Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Talon Build Guide by xXReasonXx

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author xXReasonXx

Talon Middle Lane Ölümsüz Canavar(ItemGuide)

xXReasonXx Last updated on January 11, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
8
10
12
13
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 9


Mid Lanede Ölümsüz Yapabileceğiniz Talon!

Evet arkadaşlar, eğer gerçekten ölümsüxz bir talon yaratmak istiyorsanız; öncelikle düzgün bir build ve düzgün bir rüne sahip olmamız gerekiyor.Ve bu buildle bu amacınıza yardımcı olmaya çalışacağım.

- Birincil olarak,kristal mataramızı ve 3 potumuzla oyuna başlıyoruz, kristal matara'nın sebebi de şöyle ki hani karşıdaki rakibi kim olursa olsun optional bi biçimde baz aldığımızda, olası kill shot durumları için ek mana ihtiyacını karşılamak amaçlı kullanabiliriz,

- İkincil olarak , tr haricindeki ismi ile söylersem daha iyi olacak, B.F. sword' umuzu alıyoruz,şimdi neden b.f. sword yerine almayalım ki diceksiniz, çünkü tiamat(hydra itemi) almıyorsun diceksiniz, çünkü hem damagenizi arttıracak hemde ebedi çıkmanızı kolaylaştıracaktır,ayrıyeten yanınada çeviklik pasifli bir gezgin çizmesi alırsanız rakiplerinze baya zorluk çektirebilirsiniz.
Sonrasındaysa sırasıyla hydra ,gezgin çizmesi, ebedi , youmuu'nun hayalet kılıcı , son fısıltı ve onurlu melek itemlerini çıkabilirsiniz.
- Yani çok zor bir karakter değil ama çokta kolay da değil burada yapacağınız şey lanenizde üstünlük sağladıktan sonra bol bol gang atıp kil takımınıza kazandırmak ve kendinizin kasılması olacaktır yani siz usluca dürterseniz killer size doğru gelecektir :)
Ayrıyeten artislik gibi anlamayın :D Talonu 2.kez oynayışımdan bir kare atıyorum belki bişeyler çıkarabilirsiniz :) 2 ebedi biraz saçma olmuş farkındayım.

Arkadaşlar bu buildde anlatıcaklarım bu kadar yardımcı olabildiysem ne mutlu bana, iyi oyunlar :)