Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Rengar Build Guide by Mobius The Frost

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.79K
Views
3
Comments
6
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Mobius The Frost

Yeni Bir Avcı Doğuyor!

Mobius The Frost Last updated on September 20, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #22 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
10
12
13
14
Ability Key W
3
8
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Rengar'ın Yeni Durumu

Rengar orta derecede hasar sağlayan ve iyi derecede can yenileme-tanklama özelliğine sahip bir avcı olmasının yanında karşı takımın kilit kişilerini indirmek için oynanan bir şampiyondur fakat buna 4.5 yamasından sonra ulaşabilmiştir.

Ek olarak yeni Rengar eskisinden çok daha farklı bir hale geldi.Buna kısmi nerf diyebilirsiniz çünkü hasar potansiyeli çok dengeli bir hal aldı,önceden ani hasarları için oynanıyordu ama artık böyle birşey pek mümkün değil ve kritikli buildlerde kısmen iş görmez hale geldi çünkü q yeteneğinin ek hasarı artık kritik ile katlanmıyor yani 200 sgniz varken q yeteneği ile bu 300 e çıkar ve normalde 600 e ulaşması gerekir fakat artık 500 vurucak.Yeni Rengar savunma potansiyeli ve yapışma özelliği arttırılmış bir hale geldi yani eskisi gibi saldırı gücü taşıyıcıları iki q ile idiremeyeceksiniz:) fakat;onun yerine 5 kişiye önden girip yükcek can ve savunma değerlerinin yanında yüksek hareket hızı ile birlikte saldırı gücü taşıyıcı siz keserken rakipleriniz bunu izlemek zorunda kalıcaklar.(Bence bu daha zevkli)


Guide Top

Rünler

6xGelişmiş Can Mühürleri
3x9xSG Damgaları
9xGelişmiş Büyü Direnci Nişanları
1xGelişmiş Bekleme Süresi Cevherleri


Yeni rünlere bakarsak benim düşüncem;Sarı Zırh Mühürlerinin değerleri düşürüldü ve tüm şampiyonların zırh değerleri arttırıldı doğal olarak güçlendirilmiş olan Gelişmiş Can Mühürlerine yöneliyoruz.

Damgalarda ise değişikliliğe gidilmedi zırh ihtiyacımız için mecburen damglarımızı zırh almamız gerekiyor saldırı gücü açığımız ortaya çıkıyor fakat Rengar'ın taban saldırı gücü gayet iyi ve wriggle ın feneri çıkıcağımızdan bunları saldırı gücü almak pek bir anlam ifade etmiyor.

Nişanlara gelirsek Gelişmiş Büyü Direnci Nişanları güçlendirilmiş durumda ve ormancı rolünü aldığımız için büyü direncine pek ihtiyacımız kalmıyor bu yüzden oyun sonunda daha sağlamlaşmak için Gelişmiş Büyü Direnci alıyoruz.

Cevherlerimiz ise Rengarın en ama en vazgeçilmez öğesi olan bekleme süresi sorununu halletmeye yönelik Kara Baltamızdan 10 Rünlerimiz ve Kabiliyetlerimizden oyun sonunda 20 bekleme süresi elde ediyoruz ve iksirlerimizle birlikte bu değer 40 bekleme süresinde azalma yani en yüksek düzeye ulaşıyor bu sayede çok hızlı bir şekilde vahşet biriktirebiliyoruz.


Guide Top

Kabiliyetler

Avcı palasına gelen değişiklikler rengarı pek iyi etkilemesede hala ormanda oynanılabilir durumda fakat oyun bası yavas bir ormancı olmaya devam edecek,kabiliyetlerimizdeki %5 bekleme süresinde azalmayı rünlerimizdeki cevherle 10 a tamamlıyoruz ve +itemlerle bunu arttırıyoruz çünkü rengarın en büyük avantajı vahşet toplaması:) önceden kabiliyetleri savunma üzerine kuruyorduk fakat değişiklikler sonucu hasar odaklı yapıyoruz.


Guide Top

Itemler

Üçlü Kuvvet Rengarın vazgeçilmez itemlerinden birisidir can-hareket hızı-saldırı hızı-saldırı gücü-kritik-yetenek gücü kısacası Rengar'ın ihtiyacı olan herşey.Kara balta-Üçlü Kuvvet deki can değerleri sayesinde dayanıklılığımız küçümsenemeyecek şekilde artıyor.

Kara balta tercih etmemin sebebi hırplayanın oyun başında çok etkili olmasıdır.Kara Balta halini aldığında zırh parçalama etkisi ve can verdiğinden çok iyi item diyebiliriz.Çoğu off-tankında gözde itemidir zaten.

yeni metada mahvolmus kralın kılıcı can çalmaktan çok hasar odaklı bir hale geldi.Rengar ın yetenek setiylede bir hayli uyumlu olması da bir o kadar güzel.


Guide Top

Yetenekler

Q Vahşetli halininde gücü düşürüldü fakat 18 levelde eskisinden daha iyi diyebilirim çünkü saldırı hızo bonusu %11 arttırıldı ve %10 bonus ad kazandırıyor.

W Rengar'ı Rengar yapan yetenek konumunda artık.Rengar ilk çıktığında vahşet w %20 can yeniliyordu 4 bin canı olan birisinin 800 canını yeniliyordu biraz fazla değil mi?Fakat daha sonra bu oran %15 e ve daha sonrada %10 a düştü,%10 a düşünce ad kasan Rengar için hiç bir anlam ifade etmiyordu daha sonra seviye başına bu yenilenme arttı ve 18 levelde 360 yenilecek duruma geldi sonrasında ise eksik cana göre yenilenme etkisi gösterdi ve buda 18 levelde en fazla 320 can yenilemesine sebep oluyordu ve yine nerf olduğu anlaşılınca Rengarın popülerliği düştü ve şimdiki haline geldiğimizde gayet iyi bir hale geldi çünkü yüksek can değerlerinde üstünlük sağlamak için kullanımı engellendi ve canınız yüzde 25 in altında ise ekstra hiç bir etki olmadığında şuan 400 lerde can yenilemekte.

E yeteneği eskiden top oyuncuları için daha kullanışlıydı çümkü yetenek atışı değildi buda minyon arkasındaki rakipleri rahatca dürtüyordu ve bir riski yoktu buda oyuncunun kalitesi ile kazanma oranını kötü etkiliyordu bunuda dengelemek için şuan e yeteneği artık riskli bir duruma girdi minyon arkasına geçemiyor tutturması biraz zor fakat yere sabitleme süresi arttırıldı ve hasarıda arttırıldı.

R şuanki hali gerçekten çok çok daha iyi oldu eski haliyle atladığınız kişi kesemediğinizde işiniz bitiyordu ve donmus balyoz-üçlü kuvvet ve mahvolmus gibi eşyaların alınması gibi kısmen bir zorunluluk ortaya çıkıyordu fakat burda ortadan kalktı ve artık 1 e 1 dövüşürken ultinizi açıp direkt olarak vahşetinizi arttırabiliyorsunuz(görünmez durumdayken yakındaki hedeflerin sizi fark etmesini sağlaması ve görünmezken hareket hızı bonusu vermemesi biraz kötü etkiledi tabi ama kolyenizi fullediğinizde bu sorunda ortadan kalkıyor)


Guide Top

Sihirdar Büyüleri

Çarp ve Sıçra yetenekleri kullanmak sizin için en iyisi çünkü Rengar sıçraya çok ihtiyaç duyuyor.Üst koridorda oynuyorsanız sıçra+tutuştur yada karşınıza kha gibi anlık hasar verebilen şampiyonlar varsa bitkinliği kesinlikle öneririm.


Guide Top

Avantajlar-Dez Avantajlar

Avantajlar


+Yüksek yapışma kabiliyeti
+Yüksek yenilenme ve savunma değerleri
+Yüksek hasar verebilme kabiliyeti
+Kitle kontrol etkisi
+Orta derecede orman temizleme yeteneği

Dezavantajlar


-Koridorda bir çok şampiyon tarafından ezilebilir
-Mesafe kapatıcı yeteneği yok
-Oyun başı dayanıksız
-Kaçma yeteneği çok zayıf
-Çalılara ve ultisine bağımlı


Guide Top

Kendine Has Özellikler

✓Vahşetle çalışması
✓Yeteneklerinin bedelsiz olması
✓Yeterli Bekleme Süresinde Azalamaya ulaştığında neredeyse durdurulamaz hale gelmesi
✓Ulti yeteneği ile yakındaki rakipleri sezmesi
✓Kilit kişileri eritmekte oldukça iyi olması


Guide Top

Özet Olarak

Zırh ve Büyü direnci açısından iyi durumda olan Rengar'a can ve hasar sağlayıp kilit kişileri eritmesini sağlıyoruz ve oyun sonunda son derece güçlü bir hale getiriyoruz.

Arkadaşlar ek olarak bu benim 2. yda 3.rehberim fakat ilk Türkçe olanı bu Türkçe olsun istedim çünkü bu gibi dünya çapında ünlü lol sitelerinde Türkçe şeylere hiç denk gelemedim neredeyse.
Rehber güncellenecektir-Sorular ve önerileriniz içinz facebook.com/kimiyobu dan bana ulaşabilirsiniz.