Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Hecarim Build Guide by Chairu18

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.13K
Views
1
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Chairu18

Poradnik PL Heca jungle

Chairu18 Last updated on February 6, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
11
13
Ability Key W
4
14
15
17
18
Ability Key E
6
12
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Legendary Guardian
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Wstęp

Cześć!!!
Jestem Chairu18, moja liga to gold 3. Dziś chce wam zaprezentować mój pierwszy poradnik. Poradnik ten poświęcony jest mojemu ulubionemu junglerowi hecarimowi. Jest to postać niezwykle mobilna i niezwykle wytrzymała Zapraszam to poradnika.


Guide Top

Runy

W runach skupiłem się na armorze, magic resistach i dodatkowemu healtowi, dzięki którym hecarin przetrwa z każdej sytuacji.


Guide Top

Mastery

Stawiamy na regeneracje zdrowia, pancerz, skrócony czas odnawiania umiejętności, zadawanie dodatkowych obrażeń potworom i redukowanie spowolnień.


Guide Top

Itemy

To samo co w runach i masterach życie, armor i magic resisty.


Guide Top

Spelle

Ghost, ponieważ dzięki niemu zadajemy więcej obrażeń z auto ataków. Smite ponieważ jesteśmy junglerami.


Guide Top

Skille do maxowania

Pierwsze maxujemy Q w celu szybszego czyszczenia jungli. Następne jest W, które pozwala nam przetrwać w mid game. Na samym końcu jest oczywiście E.


Guide Top

Mocne i slabe strony hecarima

Mocne strony
- Duża wytrzymałość
- Niezwykła mobilność
- Idealne utly do team fightow
- Szybkie czyszczenie jungli
- Szybkie ganki
- Ulty idealnie nadaje się do ksucia dragona i barona

Słabe strony
- Jeżeli zostanie z tyłu w early będzie bezużyteczny w mid game i late game.
- Nie zadaje zbyt dużego damage
- Potrzebna jest komunikacja z drużyną by wiedzeń kiedy najlepiej uderzyć ulteam
- Hecarim to jedna z trudniejszych postaci do ogarnięcia
- Hecarim jest odpowiedni tylko i wyłącznie dla cierpliwych graczy


Guide Top

Gra rankingowa

Hecarima pikuj tylko i wylacznie wtedy gdy:
- w drużynie brakuje tanków
- drużyna ma przynajmniej 2 CC
- w przeciwnym team jest dużo postaci typy: asasyn
- przeciwna drużyna ma mało spelli typu : slow


Guide Top

Czyszczenie jungli/ lini

- Zaczyna od blue bufa smajtując go.
- Jeżeli będzie to możliwe czyszcząc obozy używamy Q i W.
- Nie polecam uzywać E gdy zabijamy miniony lub potwory, gdyż nie zada to im zbyt wielkiego damage, więc warto go przechować, gdyby przeciwna drużyna zastawiła na ciebie pułapkę.
- Próbujemy swoim Q uderzyć jak największa ilość potworów/minionów. (w celu zmiejszania cooldownu)


Guide Top

Gankowanie

1 sposób ( przed 6 lv)
Wbijamy na linie z E i próbujemy odepchnąć przeciwnika w stronę naszej bazy lub w skilla naszego sprzymierzeńca. Po uderzeniu z E bierzemy W i cały czas walimy wroga z naszego Q.
Uwaga!!!
Podczas ganków nie używamy( jeżeli to możliwe) naszych auto ataków ponieważ niedość że zatrzymują nas w miejscu to do tego zadamy wrogowi mniejszy damage niż z naszego Q.
2 sposób ( gdy mamy minimum 6 lv)
Gdy wróg jest prze swojej wieży używamy ulta w ten sposób byśmy się znaleźli za nim następnie używamy E by odepchnąć go w stronę naszej bazy. Potem tylko odpalamy Q i W.


Guide Top

Team-fight

To my jesteśmy inicjatorami. Czekamy na odpowiedni moment, gdy wrogowie będą skupieni w jednym miejscu. Naszym głównym celem jest atakowanie wrogiego ADC. Po odpaleniu ulta używamy E + ghost i atakujemy wrogiego ADC mając cały czas odpalone W. Atakując wrogiego ADC używamy Q i auto-ataków. Nie prubujemy ratować naszych sojuszników w team - fightach ponieważ nam się to po prostu nie opłaca.


Guide Top

Ciekawostki na teamat hecarima

- W polskiej wersji głosu użyczył mu Ryszard Olesiński
- Hecarim w skórce "Bezgłowy Hecarim" ma przypięte u boku czaszki Warwicka i Rengara.


Guide Top

Kto kontruje hecarima?

Hecarim jest dobry przeciwko:
- kha zix
- lee sin
- soraka
- akali

Hecarim jest slaby przeciwko:
- aatrox
- sejuani
- nasus
- warwick
- trundle

Hecarim dobrze współpracuje z:
- orianna
- zileman
- jayce
- gp


Guide Top

Komu polecam Hecarima?

Hecarim jest odpowiedni dla graczy którzy:
- lubią postacie silnie wytrzymałe
- nie muszą umieć dobrze robić escape, gdyż hecarim ma aż 3 escapy: ghost, E i R
- umieją snowbolować
- unikają walk 1 vs 1
- lubią inicjować walki drużynowe
- potrafią divować