Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Braum General Guide by Spinner TR

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.23K
Views
2
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Spinner TR

Braum Rehber - Türkçe

Spinner TR Last updated on August 6, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 14


Guide Top

Giriş

Merhaba Arkadaşlar,

Kendi çapımda fena bir destek oyuncusu sayılmam. Bu rehberi yazma amacım destek rolüne ilgi duyan arkadaşların şampiyon havuzlarını genişletmek ,şampiyon hakkında bilgi edinmesini sağlamak ve Türkçe bir rehber bulunmasını sağlamak. Şimdiden rehbere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Şimdi Gevezeliği bırakıp Şampiyon hakkında biraz konuşmaya başlayalım :)


Guide Top

Artıları Eksileri

[h1]Artıları[/h1]
*Çoklu Sersemletme ve Yavaşlatma Etkileri
*Rakip yeteneklerini Kapı Gibi(E) yeteneğiniz ile arka saflara ulaşmasının engellenmesi
*Tank Özellikleri

[h1]Eksileri[/h1]
*Yakın dövüşen bir şampiyon olduğu için koridor safhasında dürtülebilirsiniz


Guide Top

Rünler

Kendi Zırh ve Canınız yeteneklerinizi etkiliyor bu yüzden ne kadar çok tank özelliklerine sahip olursanız takımınızı o kadar iyi koruyabilir ,çatışmalarda ön saflarda kalabilirsiniz. Bu yüzden metaya uygun tank rünleri seçmeniz sizin yararınıza.

+0.91 Zırh
+8 can
+1.34 Büyü Direnci ve ya Karşınızda Sadece AD Şampiyonlardan oluşan Bir takım varsa -%0.83 Bekleme süresinde Azalma

koyabilirsiniz.


Guide Top

Yetenekler

Pasif - Meydan Dayağı


Braum, yaptığı normal saldırılarla veya Buz Yanığı(Q) ile rakipleri üzerinde Meydan Dayağı yükleri biriktirir. Braum ve dostları normal saldırılar yaparak yük biriktirmeye devam eder, üstünde dört yük biriken hedefler sersemler.

Pasifinizi tüm şampiyonlar üzerinde dağıtmaya ve ya bir rakibe odaklanarak onu sersemletmeye odaklanabilirsiniz.

Q Yeteneği - Buz Yanığı


Braum kalkanından buz parçaları fırlatarak, rakiplerini yavaşlatıp onlara büyü hasarı verir.

Bir adet Meydan Dayağı yükü ekler.
Braum'un kalkanından fırlattığı buz parçası isabet eden ilk hedefe 60/105/150/195/240 (+0) büyü hasarı vererek %70 yavaşlatır. Bu etki 2 saniye içinde azalarak biter.Hedef üzerinde bir adet Meydan Dayağı yükü biriktirir.

Bu yeteneğinizi koridorda rakibinizi dürtmek için kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda yanına yaklaşarak normal saldırı ile üzerine pasifinizi bıraktığınız şampiyonu yavaşlatarak nişancınızın hasar vermesini sağlayabilirsiniz.


W Yeteneği - Yettim Gari


Braum dost bir şampiyona ya da minyona doğru atılır. Hedefine ulaştığında, hem Braum hem de dost birim birkaç saniyeliğine Zırh ve Büyü Direnci kazanır.
Braum hedeflenen dost şampiyon veya minyona doğru atılır.Hedefin yanına vardığında, Braum ve dost birim 3 saniyeliğine 0 Zırh ile 0 Büyü Direnci (15/17.5/20/22.5/25 artı Braum'un ilave Zırh/Büyü Direncinin %10/11.5/13/14.5/16 kadarı) kazanır.

Bu yeteneğinizi pozisyon almak , takım arkadaşınızı korumak , hasarı emmek için takımın önüne geçmek için kullanın. Takım savaşlarında bir minyona atlamak yerine önlerdeki takım arkadaşınıza kullanın bu yeteneği bu sayede takım arkadaşınız extra zırh ve büyü direnci kazanacaktır.

E Yeteneği - Kapı Gibi


Braum birkaç saniye boyunca kalkanını belli bir yöne doğru tutarak ona yönelen tüm atışların yolunu keser. Bu atışlar Braum'a isabet ederek yok olur. Braum bu yönden gelen ilk saldırının tüm hasarını ortadan kaldırır, sonrakilerin de hasarını azaltır.
Braum karşıdan gelen hasarı azaltarak, arkasında duran dostlarını korur.Braum kalkanını belli bir yöne doğru kaldırır ve 3/3.25/3.5/3.75/4 saniye içinde bu yönden gelecek ilk saldırının hasarını sıfırlar. Sonraki saldırılar %30/32.5/35/37.5/40 daha az hasar verir.Braum gelen atışların yolunu keserek, ona çarpıp ardından yok olmalarına neden olur.Braum bu esnada %10 Hareket Hızı kazanır.

Takım savaşlarında doğru zamanlamada açarsanız E yeteneğinizi gelen hasarın bir çoğunu emebilir ve tüm takım arkadaşlarınızı koruyabilirsiniz. Dikkatli olmanız bir husus var bu yetenek sadece havadan gelen yetenek ve saldırıları engeller.

Ulti - Freljord Karşılaması


Braum yere bir darbe indirerek yakınındaki ve önünde düz bir hat üstündeki rakipleri havaya savurur. Hat üzerinde rakipleri yavaşlatan bir yarık oluşur.İsabet alan rakipler 150/250/350 (+60% Yetenek Gücü) büyü hasarı alır. İsabet alan ilk şampiyon 1/1.25/1.5 saniyeliğine havaya savrulurken, ardından isabet alanların havaya savrulma süresi daha kısadır.4 saniye içinde bu alana giren rakipler 0.25 saniyeliğine %40/50/60 yavaşlar.

Takım savaşlarında rakibin kaçmasını engellemek ve takım savaşını başlamak için kullan. Ne kadar çok şampiyona isabet ettirirsen yeteneğini o kadar avantaj sağlarsın doğru anı kolla ve ultini yapıştır.


Guide Top

Eşyalar

Genel Eşyalar


Oyun başında Mana iksiri almana pekte gerek yok. Çünkü yeteneklerin mana değerleri çok fazla değil. Alacağın 4 peksimet fazlasıyla işini görür. Yedigâr Kalkanı sayesinde ise hem can yenilemesi hem de altın kazanma fırsatın var. Genellikle canın azken ve ya Büyük savaş minyonlarından gelen 40 Altını nişancın ile paylaşmak için kullan.

Tanklaşırken takımına da yardımcı olacak eşyalar seçmelisin. Özellikle Dağın Sureti ve Randuin'u özellikle çıkmaya çalış.

Karşı takımda Yetenek gücü şampiyonları(AP) fazla ise Ruh Gömleği fena bir seçim olmaz.

Bir destek oyuncusunun olmazsa olmaz eşyası Keşif Taşı :) Ne kadar görün o kadar iyi takım savaşı. Oyunun erken safhalarında tanklaşmak için sadece tank eşyaları seçme. Keşif taşı sayesinde atacağın totemler ile baskınlardan daha başlamadan kurtulabilirsin. Emin ol bu baskını yedikten sonra hasarı tanklamandan daha değerli.

Ziynet


Oyuna başlarken Sarı ziynet totem avantajı verir ilk olarak bunu tercih et. Keşif taşını aldıktan sonra ise Sarı totemin işlevi kalmayacaktır bu yüzden kırmızı ziynet ile değiştir. Temizlediğin rakip totemler sayesinde ormancın daha rahat baskınlar yapabilir.


Guide Top

Büyüler

Şifa: Nişancın Bariyer tercih ettiği zaman kullanabilirsin. Fazladan hasar emersiniz koridorda. Kullanmak için acele etme ama rakibi yemlemek için kullan. Dikkat etmen gereken bir nokta daha tutuştur yedikten sonra basarsan şifanı daha az can verir.

Bitkinlik: Koridorda kaçmayı engelleyebilir , kaçmanı sağlayabilir ve ya Karşı nişancıdan gelen düz vuruş hasarını azaltabilirsin. Oyunun son dönemlerinde araya girerek düz vuruş hasarı veren şampiyonlara karşı çok etkili( Önreğin: Jax ). Bu yüzden benim tercihim Bitkinlik kullanman yönünde.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion