Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Soraka Team Guide by LeagueOfRiven

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author LeagueOfRiven

SORAKA - MID - MIAŻDŻYHYBRYD

LeagueOfRiven Last updated on December 8, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

5
12
15
17
18
Ability Key Q
2
8
10
13
14
Ability Key W
1
3
4
7
9
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 7


SORAKA
Postać, którą dużo osób uważa za bardzo słabą, jeśli chodzi o jakiekolwiek inne linie niż support.
Ja uważam odwrotnie, jak dla mnie soraka wręcz przeciwnie bardziej nada się na mida, niekiedy nawet na solo topa. Budowana full AP posiada całkiem niezły burst z samego Q i E. Dodatkowe Heale sprawiają że nie łatwo jest ją powalić. A co gdyby zbudować ją pod hybryde? Otóż Hybryda Soraka na midzie posiada tak nieograniczone możliwości Harasowania wroga. Użycie skilla E sprawia że przeciwnik nie zdoła użyć umiejętności, a samymi hitamy zjedziemy mu połowę hp. Przy otrzymanych obrażeniach, dodatkowy heal sprawi że właściwie zignorujemy te obrażenia.

Jeśli chodzi o skille jakie powinniśmy wybrać do naszej hybrydy, jest to Flash. W jej przypadku akurat najbardziej przydatny, ponieważ nie posiada ona możliwości uciekania. Może się jedynie uleczyć i w ten sposób zyskać dodatkowe resisty. Niektórzy nie zgodzą się ze mną że powinniśmy do tego dorzucić Heala. Ja jednak wiem swoje. Po 10 minutach gry, przeciwnik wie że jesteśmy zdolni uleczyć się, zarówno skillem jak i ultimą, niespodzianką dla niego będzie dodatkowy skill czyli Heal. Wszystko w połączeniu sprawia, że po odpaleniu 3 skill jesteśmy w stanie przywrócić sobie około 1200 HP.

Umiejętności
Podstawowym skillem soraki na midzie będzie E, czyli uciszenie. Na mida ruszają zazwyczaj postacie polegające na skillach, Ryze, Annie, Ahri. Jesteśmy w stanie uciszyć praktycznie wszystkie, ponieważ skill ten ma bardzo duży zasięg. Dodatkowy damage sprawia że możemy tym odstraszyć przeciwnika.
Następnym skillem który powinniśmy maxować, to W. Gdyby nie on, sam twierdziłbym ze soraka nada się już tylko na supporta. Podczas pojedynku, wszystkie Heale, zarówno W jak i ultima są bardzo pomocne.
Ostatnim skillem jest Q. Na początku nie przydatny, jedynie do farmienia, ponieważ jesteśmy na solowej linii. Obszarowy damage w jedną osobę nie ma sensu, skoro możemy zmaxować dużo potężniejsze W. W późniejszej grze bardzo przyda się w potyczkach drużynowych.

Jak skutecznie miażdżyć soraką.
Nasza postać polega głównie na skillu E, jako że jest on darmowy staramy się użyć go na przeciwnika jak najczęściej. Po użyciu najlepiej jest się lekko wycofać, aby uniknąć zbędnych obrażeń. Gry przeciwnik spróbuje nas zaatakowac, pierwsze co rzucamy to E, staramy się rzucać skill Q, oraz hitować przeciwnika harmonijnie. Jeśli nasze HP spadnie poniżej połowy, używamy W, ewętualnie ultimy czy Heala. Podczas lane'owania sami staramy się nie najeżdżać wroga ani nie pushować, jedynie last hitować i spamować go skillem E jak wspomniałem. Przy gankach jedyne co możemy zrobić to rzucić na siebie Heal'a, aby wzmocnić swój pancerz. Na przeciwnika rzucić uciszenie, i bieć prosto do wierzy. Raczej jesteśmy wtedy zmuszeni do użycia Błysku. Dlatego soraką lepiej jest wgle nie pushować, a nawet przeciwnie - dać się zpushować. Da to możliwość naszemu sojuszniczemu junglerowi do zabicia wroga. W późniejszej grze , w team fight'ach należy używać skilla Q, oraz E na wrogą postać AP posiadającą największego bursta. Heale oraz ultima będą tu bardzo przydatne.

Runy i specjalizacje
Specjalizacje, standardowo pod hybrydę, oraz dodatkowy cooldown reduction.
Runy natomiast równierz, w połowie pod hybrydę, oraz dodatkowe zdrowie, które pozwoli nam przetrwać większe obrażenia na starcie, oraz możliwość dłuższego lane'owania.

Przedmioty
Najważniejszym naszym przedmiotem jest Rewolwer Hex-tech. Kradzież życia, oraz spell vamp. Sprawia że podczas lane'owania nie będziemy musieli tracić many na heal'a, lecz jedynie hitami i darmowym skillem E będziemy zdolni przywrócić sobie HP, a Heal'a odstawić na potyczkę.
Ostrze Guinsoo, w połączeniu z butami berserkera, wzmocni szybkość naszego ataku, będziemy wtedy w stanie zadać większy damage, podczas gdy wróg będzie uciszony. Dodatkowe ulepszenie do butów, po raz kolejny , sprawi że Heal'a będziemy mogli odstawić sobie na bok.
Udręka Linariego, wspomoże głównie nasz burst AP, oraz z pasywnym skillem, i dodatkowym red buffem, zastąpi nam ingnite. Przy tak dużej dodatkowej ilości HP będziemy bardzo wytrzymali. Dodatkowe HP z Lodowego młota, sprawi że można by nas było określić tankiem. Przy okazji dostaniemy nakładające się przy okazji zadawanych obrażeń, spowolnienie, które sprawi że będziemy w stanie dobić uciekającego wroga. Czarny Tasak, wybierając ten przedmiot opieramy się głównie na Damagu, przy okazji zyskamy kolejne punkty zdrowia, oraz bardzo przydatne przebicie pancerza.

Jeśli zdecydujemy pójść się soraką na mida, lepiej unikać takich postaci jak Vladimir,Le blanc, Fizz oraz Kassadin.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion