Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Garen Build Guide by Holy.Golden

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.12K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Holy.Golden

GAREN - THE UNSTOPPABLE TANKY ( Dun del this post plz ! )

Holy.Golden Last updated on February 26, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
7
9
12
13
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
4
5
8
10
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

ƯU ĐIỂM

-Garen Là một trong những champ có bộ skill MIỄN PHÍ khá hiệu quả và dễ sử dụng nhất trong LOL
-Ở giai đoạn Early / Mid rất khỏe về cả tấn công và phòng thủ nên có thể counter tốt các champ thuần deal damage cận chiến như: , , ,và thậm chí cả … nếu biết cách harass đúng thời điểm.
-Trụ lane tốt nhờ nội tại Perseverance hồi máu và skill Decisive Strike tăng tốc độ chạy giúp chống gank hoặc truy đuổi rất tốt
-Skill Judgment để farm + harass – rất thích hợp với những người mới còn non tay về khả năng last hit
-Ultimate Demacian Justice: dứt điểm các tướng còn ít máu của đối phương ( hay còn gọi là Kill Steal =)))


Guide Top

NHƯỢC ĐIỂM

-Thời điểm Early game gặp nhiều khó khăn nếu gặp các champ có khả năng rỉa máu từ xa như : , , ,
-Hoàn toàn KHÔNG skill disable nên rất dễ “phế” trong combat ngoài skill silence Decisive Strike và skill buff giáp đỡ đòn Courage
-Khó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ AD hoặc AP ( champ gây dam chính của team ) vì không có skill cc như ,

*Nhận xét:
-Tất cả những điểm yếu trên của Garen đều có thể cải thiện bằng cách thiên về support ở giai đoạn đầu game
-Khuyến cáo : nếu bạn có ý định chơi Garen thì nên bảo đồng đội pick 1 champ đi rừng vừa có khả năng tank vừa có khả năng disable để bảo vệ như : ,


Guide Top

EARLY GAME

-Tập trung vào farm + harass vì Garen là một trong những champ có khả năng trụ lane tốt nhất LOL
-Hổ báo ngay từ level 2 . Mẹo : cố gắng hết sức để lên được lv 2 trước đối phương vì khi ấy combo Q Decisive Strike và E Judgment có thể rút rất nhiều máu của đối phương và khiến họ rất khó khăn trong việc last hit - ĐỦ để gây 1 số áp lực tâm lý vào giai đoạn đầu
-Chú ý phối hợp cùng Jungler để có thể "đì" đối phương và tạo lợi thế 1 cách áp đảo nhất
-Nếu tinh ý thì cũng không quá khó khăn với Garen để có thể ăn được 1 2 mạng hạ gục hoặc hỗ trợ sau khi kết thúc EARLY GAME


Guide Top

MID GAME

-Farm farm farm nhiệt tình hết mức có thể. Kể cả combat có nổ ra sớm thì cũng vẫn phải farm và đẩy đường vì Garen là TANKER HẠNG NẶNG nên cũng cần tiền để mua đồ KHÔNG KÉM gì so vói AD. Mặt khác, Garen không hề có skill áp sát, chớp nhoáng nên nếu CHƯA CỨNG thì rất có khả năng bị AD AP của đối phương harass từ xa ,dẫn đến mất dần khả năng TANK khi không còn đủ máu. Mà để thực hiện được điều này thì cũng không hề khó khăn khi team của đối phương có : , , kog maw, ,
->Chính vì vậy mình mới khuyên các bạn nên có skill Teleport để có thể kết hợp giữa farm và hỗ trợ đồng đội 1 cách cơ động nhất.
-Cố gắng đạt được 1 số item quan trọng Warmog's Armor , Sunfire Cape, Thornmail
-Ưu tiên nhường mạng cho AD CARRY vì đó chính là chìa khóa giúp bạn chiến thắng sau này !


Guide Top

LATE GAME

-Đến lúc này thì sức mạnh của Garen đã bị giảm nhiều vì đối phương cũng có những đồ tăng khả năng phòng ngự. Vì vậy, điều duy nhất bạn có thể làm là cố gắng trở thành 1 TANKER khủng để tướng sát thương chủ lực của team đứng đằng sau có thể thoải mái tấn công.
-Vì Garen có thể clear creeps nhanh bằng skill Judgment nên khuyến khích đẩy đường cao nhất có thể trước khi tham gia combat


Guide Top

CÁCH COMBAT

-Hết sức hạn chế việc tự ý mở combat mà nên để cho team đối phương lao vào trước.
-Đề cao cảnh giác với những pha rỉa máu từ xa của enemy.
-Focus thật nhanh các tướng sát thương chủ lực của team đối phương. NHƯNG chú ý bảo vệ AD AP của team mình nếu chưa có TANKER PHỤ mà cụ thể ở đây là Jungler.
-Nên dùng Ulti Demacian Justice để dứt điểm các TANKER của đối phương.
->Tất nhiên đây chỉ là cách sơ lược, còn trong thực chiến thì còn tùy kinh nghiệm, tình hình hai bên nữa !


Guide Top

LỜI KẾT

Đó là tất cả những gì mình đúc kết được sau 1 thời gian chơi Garen ở vị trí Solo Top. Cảm ơn vì đã đọc !