Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ahri Build Guide by XenPhaLos

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.9K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author XenPhaLos

OP Ahri Build / Türkçe Anlatım...(Kapsamlı)

XenPhaLos Last updated on June 13, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #9 in
Middle Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
10
15
Ability Key Q
2
7
12
17
18
Ability Key W
3
8
9
13
14
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 7


Guide Top

GENERAL...

General = Arkadaşlar 2 Tane Olan General Yeteneklerimizi
FLASH , TELEPORT Olarak Belirledik Sebepleri =
Flash Kaçış Adına Çok Gerekli Ulti Olmazsa Asıl İhtiyacını Anlıyoruz...
Teleport Solo Top Ve Midde Kule Vermemek Adına Kullanılır Erken Ve Baskın Oyunlarda İleriye Bir An Çıkarak Rakibi Zora Sokabiliriz...


Guide Top

İtems...

Arkadaşlar Alacağımız Eşyalar Konusunda Başlarken Solo Top Ve Mid Olarak Anlatıcam...
Başlarken: Doran's Ring Mana Ve Can Potu Alıyoruz...
Solo Top İçin : RYLAI'S CRYSTAL SCEPTER , RABADON'S DEATH CAP , BOOTS OF SWIFTNESS , LICH BANE , SERAPH'S EMBRACE , WOOGLET'S WITCHCAP
Mid İçin : RABADON'S DEATHCAP , SORCERER'S SHOES , ARCANGEL'S STAFF , LICH BANE , ATHENE'S UNHOLY GRAİL
Bunlarda İtemlerdi...


Guide Top

Ablities...

1= q
2= w
3= e
4= q
5= q
6= r
7= w
8= e
9= e
10= q
11= r
12= w
13= e
14= e
15= q
16= r
17= w
18= w


Guide Top

Nasıl Farm Yaparım?

Top = Karşı Tarafı Uzun Menzilli Skiller'Le Hep Dürterek Canını Azaltın Canı Az Olan Rakip Minyon Kesim Noktasına Gelemez Sizde Rahatça Farm Yapın...
Mid = Toptan Pekte Farkı Olmayan Mid'de Gank Konusunda Çok Tetikte Olmanız Gerekmektedir, Bu yüzden Farm Yaparken Açılmamakta Fayda Var Saniyesine Bir Jungle Tepenize Binebilir...


Guide Top

Video...

Yukarıdaki Videoda Ahrinin Erken Oyunda,Midde,Normal Zamanlarda,Oyun Sonlarına Doğru Ne Kadar Agresif Ve Ne Kadar Hızlı Olduğunu Görebiliyoruz...


Guide Top

Teşekkürler...

Teşekkürler Arkadaşlar Bu Benim İlk Build'im Ve Biraz Acemi Video Benim Değil,ama Ahri'nin Ne Kadar OP Bir Hero Olduğunu Ortaya Koyuyor...
Başka Build'ler de Görüşmek Üzre Hoşçakalın...