Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Azir Build Guide by KayeeeN

AP Carry S6 - Azir 45% cdr - Damage & Mobility - Best Guide

AP Carry S6 - Azir 45% cdr - Damage & Mobility - Best Guide

Updated on July 27, 2016
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author KayeeeN Build Guide By KayeeeN 4,243 Views 0 Comments
4,243 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author KayeeeN Azir Build Guide By KayeeeN Updated on July 27, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

READ THIS!

All chapters is write in polish.
Back to Top

Cześć!

Mam na imię Dominik. Gram Azirem już od dobrego roku. Moim Mainem został po tym, gdy zrobiłem nim pierwszą pente. Od tego czasu niemalże każdą gre gram Azirem. Myślę, że potrafie nim grać a ten poradnik sprawi, że i wasza gra nim będzie o niebo lepsza! Zapraszam! :)
Back to Top

Początek

Na początku gra Azirem jest całkiem łatwa. Wystarczy skupiać się na farmie (która swoją drogą jest bardzo łatwa), nie zużywać dużo many oraz nie pozwolić, by przeciwnik podchodził do nas. Azir jest postacią genialną do snowball'u lecz na początku nie jest zbyt dobry. Ostrożna gra bedzie więc dla nas najlepsza.
Back to Top

Po kupnie Stingera:

Gdy zakupimy już Żądełko, nasze DPS znacząco wzrosną! Będziemy musieli wtedy skupić się na mocnym obijaniu przeciwnika. Gdy tylko zbliży on się do minionów, żeby farmić, my używamy w i autoatakujemy. Żeby spotęgować DPS, jaki zadamy, gdy przeciwnik oddala się, "doganiamy" go naszym q, i dalej autoatakujemy. Na niskim lvl'u takie combo powinno pozbawić przeciwnika ponad połowy HP!
Back to Top

Po co nam 45% CDR?

Podczas gdy większość osób stawia na DMG u Azira, ja postanowiłem zrobić go bardziej mobilnym. Cały DMG nadrabiamy częstym q oraz doganianiem przeciwników z wcześniej wspomnianego skilla. Nasz doskok (e) możemy używać częściej, co sprawia, że mało kto może nas dogonić. Taka kombinacja, to naprawdę wybuchowa mieszanka!
Back to Top

Poźniejsza faza gry

Gdy posiadamy już 4/5 itemów, możemy zacząć grać bardziej agresywnie. Spokojnie kill'niemy przeciwnego ADC a gdy dobrze pójdzie, to jego i mid'era na raz! ;) Jednak prawdziwa potęga Azira jest w teamfight'ach. Nasi żołnierze biją wtedy dużo championów na raz a ult może zmienić przebieg całej gry!
Back to Top

Podziękowania:

Dziękuje za przeczytanie mojego poradnika do gry Azirem. Mam nadzieję, że wam sie spodobał. Pozdrawiam, Gl & Hf! :D
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author KayeeeN
KayeeeN Azir Guide
Vote Vote
S6 - Azir 45% cdr - Damage & Mobility - Best Guide

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide