Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
1
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Blitzcrank

Babel Last updated on May 17, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #14 in
Support Role
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

1
8
10
12
13
Ability Key Q
3
4
5
7
9
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
3/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Presence of the Master
 
 

Utility: 21


Guide Top

Introduction

Ik kies Blitzcrank als support in een poke/kitecomp omdat we bij een midgame slowpush zodanig een advantage kunnen creeeren dat een grab DEVASTATING is voor het andere team. Een AOE silence kan ook een goede initiate van het andere team (wat een goede counter is tegen kiten) nullifyen.

Doel van Blitzcrank in onze kitesetup:
-Early game pressure zetten op de lanes.
-Extra junglecontrol door mobility.
-Lvl1 fight winnen.
-Lategame melee deeps of lategame tanken, afhangend van wat we nodig hebben.
-Roamen if possible.
-Genoeg pressure zetten zodat onze lanes niet gepushed worden vanaf het begin, aangezien dit ons redelijk kan ****en, omdat onze midgame zo belangrijk is, mogen we ons early game niet verliezen.
-Wardcarrier.


Guide Top

Runes

Ik kies voor early game tanky/sustainability-runes op Blitzcrank zodat hij zo goed mogelijk kan roamen en zo weinig mogelijk moet backen. De seals/marks en glyphs geven je goede tankyness voor zo diep in utility te zitten(want dat is nodig).

Je kan je Quintessences uitwisselen voor HP-quints. Ik zou geen Avarice-quints gaan omdat de andere Quints een veel sterkere early game boost geven. Ik pak MS omdat het (vooral op lvl1) soms het verschil zal maken tussen een gelukte en een gefailde grab.

Ik zou geen Armorpen runes nemen omdat die 15 Armorpen de enigste armorpen zal zijn tot lategame waar je ofwel Last Whisper gaat ofwel we je dmg niet nodig hebben en je meer tanky zal moeten builden (highly likely).


Guide Top

Masteries

0/9/21 lijkt me redelijk self-explanatory Strength of Spirit synergized zeer goed met Blitzcrank dus dat is een must. Ik zou nooit iets anders dan Flash nemen, je hebt built in Ghost en aangezien Flash handig is met Grab, knockup EN ult is het zeer sterk op the Blitz.


Guide Top

Lvl1 Summary

Je begint met een Sapphire Crystal en een ward, altijd. Strength of Spirit geeft je vrij veel regeneration (5 hp/5 om exact te zijn) met die 200 extra mana. Een extra Hp per seconde is allesbehalve slecht op lvl 1.

Je zal beginnen met 568 HP, boven de 800 effective magic EN physical HP, dus vrij tanky.
En 13HP/5 met SoS.


Guide Top

Items

Tear of the Goddess als eerste item. Pop Z zoveel mogelijk en hij zal vrij snel stacken. Daarna ga je best Ionian Boots of Lucidity dit geeft je dan 21% CDR. In een normaal game zal je golditems nemen, waarvan Philosopher's Stone de beste keuze is (zo hou je je mana hoog)), maar Heart of Gold is ook niet slecht.

Indien je voor staat, kan je Chalice of Harmony builden direct daarna Sheen. Indien we niet voor staan en je moet wat tankier zijn, zou ik Sheen uitstellen en zo snel mogelijk Banshee's Veil builden. laat je gold items zo lang mogelijk zitten. Frozen Heart is ook een goed item op de Blitzcrank. met Frozen Heart heb je je CDR capped.

Probeer Aegis of the Legion te builden voor midgame. Aegis of the Legion samen met Banshee's Veil geven je genoeg Hp voor de rest van het game. Als je je Sheen nog niet hebt midgame, build hem dan gewoon niet meer, het heeft weinig zin. Je burst zal niets mee ruitmaken lategame. Build in de plaats je Tear of the Godess in Manamune en koop een Last Whisper.

Andere opties:

Randuin's Omen is geen slechte keuze indien we achter staan, niet als we voor staan. Als we voor staan in Frozen Heart beter. Build ze niet allebei.

Atma's Impaler is een leuke optie indien je DPS-crank kan builden, zal alleen gebeuren als we echt zot voor staan.

Wat niet te builden:

AP. Als je AP built kan je ultimate alleen maar kills stealen.

Sunfire Cape Iedereen probeert altijd van u weg te lopen, dus veel zulder nie uithalen.

Force of Nature Meh, valt wel mee, maar Banshee's is zoveel sterker. Aegis en Banshee's + je runes zouden je genoeg Magic Resist moeten geven voor het hele game.


Guide Top

Skill Sequence

Dit is iets moeilijker bij Blitzcrank.

Als je je Knockup en Grab levelt zal je enkel wat betere cooldowns geven.

Indien je roamt zou ik voor je speedboost gaan, omdat je meestal toch maar ©©n keer zal kunnen grabben als je gankt (hetzelfde voor knockup). In dit geval zou ik E als tweede levelen.

Als je moet lanen, zal dit willen zeggen dat de enemy duo zeer sterk is, dus je knockup zal hier meer van pas komen. Je Grab misschien. het zal vooral E en Z zijn dat je zal levelen. Als je op de lane staat en je constant kan grabben zou je ook moeten kunnen roamen in de plaats.