Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Vayne General Guide by Tesalotka

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Tesalotka

The die is cast

Tesalotka Last updated on January 3, 2016
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
10
13
Ability Key Q
3
7
8
9
12
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

5/
Fury
 
 
Sorcery
 
 
 
 
 
 
 
 
5/
Vampirism
 
 
Natural Talent
 
 
 
 
 
1/
Bounty Hunter
Oppressor
 
 
 
 
 
5/
Battering Blows
 
 
Piercing Thoughts
 
 
 
 

Ferocity: 18

Wanderer
 
 
5/
Savagery
 
 
 
 
 
 
 
 
Merciless
 
 
Meditation
 
 
 
 
 
1/
Bandit
Dangerous Game
 
 
 
 
 
Precision
 
 
Intelligence
 
 
 
 

Cunning: 12

Recovery
 
 
Unyielding
 
 
 
 
 
Explorer
Tough Skin
 
 
 
 
 
Runic Armor
 
 
Veteran's Scars
 
 
 
 
 
Insight
Perseverance
 
 
 
 
 
Swiftness
 
 
Legendary Guardian
 
 
 
 

Resolve: 0


Guide Top

Ranked Play

Earlyde minyon odaklı oynayın bazen rakip son minyona basic attack atıcağı sırada takla q lar ile dürtün en büyük agresifliğiniz bu olsun.Fazla lane pushlamayın.İleri seviyelerde biraz daha agresifleşe bilirsiniz.Arada kurbağaya dönün kurt kesin sürekli birşeyler kesin çok boş durmayın gezinmeyin fazla! Boş lane itip dönüp item tamamlayın e atıp sıçra atınca kazığın range'i uzar unutmayın her zaman ulti q nuzu hasar vermek ve adam öldürmek için kullanamyın bazen fake atabilir kaçıp saklanailirsiniz SİNSİ OLUN arkadan vurun öfkenizi elinizdeki arbalete ve zekanıza saklayın iyi düşünün.Team fightlarda en arkada supportunuzun yanında kalmaya çalışın bazen hasarınız ve level üstünlüğünüz çok ise R+Q ile karşı adc ye tek atıp tekrar görünmez olup ortadan sıçra ile kaybolup güzel bir takım savaşı başlatabilirsiniz satmayında takımı :)


Guide Top

Items about talks

Mesela Can Biçenin oyun sonu favorim olması daha fazla Q atıp görünmez olabilmek bazen gerçekten görünmez olmak gerekir Ghost olun , Mahvolmuş alışkanlığınız bozulmaya başlamış olabilir , hala son fısıltı arayışı içinde olmuş olabilirsiniz ama artık kritik şans üzerine oynamanızı tavsiye ederim.Ayakkabıyı kırmızı efsunlamak o kadarda gerekli olmaya bilir inanılmaz hızlara ulaşıyorsunuz zaten resmen TOKYO DRIFT VAYNE oluyorsunuz haritada kontrol edilemez hale bürünüyor onun yerine hareket hızını arttırmakta fayda var.Bazen ayakkabı satar karayel alırdık şimdi ise PD yada BT - BTKS gibi itemlerde alabiliriz zaten eşşek gibi koşuyorsunuz en iyi savunma saldırıdır.
Unutmayın ADC şans işi :) kritiğe önem ver.


Guide Top

Team Work

Takımınızdaki karakterlerin yaptıklarına hakim ve ne olacağınızı kafanızda kestirebiliyorsanız zaten siz bir gece avcısıdırsınız Mesela Lee Sinden gelen güzel bir Ulti size adamı postalar sizde onu duvara çakabilirsiniz buda estetik açıdan hem hoş görünür hemde kazığın anlamını anlarsınız. Bazı karakterler ile Vayne gerçek çok hoş uyuşur mesela Janna varsa yanınızda size her E attığında Ranked Playde bahsettiğim dürtmenin hasarının ne kadar fazla arttını farkedersiniz buda şu sonuçlara yol açar > Kritik çarpar rakip ölür , Canı azalır geri döner levelda üstünlük sağlarsınız buda Ranked Playdeki kendinizi ghostlayıp tek atıp sıçrayla kaybolmanızı sağlayan espirinin oluşmasını sağlar.


Guide Top

Unique Skills

Eşsizlik çokta önemli değil mekaniğin vardır bir takım bir şeyler yapıyorsundur bu zaten klasik şeylerdir fakat sözüm yukarlara değil mesela e skilini kullanmaktan çekinenler var vurcağını uzun uzun hesaplamaya çalışanlar ,Rengarın ultisine zhonya ile çözüm bulmaya çalışan -_- vs.

Mesela bende eskiden böyleydim Vaynede profesyonel olmak için sizden daha iyi oynayanlara bir süre supluk yaparak gözlemleyin eminim gelişirsiniz mesela bir arkadaşım attack speed yerine ad vayne'i tercih ederdi bu kazığın hasarını arttırırdı.Söz gelimi ;
-Ward olayınızı geliştirin görünmez varlıkları görürsünüz bi kedicik size saldırcağı zaman görünmez olup duvara vurup kesebilirsiniz.

-Kazık artık kritik üzerine mesela adama çarpınca 100 vurdu duvara çarpıncada 150 vurdu ama bi o kadar kritik 200-250 attınız çarptırınca. Kazığı kullanmaktan çekinmeyin bırakın giden mana ve cd olsun.

-Flash+E herkes biliyor artık bunu :3

Bu ve bunlar gibi arkadaşlar...


Guide Top

Pros / Cons

Pros ;
Vayne biraz assasin diğer adclere göre biraz haksızlık yapabilir işte bunu vayne yapan O dur.
*Ghost
*3 hit 1 kill silverrrrrr of the moon
*Stun
*Dodge Thumble
*Yüksek HASAR
-1v1 Garanti sende U.U

Cons ;
-Earlyde düşük Fiziksel AD'si az
-Minyon için 1 ok zor push (bkz. Jinx 1 Roket Minyon Dalgası)
-Çok kırılgan
-Alan hasarı skill yok (itemler ile artık var)


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion