Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jayce General Guide by LeagueOfRiven

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.25K
Views
11
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author LeagueOfRiven

JAYCE - BOHATER Z POWOŁANIA POLSKI BUILD I PORADNIK

LeagueOfRiven Last updated on December 8, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #16 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
12
14
17
18
Ability Key W
2
8
10
13
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Witaj, oto strona poświęcona buildowi do Jayce'a.
Po kolei, omówimy sobie skille przywoływacza, umiejętności, runki i specjalizacje, a na końcu itemy.

Zacznijmy od skill'i przywoływacza, ja zawsze wybieram błysk i podpalenie. Prawda jest taka że podpalenie jest tu całkowicie nieprzydatne. Dlaczego? Zauważyłem że pushując Jayce'em, zazwyczaj dobijam wszystkich do końca, bez użycia podpalenia. Tak czy siak, przyda się ono nam w trudnych sytuacjach, i team fight'ach. Można by tu zastosować heal'a, standardowo przydatnego przy wrogim ganku jak i dive'ie. Dobry byłby też ghost, wzmacniał by pasywke i przyspeiszenie. Zasuwałby jak Singed. Błysk standardowo, ucieczka lub dobicie wroga, wystarczy umieć używać.

Umiejętności
Zaczynając od skilla którego powinniśmy maxować jako pierwszego. Jest to Q, najbardziej przydatny jest w formie działa. W połączeniu z użyciem E, skill staje się naprawdę nie do opanowania.
W postaci młota, bardzo przydatny przy zbliżaniu się do wroga, dodatkowe spowolnienie sprawia, że możemy pobiec przed przeciwnika i wyrzucić go z powrotem używając E. Dzięki połączeniu tych dwóch skilli Q i E mamy szanse dobrze zharasować jak zarówno dobić wroga.
Następny skill do maxowania to W, właściwie w skille lecimy po kolei. W w postaci działa przydatne jest jedynie do harasowania, natomiast w postaci młota, bardziej przyda się do farmienia. Jako że ten skill w postaci młota ma przelicznik AP, a nasz build nie posiada żadnego itema który dodałby nam ap, jest bardziej przydatny w postaci działa.
Ostatni, E tak jak wspominałem wcześniej bardzo przydatny z użyciem Q.

Podsumowując, Q używamy do dobijania lub spowalniania przeciwników, w połączeniu z E kula staje się znacznie silniejsza, a w postaci młota możemy wybić przeciwnika pod wierzę lub wprost do drużyny. Ewentualnie przedłużyć jego drogę.
W w postaci działa używamy do harasowania wroga, całkiem przydatny równie w pushowaniu wierz. W postaci młota, przydaje się jedynie przy farmieniu.

Jak umiejętnie operować Jayce'em
Generalnie nasza postać opiera się na działaniu działa. Dzięki któremu możemy przytrzymać ich na dystans, odstraszyć, lub dobić. Przy walce 1 v 1 we wcześniejszej fazie, należy trzymać się za minionami i nacierać wroga skillami Q (połączonego z E) i W. Kiedy HP wroga spadnie poniżej połowy
zmieniamy broń na młot, pierwsze co używamy to Q, biegniemy przed wroga i wypychamy go skillem E. Wtedy wystarczy go już tylko bić, a jeśli w jakiś sposób zdoła uciec, dobijamy go połączeniem Q i E
w trybie działa. Przy utracie HP podczas lane'owania należy przełączyć się na młot, i bić miniony, ponieważ w formie młota uderzenia przywracają nam HP i Mane. Oczywiście podczas farmienia w formie młota staramy się unikać jakichkolwiek obrażeń. Przy wrogich gankach najlepiej , jeśli jesteśmy w formie działa, postawić przyspieszenie czyli E i zmienić formę na młot, da nam to dużo większą prędkość ruchu, gdy przełączymy się na młot, używamy E na przeciwnika aby go odepchnąć i natychmiast cofamy się pod wierze. Jeśli konieczne używamy Błysku. Jeśli jesteśmy w formie młota, robimy zupełnie na odwrót, pierwsze co odpychamy wroga, później zmieniamy formę na działo, i rzucamy przyspieszenie. Podczas ganków na przeciwnika, najlepiej jest rzucić w niego przyspieszoną kulkę, następnie w formie młota spowolnić go skillem Q i jeśli zdołamy przerzucić do sojusznika skillem E. Przy lane'owaniu staramy się zabić wroga i jak najszybciej spushować wierzę, aby móc pomagać drużynie. Przy późniejszej grze, jeśli czujemy się na tyle pewnie aby zmierzyć się z przeciwnikiem którego widzimy, najlepiej na początek jest wyrzucić przyspieszoną kulkę, oczywiście samemu wchodząc w przyspieszenie, i po przełączeniu na młot z użyciem skilla Q zaczynamy bić wroga i dobijamy go skillem E, jeśli nam się nie uda, wypchniemy wroga, lecz wtedy będziemy mieli możliwość zabicia go działem. Polecam poćwiczyć te techniki na zwykłych partiach, z sojusznikiem u boku Jayce ma nieograniczone możliwości.

Runy i Specjalizacje
Co do run, standardowe runy na solo, niezbędny pancerz, odporność na magię, oraz obrażenia. Esencja
maksymalnie jedna, mogłaby zostać zamieniona na Esencję Prędkości. Dało by to większy i lepszy efekt przy używaniu pasywki. Musimy się jednak liczyć z utratą niezbędnego Damage'u , być może to mała ilość, ale jak na początek to bardzo przydatna. Specjalizacje są z myślą głównie o wytrzymałości, prędkość ruchu dla wzmocnienia pasywki, oraz damage i crit , sprawiają że Jayce po osiągnięciu 3 lvl'a ma bardzo wysoką możliwość spushowania wroga.

Przedmioty
Pierwszymi, chyba najbardziej przydatnymi przedmiotami są manamune oraz czarny tasak ( Black Cleaver), czarny tasak, stoi tutaj na pierwszym miejscu, ponieważ wzmacnia on możliwości Jayce'a poprzez obniżanie pancerza oraz dodatkowe HP i standardowo obrażenia. Zwiększa to możliwość zabicia wroga. Manamune natomiast, przydaje się do harasowania, które będziemy musieli wykonywać co rusz, nawet w późniejszej grze. Chodzi tu głównie o przyspieszoną kulkę, która zżera dużo many, jak również i zdrowie przeciwników. Po ulepszeniu na Muramane , przedmiot staje się bardzo potężny.
Następnym przydatnym przedmiotem jest Lodowy Młot, tutaj bardziej na celu mamy wzmocnienie naszej wytrzymałości, oraz otrzymujemy bardzo przydatną możliwość spowolnienia wrogów, nic dodać nic ująć.
Krwiożercza Hydra to nowy przedmiot, posiada on 2 bardzo ważne cechy lub umiejętności przydatne dla Jayce'a. Mianowicie wzmacnia on skill Q w obydwóch formach , szczególnie młota, gdyż w postaci młota skill zadaje obrażenia obszarowe, i dodatkowo otrzymujemy obrażenia z pasywnego skilla tego przedmiotu. Drugą umiejętnością tego przedmiotu jest atak obszarowy, skill aktywny, którego możemy używać co 10 sekund. Bardzo przydaje się w team fight'ach oraz przy farmieniu. Najlepiej przyporządkować sobie klawisz A pod ostanie miejsce na itema, i tam umieścić Krwiożerczą Hydre. Wtedy co 10 sekund możemy użyć dodatkowego obszarowego skilla, używając przycisku A. Ostatnim przedmiotem jest Guardian Angel , Anioł Stróż, który przywróci nas do życia jeśli umrzemy, będziemy mieli wtedy szanse uciec, ponieważ Jayce posiada dużą prędkość ruchu, powinno nam się to udać, o ile przeciwnik nie zastosuje spowolnienia lub ogłuszenia, możemy wtedy również użyć Błysku, jeśli się to uda, powinniśmy uciec bez problemu. Dodatkowo ten przedmiot zwiększa naszą defensywę.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion