są spowolnieni i rozproszeni, a Ty zyskujesz odporności w formie magic resist i armor. Przyspieszasz prędkość ataku, dzięki czemu szybciej się leczysz pasywem z W i szybciej z Q podrzucisz.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Shazzy2k
Shazzy2k Xin Zhao Guide
Vote Vote
[PL] Poradnik Xin Zhao Jungla

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide