Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Gragas

Babel Last updated on May 17, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
8
10
12
13
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 0

 
 
 
 
 
3/
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 16

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 14


Guide Top

Introduction

Ik kies Gragas als toplane in een poke/kitecomp omdat hij AMAZING poke heeft alstie wa items eeft + een zeer sterke ultimate heeft.

Zijn ultimate kan:
-Teamfights initiaten als we een voordeel hebben.
-Anti-initiate als zij initiaten op ons.
-De squishies (misschien anti-kiters, zoals Soraka, Nidalee) uit positie trekken.
-...

Doel van Gragas in onze kite-setup:
-Early/Midgame Durability.
-Lvl1 TANK
-Midgame/Lategame sterke poke.
-Initiator
-Tanky genoeg om de squishies te kunnen beschermen in nood.
-Lane winnen!


Guide Top

Runes

Als runes zou ik voor 10 MagicPen gaan, zodaje samen met Sorc's Shoes 30 MagPen hebt, wat de meeste champs hun standaard MR is.

Als seals hangt het ervan af.
Voordat het game begint kan je al raden tegen wie je zal toplanen, dit is meestal de soloer met een escape-ability of gewoon een tanky-soloer of gewoon een erge veilige soloer, bv. Corki, Tristana, Irelia, Jarvan, Malzahar... dus je kan voor het game start ongeveer weten waartegen je zal lanen.

Indien je tegen een tanky-ad champ lanet, ga dan FLAT armor seals(spreekt voor zichzelf)
9 MPen Marks + 3 Mpen Glyphs geven iets meer dan 10 Mpen, zonder dat je je Health Quints moet opgeven. De rest van de glyphs zouden Health-regen glyphs zijn om je te helpen op de lane.

Indien je tegen een AP-champ lanet zou ik FLAT health regen seals gaan, de rest hetzelfde. Waarom? Het houdt harass goed tegen en FLAT-MR-runes zijn vrij slecht. Health regen is goed tegen casters op de lane omdat je (zeker als Gragas) tussen hun harass goed kan regeneraten.

Het is zeer belangrijk dat Gragas de lane wint of zeker niet verliest. Als Gragas de lane wint geeft dit ZEER veel mapcontrol, want Gragas is vrij mobiel met zijn dash en kan mooie ganks plaatsen. Als Gragas de lane wint hebben we al een beetje gewonnen. Dus /lvl-runes zijn off-limits. Als Gragas de lane wint kan hij kopen wat hij wil dus AP/lvl-glyphs zijn overbodig, HP/lvl seals zijn nice, maar niet nodig.

Ik kies regeneration en HP omdat dit Gragas zijn passive versterkt + hem eneorm veel regen geeft op de lane.


Guide Top

Masteries

0/16/14

Ik zou hier enkel van afwijken als je Exhaust of Cleanse neemt naast Flash.
Dan kan je dat enen puntje in extra movement speed gebruiken.


Guide Top

Lvl1 Summary

Met deze rune/mastery setup heb je 619 HP, 10 HP/5 op lvl1 zonder items.
Strength of spirit is hier niet meegerekend.

Doran's Shield lijkt me het beste starting-item voor Gragas.
Dus tegen AD-champs zou ik zeker Doran's Shield nemen.
Met Doran's Shield heb je 739 HP, 18HP/5 en boven de 1000 effective HP tegen magic EN physical, dus een zeer solide keuze.

Als het andere team een solotop heeft waarvan je 100% zeker bent dat je zal winnen, ga dan meteen Mana Crystal, met Strength of Spirit geeft dit je nog wat extra regeneration + je kan meer harassen en je bent veel dichter bij Catalyst.

Indien het andere team een redelijk zwakke solotop heeft of een slechte harasser, ga dan Doran's Ring voor obvious reasons.

Als je tegen een solotop staat die je niet kan beaten(je leert wel door ervaring), dan is Regrowth Pendant een goed idee. Ga geen Doran's Ring tegen Vladimir of Swain, na 2 minuten ben je low en mag je terugkeren. Je kan later Regrowth Pendant builden in Force of Nature of Spirit Visage.


Guide Top

Items

Boots: Sorcerer's Shoes

In 90% van de games zal Catalyst the Protector je eerste keuze zijn. Dit geeft Gragas extra laendominance + extra HP en mana. Dit zal sowieso bijna altijd je eerste item zijn en is core.

Dan hangt het ervan af.

Als het andere team een goede initiate heeft en je vindt dat je veel moet tanken of lanes overnemen of veel moet terugkeren naar de base enzo, dus in een niet-optimale situatie, build dan Rod of Ages. Indien je je lane aan het winnen bent en we staan gelijk of we staan voor, laat Rod of Ages dan achterwege en ga direct voor Rabadon's Deathcap.

Indien je Rod of Ages hebt gebuild en je moet tanken, dan is Spirit Visage een goede keuze tegen overwegend AP-teams. Anders kan je een Chain Vest builden tegen AD-damage.

Indien je hard moet tanken na Rod of Ages ga dan Force of Nature of Guardian Angel of Randuin's Omen. Sunfire Cape is een minder goede keuze aangezien we nog steeds focusen op niet dichtbij het enemy team komen. Als we aan het verliezen zijn kan het gebeuren dat je meer dan ©©n van deze items nodig hebt.

Vanals je wat damage kan builden, kies dan Void Staff of Rabadon's Deathcap

Probeer ze zeker altijd allebei te builden, de volgorde hangt van het andere team hun Magic Resist af.

Als je nog steeds Catalyst the Protector hebt en je hebt genoeg damage (je kan casterminions met ©©n barrel killen) build hem dan in Banshee's Veil wacht hier niet te lang mee. Als je Rabadon's Deathcap vroeg genoeg hebt kunnen builden dan zal dit je meer helpen dan meer damage.

Indien je tanky genoeg bent en je hebt nog slots over, kan je Rylai's Crystal Scepter builden. Dit is een goed item voor Gragas omdat het hem extra HP (en dus extra passive regen) geeft + meer dmg en een slow. Zhonya's Hourglass is ook een optie. In combinatie met Randuin's Omen geeft dat al de armor die je nodig hebt.

Wat niet te kopen:

Sunfire Cape we willen liever niet te dicht komen.
Morello's Evil Tome je hebt Blue Buff, dus de CDR is niet zo goed.
Deathfire Grasp Nee
Abyssal Mask Nee
Archangel's Staff Nee, Catalyst is veel belangrijker dan Tear en het geeft nix van tankyness en pas lategame dmg, terwijl we Gragas midgame nodig hebben.

Misschien:

Will of the Ancients maar dan eerder omwille van het aura.
Warmog's Armor enkel als je echt enorm tanky moet builden.


Guide Top

Skill Sequence

Barrels ftw, steek ©©n puntje in uw Dash (enkel de dmg scalet per lvl dus...) en dan Drunken Rage ophouden.