} Shen Build Guide : Shen poradnik po polsku (Shen quide polish version) GOLD/PLA :: League of Legends Strategy Builds
Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Shen Build Guide by ShiningShen

Top Shen poradnik po polsku (Shen quide polish version) GOLD/PLA

Top Shen poradnik po polsku (Shen quide polish version) GOLD/PLA

Updated on September 14, 2020
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author ShiningShen Build Guide By ShiningShen 2,262 Views 0 Comments
2,262 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author ShiningShen Shen Build Guide By ShiningShen Updated on September 14, 2020
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Podstawowe runy

1 2 3
Resolve
Grasp of the Undying
Shield Bash
Second Wind
Revitalize

Domination
Taste of Blood
Ravenous Hunter
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2
Czary przywoływacza
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Shen poradnik po polsku (Shen quide polish version) GOLD/PLA

By ShiningShen
O mnie
Witam,
Można powiedzieć, że jestem doświadczonym graczem Shena, gdyż mam na nim około 400k punktów maestrii. Co prawda nie jestem wysoko w rankingu ale moje rady spokojnie wystarczą dla graczy z kręgu Gold/Plat. Bywają momenty gdy mam WR 70% na 30 gier. Shenem gram od sezonu 8, czyli mojego początku w LOLu.
Jak grać Shenem
Wbrew temu co myślą niektórzy, Shen jest skillowym czempionem. Aby coś nim osiągnąć trzeba zwracać uwagę na wiele aspektów. Oto kilka porad odnośnie gameplayu.
 1. Shen ma bardzo silny level 1. Wykorzystaj to.
 2. Pasywa Ki Barrier jest bardzo silna i ważna. Tarcza potrafi anulować obrażenia jednego spella wroga, co ma bardzo duże znaczenie w walce na linii. Dlatego walkę inicjuj kiedy masz możliwość skorzystania z niej.
 3. Za pomocą W Spirit's Refuge możesz zablokować każdy autoatak. Jak również umiejętności działające jak AA, np Q Fiory, Q Wukonga.
 4. Zwracaj uwagę na ilość energii jaką posiadasz. Jedno combo E+Q+W zabierze ci całą energię i jeśli twój atak się nie powiedzie nie będziesz w stanie długo walczyć.
 5. Jeśli nie trafisz E Shadow Dash to nie masz już możliwości ucieczki. Pod tym względem Shen jest mało mobilny. Dlatego nie zawsze warto zaczynać walkę używając "E".
 6. Staraj się ustawić miecz tak by po użyciu Q Twilight Assault przeszedł on przez przeciwnika. Zyskasz dzięki temu dodatkowe obrażenia i prędkość ataku.
 7. Spirit's Refuge używaj po zakończeniu efektu Shadow Dash.Użyte w trakcie trwania taunta skończy się zbyt szybko po jego zakończeniu.
 8. Jedną z najważniejszych umiejętności jest opanowania comba Flash + Shadow Dash. Flash przedłuża zasięg taunta co pozwala na wyłapanie odległych przeciwników.
 9. Czasami warto użyć "oszukanego taunta". Tzn. używasz E nie w kierunku wroga ale tak żeby myślał, że jest niezagrożony. Wtedy wciskasz flasha i uderzasz tauntem w niego. Nie ma czasu na reakcję i użycie flasha by uciec.
 10. Często w w walce drużynowej trudno jest namierzyć osobę, którą chcemy ultować. Możesz wtedy skorzystać z ikonek postaci znajdujących się nad minimapą. Wtedy napewno się nie pomylisz.
 11. Kiedy używasz Stand United to skieruj kamerę na czempiona, którego ultujesz by widzieć co się dzieje i w którą stronę użyć taunta. Jeśli tego nie zrobisz to od momentu użycia R do teleportacji minie 2,5 sekundy. Mnóstwo czasu, w którym może się całkowicie zmienić sytuacja.
 12. Pamiętaj, że Stand United jest przerywane przez hard CC, czyli Q Morgany, R Gnara, Q Aatroxa itp. Dlatego warto wycofać się by móc skutecznie użyć ulta. Jeśli zostaniesz zatrzymany to się nie teleportujesz ale tarcza będzie dalej aktywna. Czasami warto zrobić to na oczach wroga by cię zatrzymał jeśli teleportacja z linii nie jest konieczna.
League of Legends Build Guide Author ShiningShen
ShiningShen Shen Guide
Vote Vote
Shen poradnik po polsku (Shen quide polish version) GOLD/PLA

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide