Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
4
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Twisted Fate

Babel Last updated on May 19, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
3
5
7
9
Ability Key Q
1
8
10
12
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Guide Top

Introduction

AP tf is vrij straight forward en er is weinig plaats voor persoonlijke voorkeur in zijn build.

Doel van TF:
-Poken/Kiten
-Ganken early en mid kills securen.
-Ook al is hij niet fed blijft hij een supergoede split pusher en stunbot in teamfights.
-Lategame towers 3hitten.
-Pro zijn
-Af en toe keer lachen.

Wie Gold Carden?

Gold Card de meest veilge persoon om te Gold Carden in bijna elke situatie. Een 2 seconden stun is devastating en redelijk goed tegen bijna iedereen, dus het zal nooit een wasted card zijn. Probeer gewoon geen Banshee's Veils te gold carden, daarvoor heb je Wild Cards. Probeer nooit de enemy ranged carry te gold carden tenzij je Zhonya's + Flash up hebt, want anders ben je dood.


Guide Top

Runes

Insight Marks + 1 Insight Quint = 10 Magic Penetration = pro
CDR glyphs + masteries + passive E + Blue pot = 40% cdr = pro

Voor seals kan je kiezen uit armor seals, indien je een Jarvan of Irelia lane moet uithouden of HP/lvl seals indien niet, want TF heeft zeer weinig HP en zijn items laten hem weinig plaats voor defense.

Quintessences of Fortitude als de beste earlygame Quints want je lane winnen is de game winnen 50% van de tijd.


Guide Top

Masteries

Hier is er geen plaats voor aanpassingen behalve in utility kan je manregen of junglebuffs pakken, neem junglebuffs als jij de blue buff mag hebben tijdens de game, need extra mana als er een anivia/swain/whatever op je team zit.


Guide Top

Lvl1 Summary

Je hebt drie keuzes als start items.

De beste keuze zal je leren uit ervaring.

Je kan Boots of Speed+ drie pots indien je veel zal geharrassed worden door skillshot (Brand comes to mind)
Je kan Sapphire Crystal + 2 pots indien je een redelijk veilige lane hebt met minieme harass en gwn snel je Sheen wilt.
Je kan Doran's Ring indien je agressief kan en wil spelen (wat nog vaak voorkomt, Karthus, elke ranged carry die niet Vayne heet,...)

Je kan wel pas echt agressief beginnen spelen vanaf level 4 ongeveer, daarvoor heb je nog te weinig dmg.


Guide Top

Items

Na al dan niet een paar Doran's Ring gestekt te hebben ga je zo snel mogelijk Sheen voor een beetje meer burst. Vanaf Sheen kan je ganken. Je zal waarschijnlijk wel hulpt nodig hebben want 1v1 is AP-TF niet veel waard, helaas.

Na Sheen ga je Rabadon's Deathcap voor damage. Vanaf Rabadon's Deathcap zou je al redelijk veel damage moeten hebben. Zoniet, moet je Void Staff gaan want dan wil dit zeggen dat ze MR hebben. Dan kan je je Lich Bane maken, Banshee's Veil kopen of Zhonya's Hourglass kopen. Het laatste enkel in het geval waar je veel kan pushen voor een compleet veilige terugkeer. Vergeet niet eerst te porten en dan pas de active te gebruiken.

Sorcerer's Shoes zijn niet overlegbaar uiteraard.

In ieder geval is je uiteindelijke lineup Sorcerer's Shoes Rabadon's Deathcap Lich Bane Void Staff en Zhonya's Hourglass

Het laatste zal bijna altijd een defensive item zijn, tenzij je team je zo goed kan beschermen in een fight dat je het echt niet nodig hebt. Rylai's Crystal Scepter Banshee's Veil Warmog's Armor zijn allen goede opties.

Warmog's Armor is goed in combinatie met Zhonya's omdat je zo goed beschermd bent tegen physical DPS en magical Burst. Gebruik het niet tegen Warwick ofzo natuurlijk.


Guide Top

Skill Sequence

Z eerst, no discussion, altijd.

Daarna A maxen voor goede harass in lane. Daarna Z, Steek een puntje in E voor wat meer burst als je later gaat ganken. DAT IS ALL