Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Malphite Build Guide by KosanAdam

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.9K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KosanAdam

Ölümsüz Malphite

KosanAdam Last updated on June 22, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #6 in
Top Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

3
7
12
17
18
Ability Key Q
2
4
8
9
13
Ability Key W
1
5
10
14
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 26

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Malphite Püf Noktalar

-Işınlan kesinlikle alın.
-Eğer 2 3 kişiyi kovalıyorsanız ultinizin alan etkili olduğunu unutmayıp en az 2 kişiye vurmasını sağlayın.Yapamıyorsanız direk saldırı gücü taşıyıcısına kitlenin.
-Karşınızda yetenek gücüyle hasar veren bir solo/top oyuncusu varsa Cehennem Asası alabilirsiniz. Biraz hasar biraz tank ..
-Dürtülmekten korkmayın. Koridor değişimi olmuşsa ve karşınızda 2 kişi varsa kule altı çok kalmayın. pasifiniz oluşunca her şeyinizi kullanıp ittirin. Bir daha ki minyon dalgasında pasifiniz tekrar aktif olacak zaten.
-Bazı malphite oyuncularının Zhonya's Hourglass( Zhonya'nın ***saati ) aldığını görüyorum. Bu şu demektir : 'Ben tankım ama eğer takım arkadaşlarım çok geride kalırsa ve ben çok hasar alıp düşersem ne olacak?' sorusunu düşünmemek için alınan bir eşyadır. Maçın durumuna göre alabilirsiniz.Öneririm.
-Takım savaşlarında her zaman 2 3 kişiyi ya tutun yada bir şekilde onların sizi kovalamasını sizinle uğraşmasın sağlayın. Canınız biraz az olarak girebilirsiniz takım savaşlarına. Takım ztn direk size odaklanacaktır(Çoğu zaman). Zaten amaçta o siz hasar tutun arkadakiler artanları toplasın.
-Malphite/Shen yada Malphite/Xin kombosu çok fazla etkili oluyor. Çok iyi oynamasanız bile oyunu garanti alırsınız diyebilirim.

Malphite'tın İlacı Olduğu Rakipler
-Elise
-Cho
-İrelia
-Darius
-Garen
-Kennen

Malphite'tın Zorlandığı Rakipler
-Kha'zix
-Zed
-Zac
-Pantheon

Malphite'la Uyumu Olanlar
-Alistar
-Nautilius
-Xin
-Shen
-Lee Sen
-Twisted Fate

Birde beyler/bayanlar ilk Brutal Strikes [Gaddar Darbe(W)] geliştirin çünkü saon levelde iyi derecede ek zırh kazandırıyor. Sonrada Ground Slam [Yeri Sars (E)] geliştirin. Buda Gün ateşinin pasifiyle birlikte minyonları daha hızlı ittirmenizi sağlar. Sonrada Q zaten.