Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Azir Build Guide by KayeeeN

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KayeeeN

S6 - Azir 45% cdr - Damage & Mobility - Best Guide

KayeeeN Last updated on July 27, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #57 in
Middle Lane
Win 46%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
1
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
1/
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 12

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
1/
Bandit
Dangerous Game
 
 
 
 
 
Precision
 
 
5/
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 18

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0Threats to Azir with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Katarina
Guide Top

READ THIS!

All chapters is write in polish.


Guide Top

Cześć!

Mam na imię Dominik. Gram Azirem już od dobrego roku. Moim Mainem został po tym, gdy zrobiłem nim pierwszą pente. Od tego czasu niemalże każdą gre gram Azirem. Myślę, że potrafie nim grać a ten poradnik sprawi, że i wasza gra nim będzie o niebo lepsza! Zapraszam! :)


Guide Top

Początek

Na początku gra Azirem jest całkiem łatwa. Wystarczy skupiać się na farmie (która swoją drogą jest bardzo łatwa), nie zużywać dużo many oraz nie pozwolić, by przeciwnik podchodził do nas. Azir jest postacią genialną do snowball'u lecz na początku nie jest zbyt dobry. Ostrożna gra bedzie więc dla nas najlepsza.


Guide Top

Po kupnie Stingera:

Gdy zakupimy już Żądełko, nasze DPS znacząco wzrosną! Będziemy musieli wtedy skupić się na mocnym obijaniu przeciwnika. Gdy tylko zbliży on się do minionów, żeby farmić, my używamy w i autoatakujemy. Żeby spotęgować DPS, jaki zadamy, gdy przeciwnik oddala się, "doganiamy" go naszym q, i dalej autoatakujemy. Na niskim lvl'u takie combo powinno pozbawić przeciwnika ponad połowy HP!


Guide Top

Po co nam 45% CDR?

Podczas gdy większość osób stawia na DMG u Azira, ja postanowiłem zrobić go bardziej mobilnym. Cały DMG nadrabiamy częstym q oraz doganianiem przeciwników z wcześniej wspomnianego skilla. Nasz doskok (e) możemy używać częściej, co sprawia, że mało kto może nas dogonić. Taka kombinacja, to naprawdę wybuchowa mieszanka!


Guide Top

Poźniejsza faza gry

Gdy posiadamy już 4/5 itemów, możemy zacząć grać bardziej agresywnie. Spokojnie kill'niemy przeciwnego ADC a gdy dobrze pójdzie, to jego i mid'era na raz! ;) Jednak prawdziwa potęga Azira jest w teamfight'ach. Nasi żołnierze biją wtedy dużo championów na raz a ult może zmienić przebieg całej gry!


Guide Top

Podziękowania:

Dziękuje za przeczytanie mojego poradnika do gry Azirem. Mam nadzieję, że wam sie spodobał. Pozdrawiam, Gl & Hf! :D