Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Xin Zhao General Guide by lastingmoon

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lastingmoon

Xin Zhao for Begining

lastingmoon Last updated on January 24, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Damage Xin

Xin Zhao Build

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Giriş

Xin offtank denilen rakibin carry herolarını 1v1 de rahat öldürebilen bi hero . Rakibi yakalamasını sağlayan 5-6 saniyede bir atılan blink skili var . Defansı olmayan rakiplere çok yüksek damage vurabilir . Fightlarda takip takımın arasına dalabilir eğer tanky kasarsa . Bu buildle 3-4 kişinin arasına dalarsan pert olabilirsin ama 1v1 2v1 de rahat rahat alabilirsin .


Guide Top

Skiller

Q -> Düz vuruşlarına ekstra damage ekler. 3. vuruşun rakibi hayava zıplatır . Oyun başı çok fazla damage vurmanı sağlar.

W -> Kullandığında atak speed bonusu verir . Pasif olarakta her 3. vuruşunda az miktarda can verir sana .

E -> Rakibi yakalama , krep farmlama , savaş başlatma skilin . Krep kesmek için boş lanede büyücü olanlara e atıp birer kere vursan yeterli olur . Tek başına carrylerden birini görürsen Q basıp direk bu skille girebilirsin

R -> Sana defansif bonuslar veren alanla damage vuran bi skill . Düz vuruş yaptığın kişi dışındakileri geri fırlatır etrafından . Kalabalık bi fighta girdiğinde bu skille etrafındakileri uzaklaştırıp 1v1 pozisyon yaratabilirsin


Guide Top

İtemler

Doran's Blade : Oyun başında canını doldurmak az biraz damage için ideal . İtem slotunda yer kalmayınca satarsın .

Berserker Graves : Atak speed veren ayakkabı . Damage odaklı

Wampiric Scepter : Lifesteal canını doldurmak ve savaşabilicek hale gelmek için

Black Cleaver : Ana damage itemin rakibin armorunu düşürüyo

Sunfire Cape : Hem defansif bonus hemde krep kesmeni kolaylaştırmak için

Hexdrinker : Ofansif ve defansif bi item rakip magelerden az damage yemeni sağlar

Zephyr : Atak speed ve damage veren ofansif bi item koşu hızı verdiği için 1v1 de kimse senden kaçamaz

Maw of Malt. : Hexdrinker'ın büyük itemi oyun uzarsa fazla damage atmanı sağlar

Blade of Ruined King : yine uzayan oyunlarda Wampiric Scepter'ını büyütmen için damage'ini epey arttırıcak bi item


Guide Top

Artılar-Eksiler

+ Oyun başı yüksek damage
+ 1v1de çok etkili bi hero
+ Kaçanları yakalayabilmek
+ Savaş başlatabilme yeteneği
+ Canını doldurmasını sağlayan bi pasif


- Full damage itemi çıktığında direk ölme ihtimali
- Melee
- Krep kesmek için bi özelliği yok
- Çok fazla item kasması gerek


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion