Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Blitzcrank Build Guide by Lucky Ghost

[S7] Blitzcrank - Tamamiyle Türkçe Rehber

[S7] Blitzcrank - Tamamiyle Türkçe Rehber

Updated on May 14, 2017
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author Lucky Ghost Build Guide By Lucky Ghost 3,211 Views 0 Comments
3,211 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author Lucky Ghost Blitzcrank Build Guide By Lucky Ghost Updated on May 14, 2017
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Blitzcrank'ı tanıyalım

Blitzcrank çok yönlü supportlardan biridir. Tamamen takım savaşçısı olabilir,tank görevi görebilir,yetenekleri sayesinde takım arkadaşlarını kurtarabilir,ilk kanı iyi oynanırsa çok kolay bir şekilde getirebilir.Q skili ile ap kastıysanız kolayca ejder,baron çalabilir.Karşı takımdan birini çıkarmak için tercih edilen şampiyonların neredeyse en iyisidir.Ap kasarsanız ani hasarı çok fazla olabilir.Cdr kasıldığında arka arkaya çok hızlı şekilde skil atabilir.
Back to Top

Diyorsun ki bu adam kim?

Şimdi diyorsunuz bu adam kim ve neden rehber yapıyor. Zamanımın çoğu boş olan bir beyfendiyim.
Sezon-2 = Bronze
Sezon-3 = Gold
Sezon-4 = Platin
Sezon-5 = Diamond
Sezon-6 = Master
Her lanede oynuyorum ve oynumu eğlenceli yapmaya çalışıyorum.
Back to Top

Artılar ve eksiler +/-

Artıları
+ Güzel destek
+ Yetenekleri geç oyunda hızlı geliyor
+ Sadece 1 skillshotu var
+ Pasifi sayesinde çoğu çatışmadan kurtulabilir
+ Susturma yetenekleri çok efektik
+ Karşı takım sizden çoğunlukla korkuyor

Eksileri
- Can verme yeteneği yok
- Erken seviyede çok mana yiyor
- Erken seviyede yetenekleri çok geç geliyor
- Q yeteneğinizi tutturamazsanız pek olayı kalmıyor
- Yüksek liglerde çok kolay dodgeleniyor
Back to Top

Lane durumu

Laning aşamasında çoğunlukla kendi minyonlarınız fazlaysa adama Q yeteneğini denemelisiniz.Yakın menzilli olduğu için çoğunlukla kule altı kalıyorsunuz.Karşınızda kendini koruyamayan ve pek mobilitesi olmayan kırılgan şampiyonları çekmeye çalışın Adc yerine.
Back to Top

Takım çalışması

Yanınızda ani hasarlı şampiyonlar varsa çok daha iyi olucaktır. Ben terciğen çoğunlukla {{Varus]] Tristana Miss Fortune tercih ediyorum ve laning aşamasında öne geçiyorum.
İlk başta 2 kere ölmeden kill alırsanız hep iterek oynamaya çalışın diğer laneleriniz rahatlasın iyi günler :)
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author Lucky Ghost
Lucky Ghost Blitzcrank Guide
Follow
Vote Vote
[S7] Blitzcrank - Tamamiyle Türkçe Rehber

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide