Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Thresh Build Guide by sidaryasan


932
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author sidaryasan

Turkish/Türkçe Thresh Rehberi

sidaryasan Last updated on July 27, 2017
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #16 in
Support Role
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
3
8
10
12
13
Ability Key W
1
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

0 Ferocity

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

12 Cunning

5/

0/

0/

1/

0/

0/

5/

0/

1/

0/

0/

0/

0/

0/

0/

18 Resolve

0/

5/

0/

1/

0/

0/

5/

0/

1/

0/

5/

0/

0/

1/

0/Threats to Thresh with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Leona

Genel Bilgi

Merhabalar arkadaşlar ben Sidar. Tr'de Main Destek hesabımla Altın 1 kümesindeyim ve 7. seviye Thresh'im var.EUW sunucusunda ise Altın 5'im . Thresh oynamaktan çok zevk alırım ve oynarken de korku estiririm. Anlayacağınız benim tavsiyelerimi uygulayarak koridorda öne geçebilirsiniz.Bu oyunu sezon 2'den beri oynuyorum ve Thresh'in benim için hep ayrı bir yeri olmuştur.

Thresh ile koridorda üstünlük sağlamak biraz sabır ile çok basit olacaktır. Ben genellikle Thresh ile agreisf oynarım ve kaybetmem. Gelelim şu yeteneklere:

Q(Ölüm Cezası): Hook diye tabir ettiğimiz şeyi atarak adamı çok hafif bir şekilde kendine çeker. Bir daha aktifleştirirseniz hookunuzun tuttuğu adamın yanına gider.

W(Karanlık Geçiş): Fener diye tabir ettiğimiz şey yanına düşen şampiyonlara küçük bir miktarda kalkan verir.Ama unutmayın küçük bir kalkan bile can kurtarabilir. Ve diğer dost şampiyonlar fenere basarak yanınıza hızlı bir şekilde gelebilirler.

E(Derisini Yüz): Derisini yüz bir tarafa doğru düşman şampiyonları sürükler.Bu yetenek yoğunlaşma ya da sersemletme gibi yetenekleri yiyince duran yetenekleri durdurabilir. Örnek: Katarina'nın Ultisi , Jhin'in Ultisi , Caitly'nin ultisi .... Gelelim pasifine pasifi de ne kadar beklerseniz normal vuruşunuzun hasarı o kadar artar tabi ki de bunun da bir maksimumhasarı var.

R(Hücre): Beşgen hücre gibi bir şey açar. 5 tane kenarı olur. Kenarlardan geçen şampiyonlar yavaşlar. Her kenar 1 şampiyonun geçişinde yıkılır. İlk duvar yıkılışında yavaşlatmakla beraber hasar da verir.

Gelelim işinizi kolaylaştıracak noktalara:
Thresh'in E(Derisini Yüz) yeteneğinin pasifinden dolayı Yadigar Kalkanı tetiklenemez o yüzden minyonlar yarı candayken öldüremezsiniz ancak onları kendi hasarınızla öldürebilirsiniz ama korkamyın son vuruşu gerçekleştirebilirseniz pasifini gerçekleştirebilirsiniz.

Çekmek için sabırlı olun emin olun bir boş anlarını yakalayacaksınız ve çekeceksiniz. Çektiğinizde hemen E(Derisini Yüz ) atmayın bekleyebildiğiniz kadar bekleyin sonra E(Derisini Yüz) yeteneğinizi atın.

G

RoamRoam yani başka lanelere yardım etmektir bu thresh ile çok basittir. Tek yapmanız gereken şey gezgin çizmelerine öncelik vererek hızınızı arttırmak. Bu sayede mide kolay bir şekilde gank atabilirsiniz. Bunu yapmak sizin takımınız için büyük avantaj sağlar.

Unutmayın ejderhaya çok yakınsınız her zaman bir görüş sağlamayı unutmayın.