Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Shyvana Build Guide by Shorodrake

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Shorodrake

rning Field Shivana (hungarian)

Shorodrake Last updated on September 27, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
8
10
13
15
Ability Key Q
1
3
5
7
9
Ability Key W
4
12
14
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 1


Guide Top

Introduction

Akik szeretnek őrült módjára berohanni a torony alá, vagy szétzilálni az ellenfél formációját,annak tökéletes választás egy Shyvana.


Guide Top

Runes

Tank révén topon kezd, így elengedhetetlen neki a plusz heal és az armor. De mivel előfordulhat, hogy valami AP huszárt kapunk ellenfelünknek, nem árt egy kis resist sem.

Elosztás.

Sealbol és Quintből ugyan annyi armort tudunk összeszedni, de heal esetében a Quintből tudunk többet nyerni, ezért értelemszerű, hogy a Sealből armort, a Quintből pedig Healt pakolunk.

Glyphtekből pedig a resist éri meg.

Mark, inkábbtámadó bónuszokat ad, de mivel mi tankok vagyunk, inkább a védelemre hajtunk és az a további 31 healbónusz meg is felel nekünk.


Guide Top

Masteries

Csak is a mindig érvényes védelemre raktam.

Inkébb azt mondom el mi nem kell innen

Defender: Minden ellenséges bajnok után kapunk +1 armort és resistet. ez maximum 5, ami vajnyi kevés.

A tornyok és a minionok elleni masterik feleslegesek, egyszerűen van elegendő védelmünk rúnákból, valamint ne egyes szinten akarjunk berohanni torony alá.


Guide Top

Items

Kezdésnek válasszuk a cipőt és mellé 4 potit. (alternatívaként választható a doran is)

Attol függően, hogy ellenfelünk miből nyeri a sebzését, az első két tárgy a Merkúr cipő és a Sunfire Cape (asztronauta sárkány)

Hamégikus sebzéssel tolja, akkor Merkúr, ha fizikaival, akkor pedig Sunfire.

HArmadik tárgyunk a Gunblade.
Tankok vagyunk miért veszünk sebzést?
Mert ez a tárgy tankosít. Egyszerűen szólva, ha sárkány alakban beugrunk az ellenséges bagázs közepére és W-vel felgyújtjuk a csatateret elég szép kis regenerációt nyerünk.
Másik dolog, hogy növeli az alap sebzésünk és a W erejét, ezáltal még erősebbek a lángjaink és a belőlük nyert élet.
Valamint jó az a lövés, ha üldözni kell,esetleg menekülni

Maradék 3 tárgy.
Randuin, Spirit Visage és Banshee.

Ezeket szükség szerinti sorrendbe rakjuk ki, vagy felváltvamegörizve az armor-resist egyensúlyt
Randuin: healt és armort ad, valamint lassulnak tőle az ellenfelek.
Spirit Visage: healt és resistet ad, valmint növeli a regenerációnkat, beleértve a spell vamp hatást is.
Banshee: Szintén heal és resist, valamint ad egy pajzsot ami kivéd egy spellt.

Mondták nekem, hogy tanknak nem érdemes Bansheet venni,mert akkor nem fókuszoknak minket.
kényszerítsük rájuk azt a fókuszt, azzal, hogy rájuk ugrunk sárkány alakban.


Összességében a tárgyakkal együtt lvl 18-on lesz kb 4300 életünk, valamint legalább 240-240 armorunk és resiustünk (sárkány alakban 260-260). Lassítjuk az ellenféltámadását, illetve tárgy aktívállással a mozgásukat ellenállóak leszünk a CC-kel szemben, W használata esetén életet nyerünk vissza, valamint kiváló területi sebzésünk lesz.
A Sunfire-nek köszönhetően pedig abból az ellenfélből is kaphatunk asistot akit nem sikerült megütnönk.


Guide Top

Skill Sequence

Elsődleges skillünk a W, ez adja a fő sebzésünk és a mozgási sebességünk,valamint ezzel kombinálódik a Sunfire és a Gunblade.

Másodlagosak a Q és az E. Ha melee ellenfél ellen kezdünk, akkor Q-val kezdünk, ha pedig ranged ellen vagyunk, akkor pedig E.

Ulty: Ha tudjuk rakjuk.


Guide Top

Spells

Flash és Ignice (Ignite)

Flash: Ha menekülni próbál.
Ignice: Had csodálkozzon mitől égett el a drága.


Guide Top

Team Work

Team Fight-ra mindig próbáljuk meg feltölteni a Fury-nkat, hogy sárkánnyá változh***unk.
Ha kell menjünk el jungelezni, vagy minionokat farmolni a közelbe.

Team Fight-ot minden esetbren csak és kizárólag Ulty-valkezdjünk, ez némileg növeli a védelmünket és erősíti a spelljeink hatását. Ultizás után azonnal kapcsoljuk be a W-t és járjuk egy kicsit kőrbe a csatateret, hogy égessük az ellenséget.

Elkefél reakciója kétféle lehet:
Vagy szétszaladnak, és így a társaid egyenként el tudják őket intézni, vagy rád fókuszálnak és akkor elveszíthetik életük kb 50%-át eléggé legyengülve ahhoz, hogy a társaid elintézzék őket.

Q: ha rád fókuszálnak akkor ezzel üssük őket.
E: ha menekülnének (természetesen fókusz közben is használható)

Magyarán, rájuk dobunk mindent szétzilálva a védelmüket.


Guide Top

Farming

Erre kiválóan alkalmas W. és az auto attack.


Guide Top

Pros / Cons

Pro:
Jól tudunk csapat harcot kezdeményezni és legyengíteni az ellenfél csapatát.
Elegendő védelmünk van ahhoz, hogy hosszabb ideig életben maradjunk egy harcban.
Könnyen tudunk elfutni, vagy üldözni az ellenfelet.
Ha ott vagyunk a harcban mindképpen lesz asistun (már ha legalább egy ellenfél meghal)

Conta:
Team Figt-ba csak is Ulty-val érdemes belevágni.